Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
10.09.2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

13 079,79 EUR trinásťtisícsedemdesiatdeväeursedemdesiatdeväťcentov

Kalos-fam, spol. s.r.o.

Obec Kluknava

02.09.2020

Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve

Dodatok č. 3

10,00 EUR Desať eur

Ján Čižmárik - ČIŽO

Obec Kluknava

02.09.2020

Zmluva o nájme bytu

1/2020

125,60 EUR Jedenstodvadsaťpäť eur

Martina Dančíková

Obec Kluknava

27.08.2020

Poistná zmluva

441 9014511

274,33 EUR Dvestosedemdesiatštyri eur tridsaťtri centov

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Kluknava

10.08.2020

Nájomná zmluva

NZSK2020/086/22505

98,95 EUR Deväťdesiatosem eur deväťdesiatpäť centov

Obec Kluknava

XEROX LIMITED

07.08.2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

3 426,24 EUR tritisícštyristodvdsaťšesťeur 24 centov

Bindas Ladislv, NalevankovaDaniela

Obec Kluknava

04.08.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kluknava v roku 2020

6/2020

1 500,00 EUR Jeden tisíc päťsto eur

Slovenský zväz zdravotne postihnutých ZO Kluknava

Obec Kluknava

23.07.2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

950,00 EUR uvedené

PhDr. Paedr. Uršula Ambrušová, PhD.

Obec Kluknava

23.07.2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

450,00 EUR uvedené

Slavomír Szabó

Obec Kluknava

22.07.2020

Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č.:OPKZP-PO1-SC111-2017-32/18/215

OPKZP-PO1-SC111-2017-32/18/215

366 779,31 EUR uvedené

Ministerstvo životného prostredia

Obec Kluknava

17.07.2020

Dotatok č.1 ku ZoD č.1-9/8/2019 zo dňa 9.8.2019

Dodatok č.1 ku ZoD č.1-9/8/2019

Neuvedené

BD plus s.r.o.

Obec Kluknava

14.07.2020

Vodozádržné opatrenia v obci Kluknava

Dodatok č. 3

127 857,90 EUR stodvadsaťsedemtisíc osemstopäťdesiatsedem celých deväťdesiat stotín eur

Ministerstvo životného prostredia

Obec Kluknava

09.07.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

MK-5608/2019-423

11 000,00 EUR jedenásťtisíc

Ministerstvo kultúry SR

Obec Kluknava

07.07.2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

8 460,07 EUR osemtisícštyristošesdesiteur

Dopravné značenie s.r.o.

Obec Kluknava

06.07.2020

Dodatok č. 1

Dodatok č.1 ku Zmluve o dielo uzatvorenej 20.07.20

nulauer

AIP projekt, s.r.o.

Obec Kluknava

06.07.2020

Dodatok č. ku Kúpnej zmluve zo dňa 06.05.2020

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 06.05.2020

0,00 EUR nulauer

Obec Kluknava

Kéri Jozef, Jozef, Martin, Ľubomíra

30.06.2020

Zmluva o údržbe a servise 212020

212020

v texte

DD21 s.r.o.

Obec Kluknava

01.06.2020

Dohoda o spolupráci pri prekládke bocianieho hniezda

ŠOP SR-Z/89/2020

v texte

Štátna ochrana prírody SR, Správa NP Slovenský raj

Obec Kluknava

28.05.2020

Dodatok č.2

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP

v texte

Ministerstvo životného prostredia

Obec Kluknava

28.05.2020

Dodatok č. 1

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP

v texte

Ministerstvo životného prostredia

Obec Kluknava

26.05.2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

v texte

XEROX LIMITED

Obec Kluknava

26.05.2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

v texte

Slovak Telekom, a.s.

Obec Kluknava

26.05.2020

Zmluva o dielo

ZoD

15 180,96 EUR pätnásťtisícstoosemdesiateur, 96 centov

ZEKRO s.r.o.

Obec Kluknava

25.05.2020

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, číslo zmluvy IROP-Z-302041M802-421-19

IROP-Z-302041M802-421-19

528 578,03 EUR v texte

Ministerstvo životného prostredia

Obec Kluknava

11.05.2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

32,30 EUR

Kéri Jozef, Jozef, Martin, Ľubomíra

Obec Kluknava

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: