Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11.06.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kluknava v roku 2021

Finančná dotácia č. 4/2021

1 500,00 EUR v texte

Únia žien Slovenska ZO Kluknava

Obec Kluknava

02.06.2021

Spolupráca pri odchyte túlavých psov

23/2021

30,00 EUR Tridsať

Útulok šťastný psík

Obec Kluknava

02.06.2021

Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu

60/2021/AZ/DV

0,00 EUR v texte

Obec Kluknava

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.

31.05.2021

Zmluva o prenájme bytu

Zmluva o nájme bytu č. 2/2021

67,27 EUR v texte

Dominik Bodnár

Obec Kluknava

31.05.2021

Zmluva o prenájme bytu

Zmluva o nájme bytu č. 1/2021

125,60 EUR v texte

Martin Dolnačko

Obec Kluknava

31.05.2021

Dohoda o ukončení nájmu

Dohoda o ukončení nájmu č. 3/2020

v texte

Martin Dolnačko

Obec Kluknava

31.05.2021

Dohoda o ukončení nájmu

Dohoda o ukončení nájmu č. 8/2019

v texte

Mgr. Martin Chovanec

Obec Kluknava

17.05.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kluknava v roku 2021

Finančná dotácia č. 3/2021

2 000,00 EUR v texte

Klub slovenských turistov Kluknava

Obec Kluknava

17.05.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kluknava v roku 2021

Finančná dotácia č. 2/2021

24 000,00 EUR v texte

Telovýchovná jednota FC Kluknava

Obec Kluknava

17.05.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kluknava v roku 2021

Finančná dotácia č. 1/2021

1 500,00 EUR v texte

Slovenský zväz zdravotne postihnutých ZO Kluknava

Obec Kluknava

17.05.2021

Zmluva č. 80/02/2021/SNV

80/02/2021/SNV 298/02/2021

0,00 EUR v texte

Obec Kluknava

Správa ciest KSK

13.05.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

321 0832

3 000,00 EUR v texte

Obec Kluknava

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

28.04.2021

Zmluva o pripojení

24ZVS0000010406E

v texte

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Kluknava

26.04.2021

Zmluva o dielo

14/2021

0,00 EUR v texte

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Obec Kluknava

21.04.2021

Zmluva o združenej dodávke elektriny

15/2021

v texte

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Kluknava

13.04.2021

Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve

13/2021

0,00 EUR v texte

Obec Kluknava

EFIMO s.r.o.

30.03.2021

Zmluva o dielo PKE210238

PKE210238

1 064,54 EUR jedentisíc šesťdesiatštyri

RAKY stav, s.r.o.

Obec Kluknava

16.03.2021

Dodatok k zmluve o výpožičke - SIM + tablety

č.1/2021 k zmluve č. 2/2021

nula

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Kluknava

16.03.2021

Mandátna zmluva

10/2021

6 500,00 EUR v texte

EFIMO s.r.o.

Obec Kluknava

17.02.2021

Poskytovanie služieb BOZP, PO

09/2021

220,00 EUR v texte

Obec Kluknava

DATO-BOZP-PO s.r.o.

17.02.2021

Poskytovanie služieb kybernetickej bezpečnosti

KB/ZO/2021KB7963-4

120,00 EUR v texte

Obec Kluknava

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

03.02.2021

Zmluva o dielo

ZKE210031

13 789,46 EUR v texte

RAKY stav, s.r.o.

Obec Kluknava

01.02.2021

Zmluva o dielo č.5/2021

05/2021

38 926,00 EUR tridsaťosemtisícdeväťstodvadsaťšesť

EXA s.r.o.

Obec Kluknava

01.02.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

6/2021

133,00 EUR v texte

ODPADservis s.r.o.

Obec Kluknava

26.01.2021

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 21.10.2020

nulauer

Baluch Ján, Baluchová Mária

Obec Kluknava

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: