Obsah

03.12.2021

Pozvánka na XV. zasadnutie obecného zastupiteľstva v deň 09.12.2021

Pozvánka na XV. zasadnutie obecného zastupiteľstva v deň 09.12.2021 o 15.30 hod. v Kultúrnom dome obce.

Detail

01.12.2021

Inšpiratívny článok s jednoduchými, ale užitočnými radami, aby sme správne zatočili s odpadom počas Vianoc

Inšpiratívny článok s jednoduchými, ale užitočnými radami, aby sme správne zatočili s odpadom, ktorý vznikne počas sviatkov. Každý z nás môže prispieť k tomu, aby boli tohtoročné Vianoce pokojné, bezodpadové a zelenšie.

Detail

23.11.2021

Čo kam patrí?

Krátke a hravé vzdelávacie videá s názvom Čo kam patrí?, v ktorých sú rozobraté problematické druhy odpadov, pri ktorých občania často zaváhajú, do ktorého kontajnera alebo vreca ich vhodiť.

Detail

16.11.2021

V mesiaci október 2021 bola v obci Kluknava dokončená výstavba API domčeka

V mesiaci október 2021 bola v obci Kluknava dokončená výstavba API domčeka

Obec Kluknava získala dotáciu vo výške 5 000 € z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny na rok 2021 na účel dotácie (názov projektu): API domček – spoznajme život a význam včiel. API domček bol dokončený v mesiaci október 2021.

Detail

10.11.2021

Mobilná očkovacia služba KSK - očkovanie dňa 12.11.2021

Oznamujeme predovšetkým tým občanom, ktorí sa nahlásili na očkovanie jednodávkovou vakcínou Janssen (prvá dávka) a Pfizer/Biontech (prvá, druhá a tretia dávka), že sa očkovanie prostredníctvom Mobilnej očkovacej služby KSK uskutoční dňa 12.11.2021 o 11.40 hod. v sobášnej miestnosti obecného úradu.

Detail

Obec Kluknava

fotoPrvá písomná zmienka o obci je z roku 1304, kedy sa spomína ako „CLICHNO“. V roku 1316 sa už spomína ako CLUCHNOW-CLYCHNOW, v roku 1336 ako KLUKNOW, v roku 1786 ako KLUKNAWA a v roku 1920 ako KLUKNAVA. Slovenské meno má podľa kľuky Hornádu, ktorá je zavinená Dolinským potokom, ktorý obcou preteká. Kluknava ako samostatná obec vznikla na základoch staršej Richnavy. Materiál zo zničeného richnavského hradu bol použitý ako stavebný materiál na stavbu kaštieľa v Kluknave.

 

 

 

 

 

Novinky a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informacií

04.01.2019

Futbalový turnaj o pohár starostu obce

Futbalový turnaj o pohár starostu obce

29.12. 2018

Detail

04.01.2019

Helena Turčíková životné jubileum

Helena Turčíková životné jubileum

20.12.2018

Detail

19.12.2018

Ondrej Lenárt - životné jubileum

Ondrej Lenárt - životné jubileum

18.12.2018

Detail

13.12.2018

Zlatá svadba Valentín a Elena Rychnavskí

Zlatá svadba Valentín a Elena Rychnavskí

7.12.2018

Detail

26.11.2018

Zlatá svadba Ján a Mária Patzoví

Zlatá svadba Ján a Mária Patzoví

6.11.2018

Detail

História obce a života jej obyvateľov

Kluknava sa nachádza v Spišskom regióne. Vznikla po roku 1300 v chotári staršej osady, zvanej Stará Richnava.Prvá písomná zmienka je z roku 1304, kde sa spomína ako Cluchnow, Clychnow. 1773 - Klukno, Kluckenau, Kluknawa, 1786 - Klekenau, Kluknó, Klukenau, Kluknowa, 1808 - Kluknó, Klukenaou, Klukńawa, 1863 - 1913 Kluknó. Súčasný názov Kluknava sa používa od roku 1920. Etymologický rozbor názvu Kluknava dokazuje miesto vzniku obce, slovo KLUK, pomnožné KLUKY - s významom chumáč, kúdeľ, spleť koreňov stromov, zo staroslovienčiny sa vyvinulo v ruštine klok, v poľštine klaki, v češtine kluk - klčovanie. Na mieste dnešnej Kluknavy boli v rannom stredoveku husté lesy. Klčovaním sa pracne získavala ďalšia orná pôda pre rozšírené osídľovanie. V povodí Kluknavského potoka sa usadzovali uhliarske a roľnícke rodiny. Obyvateľstvo je zväčša domáceho pôvodu, slovanského. Neustále ho pribúdalo a to prirodzenou natalitou i vnútornou kolonizáciou v 15. a 16. storočí. Osada patrila od 13. storočia pod panstvo Richnavského hradu. Panovník Matej Korvín ju v roku 1460 dal Imrichovi Zápoľskému a Šebastianovi z Rozhanoviec za 12 tis. zlatých. V roku 1461 dobyl Richnavský hrad Ján Jiskra, ale o rok ho získava späť Zápoľský a vlastní ho i s priľahlými obcami do roku 1528. Po Zápoľských sa majiteľom hradu stáva evanjelický rod Thurzovcov. Po ich vymretí sa v roku 1693 vlastníkom Spišského a Richnavského hradu s majetkom a prinaležitými obcami stáva zakladateľ spišskej línie katolíckych Czákyovcov - Štefan III., ktorý zomrel v roku 1699. Majetok si medzi sebou rozdelili početní príbuzní . Imrich III. Czáky získal Kluknavu a ďalšie obce. Bol prvým z kluknavskej vetvy Czákyovcov, ktorá splynula s iliašovskou vetvou v 19. storočí.Sídlo panstva z kluknavského kaštieľa prešlo do Smižian. Hilárovi Czákymu patril na konci 19. storočia celý kluknavsko-iliašovský majetok. Býval v Spišskom Hrhove.

foto kluknava