Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29.06.2022

Zmluva o poskytnutí NFP č. 309070BAD2

34/2022

38 926,74 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Kluknava

29.06.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o odbere elektrickej energie

33/2022

v texte

Obec Kluknava

Anna Balčáková

29.06.2022

Zmluva o nájme bytu č. 2/2022

31/2022

v texte

Obec Kluknava

Marek Horváth a Valéria Lehnertová

29.06.2022

Dohoda o ukončení zmluvy o nájme č.1/2019

30/2022

v texte

Obec Kluknava

Peter Medvec

20.06.2022

Licenčná zmluva

32/2022

300,00 EUR v texte

eSYST s.r.o.

Obec Kluknava

17.06.2022

Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny

29/2022

0,00 EUR v texte

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Kluknava

17.06.2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov

26/2022

1,00 EUR osoba

Obec Kluknava

Rímskokatolícky farský úrad

10.06.2022

Dodatok č. 1 k Ročnej zmluve

25/2022

78,33 EUR v texte

Ekover, s.r.o.

Obec Kluknava

25.05.2022

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 12/2022/VB

17/2022

1 800,00 EUR v texte

Košický samosprávny kraj

Obec Kluknava

25.05.2022

Kúpna zmluva č. 23/2022

23/2022

23 998,35 EUR v texte

Martin Lukáč - MOON /Reklamné štúdio/

Obec Kluknava

25.05.2022

Zmluva o dielo č. 22/2022

22/2022

95 802,89 EUR v texte

Alkon SV, s.r.o.

Obec Kluknava

24.05.2022

Zmluva o manažmente projektu

20/2022

2 400,00 EUR v texte

MP PROFITPB s.r.o.

Obec Kluknava

23.05.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č. 7/2022

21/2022

1 000,00 EUR v texte

Obec Kluknava

Klub slovenských turistov Kluknava

17.05.2022

Dodatok č.1 ku zmluve 5/2022

Dodatok č.1 ku zmluve č. 5/2022 zo dňa 23.03.2022

Neuvedené

Karol Brutovský

Obec Kluknava

17.05.2022

Dodatok č.1 ku zmluve 6/2022

Dodatok č.1 ku zmluve č. 6/2022 zo dňa 23.03.2022

Neuvedené

Ing. Semaníková, Macejková

Obec Kluknava

12.05.2022

Zmluva č. 3220675

19/2022

3 000,00 EUR v texte

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Kluknava

05.05.2022

Zmluva o dielo č. 16/2022

16/2022

150,00 EUR

Mgr. Oľga Šimková

Obec Kluknava

04.05.2022

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely využívania softvérového produktu

18/2022

v texte

Obec Kluknava

T-MAPY s.r.o.

26.04.2022

Dohoda č. 22/44/054/154

15/2022

14 651,84 EUR v texte

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Kluknava

25.04.2022

Zmluva o umiestnenie Z-BOXU

14/2022

1,00 EUR

Obec Kluknava

Packeta Slovakia s.r.o.

04.04.2022

Kúpna zmluva

12/2022

20 207,83 EUR v texte

Darina Tomašková

Obec Kluknava

28.03.2022

Vecné bremeno 06/2022

06/2022

0,00 EUR 0,0

Ing. Semaníková, Macejková

Obec Kluknava

28.03.2022

VECNÉ BREMENO 05/2022

05/2022

0,00 EUR

Karol Brutovský

Obec Kluknava

28.03.2022

Nájomna zmluva

09/2022

1,00 EUR jednoeuro

Karol Brutovský

Obec Kluknava

21.03.2022

Revitalizácia tried a oddychová zóna v triedach

11/2022

15 803,40 EUR v texte

František Jánoš - Drevovýroba

Obec Kluknava

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: