Obsah

31.08.2021

Možnosť pripojenia na verejný vodovod - II. etapa

Oznamujeme občanom obce, ktorí sa plánujú pripojiť na verejný vodovod, že zo strany obce Kluknava boli splnené všetky podmienky spojené s výstavbou vodovodu - Kluknava II. etapa - rozšírenie.

Detail

30.08.2021

Riaditeľky MŠ a ZŠ Kluknava informujú o začiatku školského roka 2021/2022

Riaditeľka Materskej školy v Kluknave oznamuje, že začiatok školského roka 2021/2022 bude vo štvrtok 2. septembra 2021. Prevádzka v materskej škole bude od 6.45 do 15.45 hod.

Detail

24.08.2021

Riaditeľka Základnej školy Kluknava informuje - Antigénové samotestovanie

Riaditeľka Základnej školy, Kluknava 43 žiada rodičov, aby do 25.8.2021 v čase do 13:00 v prípade záujmu požiadali o Ag samotesty v domácom prostredí telefonicky (053 447 32 12), osobne (v škole v čase od 8.00 do 13.00) alebo mailom (rzskluknava@azet.sk).

Detail

16.08.2021

Oznam o zmene frekvencie televízneho kanálu Jednotka - Kábel- Kluknava

Oznamujeme občanom obce, že došlo k zmene frekvencie televízneho kanálu Jednotka spoločnosti Kábel-Kluknava. Z toho dôvodu je preto potrebné naladiť si televízny program Jednotka na svojom televíznom prijímači buď automaticky alebo manuálne.

Detail

13.08.2021

Pozvánka na XIII. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kluknava

Pozvánka na XIII. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kluknava na deň 19.08.2021 o 15.30 hod. v Kultúrnom dome Kluknava.

Detail

Obec Kluknava

fotoPrvá písomná zmienka o obci je z roku 1304, kedy sa spomína ako „CLICHNO“. V roku 1316 sa už spomína ako CLUCHNOW-CLYCHNOW, v roku 1336 ako KLUKNOW, v roku 1786 ako KLUKNAWA a v roku 1920 ako KLUKNAVA. Slovenské meno má podľa kľuky Hornádu, ktorá je zavinená Dolinským potokom, ktorý obcou preteká. Kluknava ako samostatná obec vznikla na základoch staršej Richnavy. Materiál zo zničeného richnavského hradu bol použitý ako stavebný materiál na stavbu kaštieľa v Kluknave.

 

 

 

 

 

Novinky a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informacií

04.01.2019

Futbalový turnaj o pohár starostu obce

Futbalový turnaj o pohár starostu obce

29.12. 2018

Detail

04.01.2019

Helena Turčíková životné jubileum

Helena Turčíková životné jubileum

20.12.2018

Detail

19.12.2018

Ondrej Lenárt - životné jubileum

Ondrej Lenárt - životné jubileum

18.12.2018

Detail

13.12.2018

Zlatá svadba Valentín a Elena Rychnavskí

Zlatá svadba Valentín a Elena Rychnavskí

7.12.2018

Detail

26.11.2018

Zlatá svadba Ján a Mária Patzoví

Zlatá svadba Ján a Mária Patzoví

6.11.2018

Detail

História obce a života jej obyvateľov

Kluknava sa nachádza v Spišskom regióne. Vznikla po roku 1300 v chotári staršej osady, zvanej Stará Richnava.Prvá písomná zmienka je z roku 1304, kde sa spomína ako Cluchnow, Clychnow. 1773 - Klukno, Kluckenau, Kluknawa, 1786 - Klekenau, Kluknó, Klukenau, Kluknowa, 1808 - Kluknó, Klukenaou, Klukńawa, 1863 - 1913 Kluknó. Súčasný názov Kluknava sa používa od roku 1920. Etymologický rozbor názvu Kluknava dokazuje miesto vzniku obce, slovo KLUK, pomnožné KLUKY - s významom chumáč, kúdeľ, spleť koreňov stromov, zo staroslovienčiny sa vyvinulo v ruštine klok, v poľštine klaki, v češtine kluk - klčovanie. Na mieste dnešnej Kluknavy boli v rannom stredoveku husté lesy. Klčovaním sa pracne získavala ďalšia orná pôda pre rozšírené osídľovanie. V povodí Kluknavského potoka sa usadzovali uhliarske a roľnícke rodiny. Obyvateľstvo je zväčša domáceho pôvodu, slovanského. Neustále ho pribúdalo a to prirodzenou natalitou i vnútornou kolonizáciou v 15. a 16. storočí. Osada patrila od 13. storočia pod panstvo Richnavského hradu. Panovník Matej Korvín ju v roku 1460 dal Imrichovi Zápoľskému a Šebastianovi z Rozhanoviec za 12 tis. zlatých. V roku 1461 dobyl Richnavský hrad Ján Jiskra, ale o rok ho získava späť Zápoľský a vlastní ho i s priľahlými obcami do roku 1528. Po Zápoľských sa majiteľom hradu stáva evanjelický rod Thurzovcov. Po ich vymretí sa v roku 1693 vlastníkom Spišského a Richnavského hradu s majetkom a prinaležitými obcami stáva zakladateľ spišskej línie katolíckych Czákyovcov - Štefan III., ktorý zomrel v roku 1699. Majetok si medzi sebou rozdelili početní príbuzní . Imrich III. Czáky získal Kluknavu a ďalšie obce. Bol prvým z kluknavskej vetvy Czákyovcov, ktorá splynula s iliašovskou vetvou v 19. storočí.Sídlo panstva z kluknavského kaštieľa prešlo do Smižian. Hilárovi Czákymu patril na konci 19. storočia celý kluknavsko-iliašovský majetok. Býval v Spišskom Hrhove.

foto kluknava