Obsah

Obecný úrad Kluknava

Úradne hodiny

Pondelok -  piatok:       730 - 1200         1245 - 1545

 

 

Ekonomický úsek

Úradne hodiny: 
Pondelok - piatok: 0700 hod. - 1200 hod.
                                 1245 hod. - 1530 hod.

 

Katarína Hanková

Funkcia:   vedúca ekonomického úseku
tel.:           +421 53 4299535
mobil:       0901 704 438
email:       hankova@kluknava.sk

Iveta Bohmerová

Funkcia:   účtovníčka
tel.:           +421 53 4299535 
mobil:       0901 704 438
email:       bohmerova@kluknava.sk

Ľubomíra Uličná

Funkcia:   administratívna pracovníčka na úseku daní a poplatkov
tel.:           +421 53 447 3204
mobil:       0901 704 438
email:       ulicna@kluknava.sk

Gabriela Cenká

Funkcia:   administratívna pracovníčka na úseku daní a poplatkov
tel.:           +421 53 447 3204
mobil:       0901 704 438
email:       cenka@kluknava.sk

 

 


 

Stavebný úrad

Úradne hodiny: 

Pondelok - piatok: 0700 hod. - 1200 hod.
                                 1245 hod. - 1530 hod.

 

Ing. Mária Magdová

Funkcia:    pracovníčka SÚ
tel.:            +421 53 4299534
mobil:        0901 704 438
email:        stavur@mail.t-com.sk

 

Ako vybaviť …pdf
SÚ - Náplň práce stavebného úradu.pdf
Sadzobník správnych poplatkov s účinnosťou od 1.1.2013.pdf

viac tu


 

Matričný úrad

Úradne hodiny:

Pondelok - piatok: 0700 hod. - 1200 hod.
                                 1245 hod. - 1530 hod.

 

Ľubomíra Uličná

Gabriela Cenká

Funkcia:    matrikárka
tel.:            +421 53 447 3204

mobil:        0901 704 438
e-mail:       ulicna@kluknava.sk

                   cenka@kluknava.sk

 

Územný obvod matričného úradu:

  • Obec Kluknava
  • Obec Richnava
  • Obec Hrišovce

 

Činnosť matričného úradu
Čo môžete vybaviť na matričnom úrade?

 


 

Inštitút osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi

Obec vykonáva inštitút osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi v zmysle zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi u tých poberateľov dávky a príspevkov, u ktorých sa doterajšou výplatou dávky alebo príspevkov nedosiahol alebo zrejme nedosiahne účel, na ktorý sú dávka alebo príspevky určené.

 

Aktuálne

31.03.2020

Zmena úradných hodín pre klientov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny s účinnosťou od 01.04.2020

Zmena úradných hodín pre klientov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny s účinnosťou od 01.04.2020

Detail Aktuality

27.03.2020

Zmena otváracích hodín - Pošta Kluknava

Zmena otváracích hodín Slovenskej pošty v Kluknave počas mimoriadnej situácie: Pondelok - piatok: od 08.15 hod. do 12.00 hod.a od 12.30 hod. do 14.00 hod.

Detail Aktuality

26.03.2020

Oznam Základnej školy Kluknava

Oznam o opatreniach riaditeľky Základnej školy, Kluknava 43 v súvislosti so zabezpečením výchovno-vzdelávacieho procesu v mimoriadnej situácii spôsobenej koronavírusom COVID- 19

Detail Aktuality

26.03.2020

Opatrenia Košického samosprávneho kraja v autobusovej doprave - Informácia

Zmena v poskytovaní služieb prímestskej autobusovej dopravy s účinnosťou od štvrtka 26. marca 2020.

Detail Aktuality

25.03.2020

Blahoželanie Anne Schvarcovej

Vážení občania, srdečne blahoželáme našej občianke Anne Schvarcovej, č.d. 308, ktorá sa dnes dožíva krásneho životného jubilea 70. rokov svojho života. Jej najbližší sa jej pri tejto vzácnej príležitosti prihovárajú týmito slovami:

Detail Rozhlas

25.03.2020

Krízový štáb obce Kluknava - prijaté opatrenia na území obce

V súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na celom území Slovenskej republiky a s prijatými opatreniami Ústredného krízového štábu, aj Krízový štáb obce Kluknava na svojom zasadnutí prijal nasledovné opatrenia:

Detail Aktuality