Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17.02.2021

Poskytovanie služieb BOZP, PO

09/2021

220,00 EUR v texte

Obec Kluknava

DATO-BOZP-PO s.r.o.

17.02.2021

Poskytovanie služieb kybernetickej bezpečnosti

KB/ZO/2021KB7963-4

120,00 EUR v texte

Obec Kluknava

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

03.02.2021

Zmluva o dielo

ZKE210031

13 789,46 EUR v texte

RAKY stav, s.r.o.

Obec Kluknava

01.02.2021

Zmluva o dielo č.5/2021

05/2021

38 926,00 EUR tridsaťosemtisícdeväťstodvadsaťšesť

EXA s.r.o.

Obec Kluknava

01.02.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

6/2021

133,00 EUR v texte

ODPADservis s.r.o.

Obec Kluknava

26.01.2021

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 21.10.2020

nulauer

Baluch Ján, Baluchová Mária

Obec Kluknava

20.01.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

3/2021

v texte

Slovenský Červený kríž územný spolok Spišská Nová Ves

Obec Kluknava

08.01.2021

Zmluva o výpožičke

2/2021

bezplatne

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Kluknava

01.01.2021

Dodatok č.3 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere BRKO

Dodatok č.3 k Zmluve č. 3/2015 - BRKO

v texte

Ekover, s.r.o.

Obec Kluknava

30.12.2020

Zmluva o nájme bytu č. 4/2020

4/2020

93,14 EUR v texte

Maroš Vietoris a Jana Čižmáriková

Obec Kluknava

22.12.2020

Ročná zmluva o zbere ,odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu

Ročná zmluva č. 6/2021

v texte

Ekover, s.r.o.

Obec Kluknava

07.12.2020

Licenčná zmluva

Licenčná zmluva

1 465,00 EUR v texte

3W Slovakia s.r.o.

Obec Kluknava

24.11.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

2020/128/2471

39 320,00 EUR Tridsaťdeväťtisíctristodvadsať eur

Obec Kluknava

Ministerstvo financií SR

16.11.2020

Zmluva o výpožičke

KRHZ-KE-VO-642/2020

14 359,00 EUR v texte

Obec Kluknava

Ministerstvo vnútra SR

11.11.2020

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku

SITB-002-2020/001443-001

0,00 EUR nula eur a nula centov

Ministerstvo vnútra SR

Obec Kluknava

10.11.2020

PZP cisterna

PZP 1048113769

31,00 EUR Tridsaťjeden

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Kluknava

10.11.2020

Zmluva o zriadení a prevádzke emailových schránok

MAIL-11-11-2020-SK

24,00 EUR Dvadsať štyri eur

Obec Kluknava

Galileo Corporation s.r.o.

29.10.2020

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verených služieb

Dodatok k zmluve

29,00 EUR Dvadsaťdeväť eur

Obec Kluknava

Slovak Telekom, a.s.

29.10.2020

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k Zmluve

29,00 EUR Dvadsaťdeväť eur

Obec Kluknava

Slovak Telekom, a.s.

29.10.2020

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k zmluve

43,60 EUR Štyridsaťtri eur šesťdesiat centov

Obec Kluknava

Slovak Telekom, a.s.

26.10.2020

Zmluva o združenej dodávke plynu

Zmluva o dodávke plynu

0,02 EUR v texte

Obec Kluknava

ZSE Energia a.s.

26.10.2020

Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny

Dodatok k zmluve

64,00 EUR šesťdesiatštyri eur

Obec Kluknava

Východoslovenská energetika a.s.

23.10.2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

242,36 EUR dvestoštyridsťdvaeur 36 centov

Baluch Ján, Baluchová Mária

Obec Kluknava

01.10.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov

200,00 EUR dvesto

STEFMART, s.r.o.

Obec Kluknava

21.09.2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

750,00 EUR sedemstopäťdesiat

AV Audit, s.r.o.

Obec Kluknava

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: