Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31.03.2020

Dodatok č. 4 k Zmluve o NFP Kluknava

Dodatok č. 4

68 900,00 EUR

Obec Kluknava

Slovenská agentúra životného prostredia

18.03.2020

Zmluva o grantovom účte

Zmluva o grantovom účte

Neuvedené

Obec Kluknava

Prima banka Slovensko, a.s.

16.03.2020

Zmluva o dielo

425/2020

121 509,24 EUR

Alkon SV, s.r.o.

Obec Kluknava

09.03.2020

Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP

2

Neuvedené

Obec Kluknava

Slovenská agentúra životného prostredia

03.03.2020

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb organizovaných obcou

1/2020

Neuvedené

Ján Rapavý

Obec Kluknava

28.02.2020

Dodatok Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB zo dňa 31.10.2019

1

4 194,76 EUR

MEDIINVEST Consulting, s.r.o.

Obec Kluknava

28.02.2020

Príloha číslo 1 k Zmluve V5N0907201536

Dodatok

Neuvedené

ENVI - PAK, a.s.

Obec Kluknava

27.02.2020

Dohoda o poskytnutí príspevku

20/44/052/129

9 062,10 EUR

Obec Kluknava

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

25.02.2020

Dohoda o poskytnutí príspevku

20/44/50j/4/NS 2020

6 563,16 EUR

Obec Kluknava

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

11.02.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

2020000413

17,00 EUR

Pavol Lovas

Obec Kluknava

11.02.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

2020000024

25,00 EUR

Peter Rigda

Obec Kluknava

07.02.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019000133

25,00 EUR

Ľubica Antalíková

Obec Kluknava

30.01.2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

876,00 EUR

Obec Kluknava

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kluknava

16.01.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kluknava v roku 2020

3/2020

2 000,00 EUR

Folklórny súbor Kluknavčanka

Obec Kluknava

15.01.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kluknava v roku 2020

2/2020

1 500,00 EUR

Únia žien Slovenska ZO Kluknava

Obec Kluknava

08.01.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

2020000338

25,00 EUR

Helena Palková

Obec Kluknava

23.12.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kluknava v roku 2020

1/2020

1 000,00 EUR

Mesto Prešov

Obec Kluknava

20.12.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019001310

38,00 EUR

RNDr. Strapáč, CSc.

Obec Kluknava

17.12.2019

Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností č. 6/2020

6/2020

Neuvedené

Ekover, s.r.o.

Obec Kluknava

16.12.2019

Zmluva o budúcom prevádzkovaní verejného vodovodu

174/2019/AZ/DV

Neuvedené

Obec Kluknava

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.

13.12.2019

Zmluva o združenej dodávke plynu

Zmluva o združenej dodávke plynu

v texte

Obec Kluknava

innogy Slovensko s.r.o.

13.12.2019

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov

2

v texte

Ekover, s.r.o.

Obec Kluknava

12.12.2019

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

2 000,00 EUR

EFIMO s.r.o.

Obec Kluknava

10.12.2019

KÚPNA ZMLUVA – logický celok č. 1

2018/5004

159 920,00 EUR

Obec Kluknava

CENTEX RS, spol. s r.o.

03.12.2019

KÚPNA ZMLUVA – logický celok č. 2

6/2018

38 867,00 EUR

Obec Kluknava

SIMA Plus Krompachy s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: