Obsah

Obecný úrad Kluknava

Úradne hodiny

Pondelok - streda, piatok:       730 - 1200         1245 - 1545

štvrtok: nestránkový deň

Ekonomický úsek

Úradne hodiny: 
Pondelok - streda, piatok: 0700 hod. - 1200 hod.
                                              1245 hod. - 1530 hod.

štvrtok: nestránkový deň

Katarína Hanková

Funkcia:   vedúca ekonomického úseku
tel.:           +421 53 4299535
mobil:       0901 704 438
email:       hankova@kluknava.sk

Oľga Kočíková

Funkcia:   účtovníčka
tel.:           +421 53 4299535 
mobil:       0901 704 438
email:       kocikova@kluknava.sk

Iveta Bohmerová

Funkcia:   účtovníčka
tel.:           +421 53 4299535 
mobil:       0901 704 438
email:       bohmerova@kluknava.sk

Ľubomíra Uličná

Funkcia:   administratívna pracovníčka na úseku daní a poplatkov
tel.:           +421 53 447 3204
mobil:       0901 704 438
email:       ulicna@kluknava.sk

Gabriela Cenká

Funkcia:   administratívna pracovníčka na úseku daní a poplatkov
tel.:           +421 53 447 3204
mobil:       0901 704 438
email:       cenka@kluknava.sk

 

 


 

Stavebný úrad

Úradne hodiny: 

Pondelok - streda, piatok: 0715 hod. - 1200 hod.
                                              1245 hod. - 1530 hod.

štvrtok: nestránkový deň

Ing. Mária GMUCOVÁ

Funkcia:    pracovníčka SÚ
tel.:            +421 53 4299534
mobil:        0901 704 438
email:        stavur@mail.t-com.sk

 

Ako vybaviť …pdf
SÚ - Náplň práce stavebného úradu.pdf
Sadzobník správnych poplatkov s účinnosťou od 1.1.2013.pdf

viac tu


 

Matričný úrad

Úradne hodiny:

Pondelok - streda, piatok: 0730 hod. - 1200 hod.
                                              1245 hod. - 1545 hod.

štvrtok: nestránkový deň

Ľubomíra Uličná

Gabriela Cenká

Funkcia:    matrikárka
tel.:            +421 53 447 3204

mobil:        0901 704 438
e-mail:       ulicna@kluknava.sk

                   cenka@kluknava.sk

 

Územný obvod matričného úradu:

  • Obec Kluknava
  • Obec Richnava
  • Obec Hrišovce

 

Činnosť matričného úradu
Čo môžete vybaviť na matričnom úrade?

 


 

Inštitút osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi

Obec vykonáva inštitút osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi v zmysle zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi u tých poberateľov dávky a príspevkov, u ktorých sa doterajšou výplatou dávky alebo príspevkov nedosiahol alebo zrejme nedosiahne účel, na ktorý sú dávka alebo príspevky určené.

 

Aktuálne

27.01.2020

Čistenie Dolinského potoka

Oznamujeme občanom obce, že Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, zahájil v mesiaci január 2020 práce na stavbe: „Kluknava, UT Dolinský, rkm 0,300 – 2,000 odstránenie nánosov z koryta a dvoch prehrádzok v rkm 2,095 a 2,720 a oprava prahov“. Predmetom stavby je odstránenie nánosov z koryta a dvoch prehrádzok vodného toku Dolinský a oprava poškodených prahov pre zabezpečenie pôvodnej kapacity upraveného koryta vodného toku. Týmto prosíme občanov obce o zhovievavosť, trpezlivosť a rešpektovanie dopravného značenia pri úprave Dolinského potoka.

Detail Aktuality

27.01.2020

Smútočné oznámenie

Oznamujeme občanom obce, že zomrel náš spoluobčan Ján Šmida, č.d. 421 vo veku 85 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 29. januára 2020 o 13.00 hod. v Dome smútku so sv. omšou.

Detail Rozhlas

27.01.2020

Pozvánka na 5. ročník kluknavskej fašiangovej zabíjačky

Srdečne Vás pozývame na 5. ročník kluknavskej fašiangovej zabíjačky, ktorá sa bude konať dňa 01.02.2020 o 11.00 hod. v priestoroch reštaurácie Poľovník.

Detail Aktuality

21.01.2020 - 06.02.2020

Oznámenie o uložení zásielky - Marek Biroš

Detail Úradná tabuľa

21.01.2020 - 06.02.2020

Oznámenie o uložení zásielky - Michal Topercer

Detail Úradná tabuľa

17.01.2020 - 04.02.2020

Oznámenie o uložení zásielky - Peter Hanko

Detail Úradná tabuľa