Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
05.11.2019

Vodozádržné opatrenia v obci Kluknava

OPKZP-PO2-SC211-2018-40/18

186 933,88 EUR

Obec Kluknava

Ministerstvo životného prostredia

04.11.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019000124

25,00 EUR

Mária Čarnoká

Obec Kluknava

31.10.2019

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

5 387,76 EUR

MEDIINVEST Consulting, s.r.o.

Obec Kluknava

31.10.2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

81 671,65 EUR

Alkon SV, s.r.o.

Obec Kluknava

30.10.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019000284

25,00 EUR

Anna Pramuková

Obec Kluknava

30.10.2019

Zmluva o nájme bytu

1/2019

Neuvedené

Peter Medvec a Katarína Jánošíková

Obec Kluknava

29.10.2019

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie zo dňa 20.02.2017

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí finančných pro

Neuvedené

Centrum voľného času

Obec Kluknava

25.10.2019

Dohoda o poskytnutí príspevku

19/44/50j/49/NS 2019

2 817,72 EUR

Obec Kluknava

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

24.10.2019

Dodatok č. 3

Dodatok č. 3

Neuvedené

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Kluknava

24.10.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019000289

25,00 EUR

Mgr. Tibor Šumjaci

Obec Kluknava

16.10.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019000325

11,00 EUR

Jozef Baloga

Obec Kluknava

16.10.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019000209

7,00 EUR

Jana Schönvická

Obec Kluknava

16.10.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku na záujmové vzdelávanie detí do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce Kluknava v centre voľného času na rok 2019

Zmluva

Neuvedené

Jazero n.o.

Obec Kluknava

11.10.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

OPKZP-PO1-SC111-2017-32/18

Neuvedené

Obec Kluknava

Slovenská agentúra životného prostredia

09.10.2019

Zmluva o prístupe ku kamerovému systému T024-Kluknava

SITB_ZM_OT-T024-Kluknava_2019

Neuvedené

Obec Kluknava

Ministerstvo vnútra SR

07.10.2019

Zmluva o prístupe ku kamerovému systému mesta

Zmluva

Neuvedené

Obec Kluknava

Ministerstvo vnútra SR

07.10.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva

750,00 EUR

Obec Kluknava

AV Audit, s.r.o.

03.10.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

3/2019

4 514,07 EUR

Zdravotné centrum, s.r.o.

Obec Kluknava

03.10.2019

Zmluva o grantovom účte

Zmluva o grantovom účte

Neuvedené

Obec Kluknava

Prima banka Slovensko, a.s.

01.10.2019

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov

201912074

Neuvedené

Obec Kluknava

Disig, a.s.

30.09.2019

Zmluva o stravovaní dôchodcov

Zmluva

Neuvedené

Obec Kluknava

ILLUVA s.r.o.

04.09.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR

MK-3668/2019/1.1

19 000,00 EUR

Obec Kluknava

Ministerstvo kultúry SR

04.09.2019

Zmluva o dielo

1-9/8/2019

166 950,00 EUR

BD plus s.r.o.

Obec Kluknava

03.09.2019

ZMLUVA O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

ZS-17-8-2019-SK

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Kluknava

03.09.2019

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

CUET-17-8-2019 SK

790,00 EUR +245,- € ročne

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Kluknava

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: