Obsah

Obec Kluknava

fotoPrvá písomná zmienka o obci je z roku 1304, kedy sa spomína ako „CLICHNO“. V roku 1316 sa už spomína ako CLUCHNOW-CLYCHNOW, v roku 1336 ako KLUKNOW, v roku 1786 ako KLUKNAWA a v roku 1920 ako KLUKNAVA. Slovenské meno má podľa kľuky Hornádu, ktorá je zavinená Dolinským potokom, ktorý obcou preteká. Kluknava ako samostatná obec vznikla na základoch staršej Richnavy. Materiál zo zničeného richnavského hradu bol použitý ako stavebný materiál na stavbu kaštieľa v Kluknave.

18.09.2018

Výkup papiera  1

Výkup papiera

Spoločnosť Ekover, s.r.o. oznamuje občanom, že v dňoch 27.09.2018 (štvrtok) a 1.10.2018 (pondelok) sa uskutoční v našej obci výkup starého papiera. Výkup sa uskutoční: dňa 27.09.2018 v Štefanskej Hute od 15.30 -16.00 hod. pri autobusovej zastávke a v Kluknave dňa 01.10.2018: od 14.30 - 15.30 hod.- pri Materskej škole a od 15:45 - 16:30 h.- Olšinky č.d. 311. Predmetom zberu sú: noviny, časopisy, knihy bez obalov, letáky ale aj kartón.Za vyzbieraný papier dostanete hygienické potreby. Spoločnosť Ekover, s.r.o. Vám ponúka za 5 kg papiera 1 ks toaletného papiera, za 15 kg papiera kuchynské utierky a za 1 kg papiera balíček hygienických vreckoviek. Neváhajte a vymeňte starý papier za nový!

Detail

30.08.2018

Ponuka práce 1

Ponuka práce

Firma JES TRADING s.r.o. so sídlom v Košiciach ponúka prácu v predajni mäsa a mäsových výrobkov v Kluknave na s.č. 176 za veľmi dobrých pracovných podmienok. Nástupný plat je 600 € + prémie a ročné odmeny. Práca je ponúkaná na trvalý pracovný pomer. Kontaktné informácie sú uvedené v inzeráte na internetovej stránke obce.

Detail

28.08.2018

Oznam o začiatku školského roka MŠ a pozvánka na jej slávnostné otvorenie 1

Oznam o začiatku školského roka MŠ a pozvánka na jej slávnostné otvorenie

„Slávnostné otvorenie Materskej školy v Kluknave po rekonštrukcii“

Detail

15.08.2018

KFS

A ot Kľuknavi śedzem miľ

XIV. ročník kluknavských folklórnych slávností

Detail

14.08.2018

Plánované prerušenie distribúcie elektriny 1

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

03.09.2018 v čase od 7:00 h do 18:00 h

Detail

18.09.2018

Oddychová zóna - Pri haci

Oddychová zóna - Pri haci

Oddychová zóna - Pri haci

Detail

18.09.2018

Kluknavské folklórne slávnosti

Kluknavské folklórne slávnosti

02.09.2018

Detail

06.09.2018

Dom od Šustra

Dom od Šustra

Dom od Šustra

Detail

06.09.2018

Oprava strechy budúceho múzea a budovy mlátoviska

Oprava strechy budúceho múzea a budovy mlátoviska

Oprava strechy budúceho múzea a budovy mlátoviska

Detail

06.09.2018

Oprava výtlkov 2018

Oprava výtlkov 2018

Oprava výtlkov

Detail

História obce a života jej obyvateľov

Kluknava sa nachádza v Spišskom regióne. Vznikla po roku 1300 v chotári staršej osady, zvanej Stará Richnava.Prvá písomná zmienka je z roku 1304, kde sa spomína ako Cluchnow, Clychnow. 1773 - Klukno, Kluckenau, Kluknawa, 1786 - Klekenau, Kluknó, Klukenau, Kluknowa, 1808 - Kluknó, Klukenaou, Klukńawa, 1863 - 1913 Kluknó. Súčasný názov Kluknava sa používa od roku 1920. Etymologický rozbor názvu Kluknava dokazuje miesto vzniku obce, slovo KLUK, pomnožné KLUKY - s významom chumáč, kúdeľ, spleť koreňov stromov, zo staroslovienčiny sa vyvinulo v ruštine klok, v poľštine klaki, v češtine kluk - klčovanie. Na mieste dnešnej Kluknavy boli v rannom stredoveku husté lesy. Klčovaním sa pracne získavala ďalšia orná pôda pre rozšírené osídľovanie. V povodí Kluknavského potoka sa usadzovali uhliarske a roľnícke rodiny. Obyvateľstvo je zväčša domáceho pôvodu, slovanského. Neustále ho pribúdalo a to prirodzenou natalitou i vnútornou kolonizáciou v 15. a 16. storočí. Osada patrila od 13. storočia pod panstvo Richnavského hradu. Panovník Matej Korvín ju v roku 1460 dal Imrichovi Zápoľskému a Šebastianovi z Rozhanoviec za 12 tis. zlatých. V roku 1461 dobyl Richnavský hrad Ján Jiskra, ale o rok ho získava späť Zápoľský a vlastní ho i s priľahlými obcami do roku 1528. Po Zápoľských sa majiteľom hradu stáva evanjelický rod Thurzovcov. Po ich vymretí sa v roku 1693 vlastníkom Spišského a Richnavského hradu s majetkom a prinaležitými obcami stáva zakladateľ spišskej línie katolíckych Czákyovcov - Štefan III., ktorý zomrel v roku 1699. Majetok si medzi sebou rozdelili početní príbuzní . Imrich III. Czáky získal Kluknavu a ďalšie obce. Bol prvým z kluknavskej vetvy Czákyovcov, ktorá splynula s iliašovskou vetvou v 19. storočí.Sídlo panstva z kluknavského kaštieľa prešlo do Smižian. Hilárovi Czákymu patril na konci 19. storočia celý kluknavsko-iliašovský majetok. Býval v Spišskom Hrhove.

foto kluknava