Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.12.2021

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 2021003411

67/2021

66,00 EUR v texte

Mesto Košice

Obec Kluknava

29.12.2021

Zmluva č. 1045/2021/SPZV o poskytnutí dotácie v roku 2021

66/2021

25 760,00 EUR v texte

Obec Kluknava

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

29.12.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie 26616/2021-M_ODPD

63/2021

13 200,00 EUR v texte

Obec Kluknava

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

29.12.2021

Dodatok č. 4 k Zmluve č. 3/2015 - BRKO

62,/2021

87,68 EUR v texte

Obec Kluknava

Ekover, s.r.o.

29.12.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

61/2021

103,00 EUR v texte

Obec Kluknava

WasteServis s.r.o.

29.12.2021

Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu

60/2021

0,00 EUR v texte

Obec Kluknava

Ekover, s.r.o.

10.12.2021

NÁJOMNA ZMLUVA

49/2021

126,00 EUR

urbárska spoločnosť pozemkové spoločenstvo,

Obec Kluknava

07.12.2021

Kúpna zmluva 59/2021

59/2021

142,76 EUR jednostoštyridsaťdvaeur 76 centov

Medvec Ján, Anna

Obec Kluknava

07.12.2021

Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku

58/2021

113 354,00 EUR stotrinásťtisíctristopäťdesiatštyri

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Obec Kluknava

02.12.2021

Kúpna zmluva

57/2021

2 500,00 EUR v texte

Igor Klinčák

Obec Kluknava

02.12.2021

Zmluva o zriadení vecného bremena

48/2021

751,30 EUR sedemstopäťdesiatjeden

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kluknava

Obec Kluknava

30.11.2021

Zmluva o poskytovaní stravy

56/2021

2,85 EUR v texte

Kniš s.r.o.

Obec Kluknava

16.11.2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

55/2021

v texte

Slovak Telekom, a.s.

Obec Kluknava

16.11.2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

54/2021

v texte

Slovak Telekom, a.s.

Obec Kluknava

15.11.2021

ZMLUVA O AUDITE č. 50/2021

50/2021

4 510,00 EUR štyritisícpäťsto desať eur

Obec Kluknava

NeoEnergia s.r.o.

11.11.2021

Dohoda č. 21/44/012/23

64/2021

0,00 EUR

Obec Kluknava

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

11.11.2021

Dohoda č. 21/44/010/10

65/2021

0,00 EUR

Obec Kluknava

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

29.10.2021

Zmluva č. 63/POD-801/21

52/2021

5 000,00 EUR v texte

Obec Kluknava

Slovenská agentúra životného prostredia

28.10.2021

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

37/2021

v texte

Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

Obec Kluknava

21.10.2021

Rámcová zmluva o zhodnocovaní odpadu č. ND 112/2021

47/2021

v texte

Obec Kluknava

Kronospan s.r.o.

21.10.2021

Nájomná zmluva

46/2021

21,00 EUR dvadsať jeden eur

urbárska spoločnosť pozemkové spoločenstvo,

Obec Kluknava

18.10.2021

Zmluva o poskytnutí služieb č. 55/2021/ZoNFP

45/2021

3 600,00 EUR v texte

Obec Kluknava

INSUCCOR s.r.o.

15.10.2021

Zmluva o dielo

44/2021

208 091,22 EUR v texte

Obec Kluknava

COMBIN s.r.o.

29.09.2021

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

43/2021

750,00 EUR v texte

Obec Kluknava

AV Audit, s.r.o.

27.09.2021

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

42/2021

0,00 EUR v texte

Obec Kluknava

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: