Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
07.07.2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

8 460,07 EUR osemtisícštyristošesdesiteur

Dopravné značenie s.r.o.

Obec Kluknava

06.07.2020

Dodatok č. 1

Dodatok č.1 ku Zmluve o dielo uzatvorenej 20.07.20

nulauer

AIP projekt, s.r.o.

Obec Kluknava

06.07.2020

Dodatok č. ku Kúpnej zmluve zo dňa 06.05.2020

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 06.05.2020

0,00 EUR nulauer

Obec Kluknava

Kéri Jozef, Jozef, Martin, Ľubomíra

30.06.2020

Zmluva o údržbe a servise 212020

212020

v texte

DD21 s.r.o.

Obec Kluknava

01.06.2020

Dohoda o spolupráci pri prekládke bocianieho hniezda

ŠOP SR-Z/89/2020

v texte

Štátna ochrana prírody SR, Správa NP Slovenský raj

Obec Kluknava

28.05.2020

Dodatok č.2

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP

v texte

Ministerstvo životného prostredia

Obec Kluknava

28.05.2020

Dodatok č. 1

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP

v texte

Ministerstvo životného prostredia

Obec Kluknava

26.05.2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

v texte

XEROX LIMITED

Obec Kluknava

26.05.2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

v texte

Slovak Telekom, a.s.

Obec Kluknava

26.05.2020

Zmluva o dielo

ZoD

15 180,96 EUR pätnásťtisícstoosemdesiateur, 96 centov

ZEKRO s.r.o.

Obec Kluknava

11.05.2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

32,30 EUR

Kéri Jozef, Jozef, Martin, Ľubomíra

Obec Kluknava

21.04.2020

Zmluva o dielo na zhotovenie urbanistickej štúdie

7001-20

3 000,00 EUR tritisíc

architektonická kancelária ARKA, spol. s.r.o.

Obec Kluknava

14.04.2020

Dohoda o zabezpečení množstvového zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu

7/01/2020

50,05 EUR

Slovenská pošta, a.s.

Obec Kluknava

03.04.2020

Dohoda o poskytnutí príspevku

20/44/054/167

36 194,80 EUR

Obec Kluknava

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

31.03.2020

Dodatok č. 4 k Zmluve o NFP Kluknava

Dodatok č. 4

68 900,00 EUR

Obec Kluknava

Slovenská agentúra životného prostredia

23.03.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kluknava v roku 2020

5/2020

6 800,00 EUR

Deduško n.o.

Obec Kluknava

18.03.2020

Zmluva o grantovom účte

Zmluva o grantovom účte

Neuvedené

Obec Kluknava

Prima banka Slovensko, a.s.

16.03.2020

Zmluva o dielo

425/2020

121 509,24 EUR

Alkon SV, s.r.o.

Obec Kluknava

10.03.2020

Dohoda o poskytovaní finančného príspevku uzavretá podľa ust. § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka

Dohoda o poskytovaní finančného príspevku uzavretá

v texte

Mária Šucová

Obec Kluknava

10.03.2020

Dohoda o poskytovaní finančného príspevku uzavretá podľa ust. § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka

Dohoda o poskytovaní finančného príspevku uzavretá

v texte

Lambert Hamrák

Obec Kluknava

09.03.2020

Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP

2

Neuvedené

Obec Kluknava

Slovenská agentúra životného prostredia

03.03.2020

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb organizovaných obcou

1/2020

Neuvedené

Ján Rapavý

Obec Kluknava

28.02.2020

Dodatok Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB zo dňa 31.10.2019

1

4 194,76 EUR

MEDIINVEST Consulting, s.r.o.

Obec Kluknava

28.02.2020

Príloha číslo 1 k Zmluve V5N0907201536

Dodatok

Neuvedené

ENVI - PAK, a.s.

Obec Kluknava

27.02.2020

Dohoda o poskytnutí príspevku

20/44/052/129

9 062,10 EUR

Obec Kluknava

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: