Obsah

18.05.2022

Zber elektroodpadu  1

Zber elektroodpadu

Spoločnosť Ekover, s.r.o. oznamuje občanom, že dňa 31.5.2022 bude v našej obci vykonávať zber elektroodpadu. Vzatý bude len vyložený a úplný elektroodpad, nie rozobratý. Zber sa začína od 6.30 hod. obvyklým spôsobom a to vyložením elektroodpadu pred obydlie.

Detail

17.05.2022

Pozvánka na Deň matiek

Obec Kluknava, Materská a Základná škola v Kluknave Vás srdečne pozývajú v piatok 20.mája 2022 o 15.00 hod. na Deň matiek, ktorý sa bude konať v 1. pavilóne Základnej školy v Kluknave.

Detail

06.05.2022

Očkovanie psov proti besnote

Oznamujeme občanom obce, že sa v sobotu 7.mája 2022 uskutoční povinné očkovanie psov proti besnote.

Detail

04.05.2022

Pozvánka na výročnú členskú schôdzu Miestnej organizácie rybárskeho zväzu Gelnica

Výbor Miestnej organizácie rybárskeho zväzu Gelnica oznamuje svojim členom, že výročná členská schôdza sa uskutoční v nedeľu 8.mája 2022 o 8.00 hod. v Kultúrnom dome v Margecanoch.

Detail

04.05.2022

Čistenie Dolinského potoka a poľovného revíru dňa 30. apríla 2022

Čistenie Dolinského potoka a poľovného revíru dňa 30. apríla 2022

Slovenský skauting, 64. zbor Levoča, 4. oddiel skautov a skautiek Živý prameň Kluknava za podpory a pomoci obcí Kluknava a Víťaz zorganizovali v sobotu 30. apríla 2022 upratovanie Dolinského potoka.

Detail

                                                                                           

Novinky a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informacií

04.01.2019

Futbalový turnaj o pohár starostu obce

Futbalový turnaj o pohár starostu obce

29.12. 2018

Detail

04.01.2019

Helena Turčíková životné jubileum

Helena Turčíková životné jubileum

20.12.2018

Detail

19.12.2018

Ondrej Lenárt - životné jubileum

Ondrej Lenárt - životné jubileum

18.12.2018

Detail

13.12.2018

Zlatá svadba Valentín a Elena Rychnavskí

Zlatá svadba Valentín a Elena Rychnavskí

7.12.2018

Detail

26.11.2018

Zlatá svadba Ján a Mária Patzoví

Zlatá svadba Ján a Mária Patzoví

6.11.2018

Detail

História obce a života jej obyvateľov

Kluknava sa nachádza v Spišskom regióne. Vznikla po roku 1300 v chotári staršej osady, zvanej Stará Richnava.Prvá písomná zmienka je z roku 1304, kde sa spomína ako Cluchnow, Clychnow. 1773 - Klukno, Kluckenau, Kluknawa, 1786 - Klekenau, Kluknó, Klukenau, Kluknowa, 1808 - Kluknó, Klukenaou, Klukńawa, 1863 - 1913 Kluknó. Súčasný názov Kluknava sa používa od roku 1920. Etymologický rozbor názvu Kluknava dokazuje miesto vzniku obce, slovo KLUK, pomnožné KLUKY - s významom chumáč, kúdeľ, spleť koreňov stromov, zo staroslovienčiny sa vyvinulo v ruštine klok, v poľštine klaki, v češtine kluk - klčovanie. Na mieste dnešnej Kluknavy boli v rannom stredoveku husté lesy. Klčovaním sa pracne získavala ďalšia orná pôda pre rozšírené osídľovanie. V povodí Kluknavského potoka sa usadzovali uhliarske a roľnícke rodiny. Obyvateľstvo je zväčša domáceho pôvodu, slovanského. Neustále ho pribúdalo a to prirodzenou natalitou i vnútornou kolonizáciou v 15. a 16. storočí. Osada patrila od 13. storočia pod panstvo Richnavského hradu. Panovník Matej Korvín ju v roku 1460 dal Imrichovi Zápoľskému a Šebastianovi z Rozhanoviec za 12 tis. zlatých. V roku 1461 dobyl Richnavský hrad Ján Jiskra, ale o rok ho získava späť Zápoľský a vlastní ho i s priľahlými obcami do roku 1528. Po Zápoľských sa majiteľom hradu stáva evanjelický rod Thurzovcov. Po ich vymretí sa v roku 1693 vlastníkom Spišského a Richnavského hradu s majetkom a prinaležitými obcami stáva zakladateľ spišskej línie katolíckych Czákyovcov - Štefan III., ktorý zomrel v roku 1699. Majetok si medzi sebou rozdelili početní príbuzní . Imrich III. Czáky získal Kluknavu a ďalšie obce. Bol prvým z kluknavskej vetvy Czákyovcov, ktorá splynula s iliašovskou vetvou v 19. storočí.Sídlo panstva z kluknavského kaštieľa prešlo do Smižian. Hilárovi Czákymu patril na konci 19. storočia celý kluknavsko-iliašovský majetok. Býval v Spišskom Hrhove.

foto kluknava