Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
13.09.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kluknava v roku 2021

6/2021

2 000,00 EUR v texte

Folklórny súbor Kluknavčanka

Obec Kluknava

31.08.2021

Zmluva o dielo

34/2021

11 985,69 EUR v texte

Jaroslav Kirňák - KADEX

Obec Kluknava

31.08.2021

Zmluva o dielo

33/2021

670,00 EUR v texte

Obec Kluknava

Martin Lukáč - MOON /Reklamné štúdio/

31.08.2021

Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu

32/2021

v texte

Obec Kluknava

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.

04.08.2021

Dom služobníctva s gánkom - fasáda.

31/2021

15 547,12 EUR pätnásťtisícpäťstoštyridsaťsedemeur

DIAMONION s.r.o.

Obec Kluknava

29.07.2021

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

ZM-KO-OD-21-0389_PP

0,00 EUR nulauer

KOSIT a.s

Obec Kluknava

29.07.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

ZM-KO-OD-21-0388_SO

99,00 EUR devädesiatdeväďeur

KOSIT a.s

Obec Kluknava

12.07.2021

Zmluva o dielo č.30/2021

30/2021

11 207,88 EUR jednásťtisícdvestosedem

ASTEX s.r.o.

Obec Kluknava

08.07.2021

DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302041M802-421-19 zo dňa 25.05.2020

29/2021

488 566,58 EUR štyristoosemdesiatosemtisícpäťstošesťdesiatšesť

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Obec Kluknava

24.06.2021

Zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu č. 26/2021

28/2021

v texte

XYLO MACHINERY SK, s.r.o.

Obec Kluknava

24.06.2021

Zmluva o údržbe televízneho káblového rozvodu

27/2021

v texte

netIQ s.r.o.

Kábel - Kluknava s.r.o.

15.06.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kluknava v roku 2021

Finančná dotácia č. 5/2021

3 500,00 EUR v texte

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kluknava

Obec Kluknava

11.06.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kluknava v roku 2021

Finančná dotácia č. 4/2021

1 500,00 EUR v texte

Únia žien Slovenska ZO Kluknava

Obec Kluknava

10.06.2021

Zmluva o dielo

26/2021

6 660,00 EUR v texte

AQUING spol s r.o.

Obec Kluknava

10.06.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme č. 2/2019

25/2021

0,00 EUR v texte

Deduško n.o.

Obec Kluknava

02.06.2021

Spolupráca pri odchyte túlavých psov

23/2021

30,00 EUR Tridsať

Útulok šťastný psík

Obec Kluknava

02.06.2021

Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu

60/2021/AZ/DV

0,00 EUR v texte

Obec Kluknava

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.

01.06.2021

Reštaurácia Poľovník - rekonštrukcia vnútorných priestorov

24/2021

18 850,80 EUR osemnásťtisícosemstopaťdesiat

Ondrej Šimoňák

Obec Kluknava

31.05.2021

Zmluva o prenájme bytu

Zmluva o nájme bytu č. 2/2021

67,27 EUR v texte

Dominik Bodnár

Obec Kluknava

31.05.2021

Zmluva o prenájme bytu

Zmluva o nájme bytu č. 1/2021

125,60 EUR v texte

Martin Dolnačko

Obec Kluknava

31.05.2021

Dohoda o ukončení nájmu

Dohoda o ukončení nájmu č. 3/2020

v texte

Martin Dolnačko

Obec Kluknava

31.05.2021

Dohoda o ukončení nájmu

Dohoda o ukončení nájmu č. 8/2019

v texte

Mgr. Martin Chovanec

Obec Kluknava

17.05.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kluknava v roku 2021

Finančná dotácia č. 3/2021

2 000,00 EUR v texte

Klub slovenských turistov Kluknava

Obec Kluknava

17.05.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kluknava v roku 2021

Finančná dotácia č. 2/2021

24 000,00 EUR v texte

Telovýchovná jednota FC Kluknava

Obec Kluknava

17.05.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kluknava v roku 2021

Finančná dotácia č. 1/2021

1 500,00 EUR v texte

Slovenský zväz zdravotne postihnutých ZO Kluknava

Obec Kluknava

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: