Obsah

Správy

prvá
z 8
posledná

Oznámenie predsedu KSK ohľadom ambulantnej pohotovostnej služby 1

Oznámenie predsedu KSK ohľadom ambulantnej pohotovostnej služby

Od 1.7.2018 dochádza k zrušeniu Lekárskej služby prvej pomoci (LSPP), ktorú nahradí Ambulantná pohotovostná služba (APS). celý text

ostatné | 29. 6. 2018 | Autor:
času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 1

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Spišskej Novej Vsi odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. celý text

ostatné | 28. 6. 2018 | Autor:
Miestna komunikácia medzi Kluknavou a Štefanskou Hutou osvetlená 1

Miestna komunikácia medzi Kluknavou a Štefanskou Hutou osvetlená

Oznamujeme občanom obce, že dňa 25. júna 2018 boli ukončené práce na realizácii verejného osvetlenia medzi Kluknavou a jej miestnou časťou Štefanská Huta. celý text

ostatné | 26. 6. 2018 | Autor:
Dokončená výmena verejného osvetlenia v Štefanskej Hute 1

Dokončená výmena verejného osvetlenia v Štefanskej Hute

Oznamujeme občanom obce, že v miestnej časti Štefanská Huta bola dokončená výmena verejného osvetlenia. Osadených bolo nových 41 LED svietidiel, ktoré nahradili staré výbojové žiarovky. Touto výmenou obec dosiahne značnú úsporu v rámci spotreby elektrickej energie. Prácu zrealizovali pracovníci VSD a.s. v rámci preložky NN vonkajšieho vedenia v Štefanskej Hute. celý text

ostatné | 26. 6. 2018 | Autor:
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 1

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

28. júna 2018 celý text

ostatné | 25. 6. 2018 | Autor:
Preložený zber plastového odpadu 1

Preložený zber plastového odpadu

Oznamujeme občanom obce, že sa zajtra 19. júna 2018 neuskutoční naplánovaný zber plastového odpadu. Plastový odpad sa bude zberať v náhradnom termíne, a to v sobotu 23. júna 2018. celý text

ostatné | 18. 6. 2018 | Autor:
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 1

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v SNV vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch. celý text

ostatné | 15. 6. 2018 | Autor:
Zber šatstva 1

Zber šatstva

Únia žien Slovenska - Kluknava oznamuje občanom obce, že sa pri príležitosti národného týždňa charity uskutoční zber šatstva na Spišskú katolícku charitu.
Zbierka sa bude vykonávať v dňoch 12.-13.-14. júna 2018 od 14.00 hod. do 17.00 hod. v priestoroch sobášnej miestnosti Obecného úradu v Kluknave. Zberať sa bude detské, dámske a pánske oblečenie, spodná bielizeň, vetrovky, rifle, obuv, hračky, detské knihy a deky. Materiál, ktorý budete odovzdávať na zber, je potrebné mať uložený vo vreciach alebo krabiciach. celý text

ostatné | 11. 6. 2018 | Autor:
Informácia o voľnom pracovnom mieste 1

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Základná škola v Kluknave informuje o voľnom pracovnom mieste. celý text

ostatné | 5. 6. 2018 | Autor:
Výstup na Roháčku

31. ročník výstupu na Roháčku

2.6.2018 celý text

ostatné | 15. 5. 2018 | Autor:
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 1

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

17. máj 2018 o 16,00 hod. celý text

ostatné | 11. 5. 2018 | Autor:
Deň matiek 2018

Deň matiek

16. mája 2018 o 15,00 hod. v pavilóne 1.st. ZŠ Kluknava. celý text

ostatné | 9. 5. 2018 | Autor:
Stavanie mája 1

Stavanie mája

19. mája 2018 o 17,00 hod. na parkovisku pri materskej škole. celý text

ostatné | 9. 5. 2018 | Autor:
Dotácia poskytnutá Dobrovoľnému hasičskému zboru Kluknava  1

Dotácia poskytnutá Dobrovoľnému hasičskému zboru Kluknava

Dobrovoľná požiarna ochrana SR (zmluvou č. 38 793) poskytne obci Kluknava finančnú dotáciu vo výške 3 000 € na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO Kluknava, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov, na odbornú prípravu a zabezpečenie servisu – opravy a nákup dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá. Poskytnutú účelovú dotáciu je obec Kluknava oprávnená použiť do 31.08.2018. celý text

ostatné | 30. 4. 2018 | Autor:
Výber daní a poplatkov 1

Výber daní a poplatkov

Oznamujeme občanom obce, že od pondelka 30. apríla 2018 je možné uhrádzať daň z nehnuteľnosti a taktiež aj daň za psa a ostatné poplatky. Zároveň oznamujeme, že výber daní a poplatkov sa v Štefanskej Hute uskutoční dňa 18. mája 2018 od 9.00 hod. do 11.30 hod. celý text

ostatné | 26. 4. 2018 | Autor:
#

Prerušenie distribúcie elektriny

V termíne a čase: 10. máj 2018 od 07:40 h do 14:00 h je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s Vaším odberným miestom: celý text

ostatné | 18. 4. 2018 | Autor:
Prerušenie distribúcie elektriny 1

Prerušenie distribúcie elektriny

V termíne a čase: 10. máj 2018 od 07:40 h do 14:00 h je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s Vaším odberným miestom: celý text

ostatné | 18. 4. 2018 | Autor:
Zápis detí do materskej školy na školský rok 2018/2019 1

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2018/2019

Riaditeľstvo Materskej školy v Kluknave oznamuje občanom obce, že zápis detí do materskej školy na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2018/2019 sa uskutoční v termíne od 23. apríla 2018 do 3. mája 2018. celý text

ostatné | 17. 4. 2018 | Autor:
Pozvánka na otvorenú hodinu v ZŠ

Pozvánka na otvorenú hodinu v ZŠ

19.4.2018 celý text

ostatné | 16. 4. 2018 | Autor:
Veľkoobjemové kontajnery  na komunálny odpad 1

Veľkoobjemové kontajnery na komunálny odpad

Oznamujeme občanom obce, že budú zabezpečené veľkoobjemové kontajnery na komunálny odpad. celý text

ostatné | 13. 4. 2018 | Autor:
Oznámenie

Oznámenie o zatvorení obecného úradu

dňa 12. apríla 2018 celý text

ostatné | 11. 4. 2018 | Autor:
Zápis detí do prvého ročníka 1

Zápis detí do prvého ročníka

Základná škola Kluknava oznamuje, že sa dňa 12. apríla 2018 o 15,00 hod. v Základnej škole v Kluknave, v pavilóne I. stupňa, uskutoční zápis detí do prvého ročníka na školský rok 2018/2019. celý text

ostatné | 9. 4. 2018 | Autor:
Oznámenie 1

Oznámenie

Obecný úrad v Kluknave bude dňa 23. marca 2018 (piatok) od 12.00 hod. do 15.45 hod. z technických príčin zatvorený. V súrnych prípadoch môžete volať na č.t. 0903 637 796 celý text

ostatné | 22. 3. 2018 | Autor:
Predchádzajme požiarom lesov a trávnatých porastov 1

Predchádzajme požiarom lesov a trávnatých porastov

Za účelom predchádzania vzniku takýchto požiarov Vás Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi žiada o dodržiavanie týchto zásad: celý text

ostatné | 20. 3. 2018 | Autor:
#

Oznámenie k zmene správnych poplatkov

V sadzobníku správnych poplatkov v časti II. Vnútorná správa v položke 17 sa vypúšťa poplatok - Príprava podkladov k uzavretiu manželstva pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti...10 € k 15. 3. 2018. celý text

ostatné | 15. 3. 2018 | Autor:
Urbárska spoločnosť pozemkové spoločenstvo Kluknava 1

Urbárska spoločnosť pozemkové spoločenstvo Kluknava

Výbor urbárskej spoločnosti pozemkového spoločenstva v zmysle § 14, ods. 1 Zákona č. 97/2013 o pozemkových spoločenstvách, zvoláva zhromaždenie pozemkového spoločenstva, ktoré sa uskutoční dňa 21.4.2018. celý text

ostatné | 14. 3. 2018 | Autor:
Bola vydaná nová kniha aj o Kluknave 1

Bola vydaná nová kniha aj o Kluknave

Technické pamiatky spojené s banskou a hutníckou činnosťou na Spiši - IV. časť – Slovinky, Krompachy, Kluknava celý text

ostatné | 7. 3. 2018 | Autor:
Upozornenie na zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu 1

Upozornenie na zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu

Firma Ekover s.r.o. bude v našej obci vykonávať dňa 13.03.2018 zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu. celý text

ostatné | 7. 3. 2018 | Autor:
prvá
z 8
posledná