Obsah

Obec Kluknava

fotoPrvá písomná zmienka o obci je z roku 1304, kedy sa spomína ako „CLICHNO“. V roku 1316 sa už spomína ako CLUCHNOW-CLYCHNOW, v roku 1336 ako KLUKNOW, v roku 1786 ako KLUKNAWA a v roku 1920 ako KLUKNAVA. Slovenské meno má podľa kľuky Hornádu, ktorá je zavinená Dolinským potokom, ktorý obcou preteká. Kluknava ako samostatná obec vznikla na základoch staršej Richnavy. Materiál zo zničeného richnavského hradu bol použitý ako stavebný materiál na stavbu kaštieľa v Kluknave.

10.12.2018

Pozvánka

Tradičné Vianoce - pozvánka

Kaštieľ Biela dáma a Čierny rytier srdečne pozýva deti a ich rodičov na Tradičné Vianoce v nedeľu 16. 12. 2018

Detail

23.11.2018

Spoločnosť Slovak Telekom informuje verejnosť o plánovanom prerušení telekomunikačnej prevádzky

Spoločnosť Slovak Telekom informuje verejnosť o plánovanom prerušení telekomunikačnej prevádzky

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s., informuje verejnosť o plánovanom prerušení telekomunikačnej prevádzky vo verejnej telefónnej sieti, ktoré sa bude konať:

Detail

22.11.2018

Únia žien Slovenska - Kluknava Vás pozýva na besiedku 1

Únia žien Slovenska - Kluknava Vás pozýva na besiedku

Základná organizácia Únia žien Slovenska Kluknava oznamuje, že sa v pondelok 26. novembra 2018 o 16.00 hod. uskutoční v jedálni základnej školy Predmikulášska besiedka spojená s výmenou receptov a predvianočných ručných prác. Všetkých Vás na toto podujatie srdečne pozývajú.

Detail

16.12.2018 od 16:00

Tradičné Vianoce

Tradičné Vianoce - pozvánka

Kaštieľ Biela dáma a Čierny rytier srdečne pozýva deti a ich rodičov na Tradičné Vianoce v nedeľu 16. 12. 2018

Detail

26.11.2018

Zlatá svadba Ján a Mária Patzoví

Zlatá svadba Ján a Mária Patzoví

6.11.2018

Detail

26.11.2018

Výstavba denného stacionára a lekárne

Výstavba denného stacionára a lekárne

november 2018

Detail

26.11.2018

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

21.11.2018

Detail

26.11.2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Voľby do orgánov samosprávy obcí

10.11.2018

Detail

21.11.2018

Zlatá svadba Pavol  a Marta Ferenčákoví č.d. 559

Zlatá svadba Pavol a Marta Ferenčákoví č.d. 559

Zlatá svadba Pavol a Marta Ferenčákoví č.d. 559

Detail

História obce a života jej obyvateľov

Kluknava sa nachádza v Spišskom regióne. Vznikla po roku 1300 v chotári staršej osady, zvanej Stará Richnava.Prvá písomná zmienka je z roku 1304, kde sa spomína ako Cluchnow, Clychnow. 1773 - Klukno, Kluckenau, Kluknawa, 1786 - Klekenau, Kluknó, Klukenau, Kluknowa, 1808 - Kluknó, Klukenaou, Klukńawa, 1863 - 1913 Kluknó. Súčasný názov Kluknava sa používa od roku 1920. Etymologický rozbor názvu Kluknava dokazuje miesto vzniku obce, slovo KLUK, pomnožné KLUKY - s významom chumáč, kúdeľ, spleť koreňov stromov, zo staroslovienčiny sa vyvinulo v ruštine klok, v poľštine klaki, v češtine kluk - klčovanie. Na mieste dnešnej Kluknavy boli v rannom stredoveku husté lesy. Klčovaním sa pracne získavala ďalšia orná pôda pre rozšírené osídľovanie. V povodí Kluknavského potoka sa usadzovali uhliarske a roľnícke rodiny. Obyvateľstvo je zväčša domáceho pôvodu, slovanského. Neustále ho pribúdalo a to prirodzenou natalitou i vnútornou kolonizáciou v 15. a 16. storočí. Osada patrila od 13. storočia pod panstvo Richnavského hradu. Panovník Matej Korvín ju v roku 1460 dal Imrichovi Zápoľskému a Šebastianovi z Rozhanoviec za 12 tis. zlatých. V roku 1461 dobyl Richnavský hrad Ján Jiskra, ale o rok ho získava späť Zápoľský a vlastní ho i s priľahlými obcami do roku 1528. Po Zápoľských sa majiteľom hradu stáva evanjelický rod Thurzovcov. Po ich vymretí sa v roku 1693 vlastníkom Spišského a Richnavského hradu s majetkom a prinaležitými obcami stáva zakladateľ spišskej línie katolíckych Czákyovcov - Štefan III., ktorý zomrel v roku 1699. Majetok si medzi sebou rozdelili početní príbuzní . Imrich III. Czáky získal Kluknavu a ďalšie obce. Bol prvým z kluknavskej vetvy Czákyovcov, ktorá splynula s iliašovskou vetvou v 19. storočí.Sídlo panstva z kluknavského kaštieľa prešlo do Smižian. Hilárovi Czákymu patril na konci 19. storočia celý kluknavsko-iliašovský majetok. Býval v Spišskom Hrhove.

foto kluknava