Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24.11.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

2020/128/2471

39 320,00 EUR Tridsaťdeväťtisíctristodvadsať eur

Obec Kluknava

Ministerstvo financií SR

11.11.2020

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku

SITB-002-2020/001443-001

0,00 EUR nula eur a nula centov

Ministerstvo vnútra SR

Obec Kluknava

10.11.2020

PZP cisterna

PZP 1048113769

31,00 EUR Tridsaťjeden

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Kluknava

10.11.2020

Zmluva o zriadení a prevádzke emailových schránok

MAIL-11-11-2020-SK

24,00 EUR Dvadsať štyri eur

Obec Kluknava

Galileo Corporation s.r.o.

29.10.2020

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verených služieb

Dodatok k zmluve

29,00 EUR Dvadsaťdeväť eur

Obec Kluknava

Slovak Telekom, a.s.

29.10.2020

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k Zmluve

29,00 EUR Dvadsaťdeväť eur

Obec Kluknava

Slovak Telekom, a.s.

29.10.2020

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k zmluve

43,60 EUR Štyridsaťtri eur šesťdesiat centov

Obec Kluknava

Slovak Telekom, a.s.

26.10.2020

Zmluva o združenej dodávke plynu

Zmluva o dodávke plynu

0,02 EUR v texte

Obec Kluknava

ZSE Energia a.s.

26.10.2020

Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny

Dodatok k zmluve

64,00 EUR šesťdesiatštyri eur

Obec Kluknava

Východoslovenská energetika a.s.

23.10.2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

242,36 EUR dvestoštyridsťdvaeur 36 centov

Baluch Ján, Baluchová Mária

Obec Kluknava

01.10.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov

200,00 EUR dvesto

STEFMART, s.r.o.

Obec Kluknava

21.09.2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

750,00 EUR sedemstopäťdesiat

AV Audit, s.r.o.

Obec Kluknava

10.09.2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

13 079,79 EUR trinásťtisícsedemdesiatdeväeursedemdesiatdeväťcentov

Kalos-fam, spol. s.r.o.

Obec Kluknava

02.09.2020

Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve

Dodatok č. 3

10,00 EUR Desať eur

Ján Čižmárik - ČIŽO

Obec Kluknava

02.09.2020

Zmluva o nájme bytu

1/2020

125,60 EUR Jedenstodvadsaťpäť eur

Martina Dančíková

Obec Kluknava

27.08.2020

Poistná zmluva

441 9014511

274,33 EUR Dvestosedemdesiatštyri eur tridsaťtri centov

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Kluknava

10.08.2020

Nájomná zmluva

NZSK2020/086/22505

98,95 EUR Deväťdesiatosem eur deväťdesiatpäť centov

Obec Kluknava

XEROX LIMITED

07.08.2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

3 426,24 EUR tritisícštyristodvdsaťšesťeur 24 centov

Bindas Ladislv, NalevankovaDaniela

Obec Kluknava

04.08.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kluknava v roku 2020

6/2020

1 500,00 EUR Jeden tisíc päťsto eur

Slovenský zväz zdravotne postihnutých ZO Kluknava

Obec Kluknava

23.07.2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

950,00 EUR uvedené

PhDr. Paedr. Uršula Ambrušová, PhD.

Obec Kluknava

23.07.2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

450,00 EUR uvedené

Slavomír Szabó

Obec Kluknava

22.07.2020

Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č.:OPKZP-PO1-SC111-2017-32/18/215

OPKZP-PO1-SC111-2017-32/18/215

366 779,31 EUR uvedené

Ministerstvo životného prostredia

Obec Kluknava

17.07.2020

Dotatok č.1 ku ZoD č.1-9/8/2019 zo dňa 9.8.2019

Dodatok č.1 ku ZoD č.1-9/8/2019

Neuvedené

BD plus s.r.o.

Obec Kluknava

14.07.2020

Vodozádržné opatrenia v obci Kluknava

Dodatok č. 3

127 857,90 EUR stodvadsaťsedemtisíc osemstopäťdesiatsedem celých deväťdesiat stotín eur

Ministerstvo životného prostredia

Obec Kluknava

09.07.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

MK-5608/2019-423

11 000,00 EUR jedenásťtisíc

Ministerstvo kultúry SR

Obec Kluknava

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: