Obsah

28.01.2022

Národná linka na pomoc deťom VIAC AKO NI(C)K

Národná linka na pomoc deťom VIAC AKO NI(C)K

Detail

25.01.2022

Informácia k novej vyhláške k izolácii pozitívnych osôb a karanténe úzkych kontaktov

Informácia k novej vyhláške k izolácii pozitívnych osôb a karanténe úzkych kontaktov platná od 25.01.2022

Detail

25.01.2022

Oznam Nemocnice AGEL Krompachy s.r.o. o uzatvorení gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia  1

Oznam Nemocnice AGEL Krompachy s.r.o. o uzatvorení gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia

Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o. nebude prevádzkovať v dňoch 01. až 28. februára 2022 gynekologicko-pôrodnícke oddelenie. V týchto dňoch nebude prijímať pacientky na pôrody ani kvôli gynekologickým akútnym ťažkostiam.

Detail

25.01.2022

Opatrenia pre vlastníkov chovov ošípaných

Opatrenia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy pre chovateľov ošípaných. Zvlášť dávame do pozornosti, že vlastníci chovov ošípaných sú povinní do 31.01.2022 nahlásiť prostredníctvom obce počet držaných ošípaných a bezodkladne hlásiť uhynuté alebo choré ošípané RVPS Spišská Nová Ves.

Detail

24.01.2022

História a súčasnosť obce Kluknava v relácii RTVS Príbehy rieky Hornád 1

História a súčasnosť obce Kluknava v relácii RTVS Príbehy rieky Hornád

História a súčasnosť obce Kluknava v relácii RTVS Príbehy rieky Hornád.

Detail

Novinky a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informacií

04.01.2019

Futbalový turnaj o pohár starostu obce

Futbalový turnaj o pohár starostu obce

29.12. 2018

Detail

04.01.2019

Helena Turčíková životné jubileum

Helena Turčíková životné jubileum

20.12.2018

Detail

19.12.2018

Ondrej Lenárt - životné jubileum

Ondrej Lenárt - životné jubileum

18.12.2018

Detail

13.12.2018

Zlatá svadba Valentín a Elena Rychnavskí

Zlatá svadba Valentín a Elena Rychnavskí

7.12.2018

Detail

26.11.2018

Zlatá svadba Ján a Mária Patzoví

Zlatá svadba Ján a Mária Patzoví

6.11.2018

Detail

História obce a života jej obyvateľov

Kluknava sa nachádza v Spišskom regióne. Vznikla po roku 1300 v chotári staršej osady, zvanej Stará Richnava.Prvá písomná zmienka je z roku 1304, kde sa spomína ako Cluchnow, Clychnow. 1773 - Klukno, Kluckenau, Kluknawa, 1786 - Klekenau, Kluknó, Klukenau, Kluknowa, 1808 - Kluknó, Klukenaou, Klukńawa, 1863 - 1913 Kluknó. Súčasný názov Kluknava sa používa od roku 1920. Etymologický rozbor názvu Kluknava dokazuje miesto vzniku obce, slovo KLUK, pomnožné KLUKY - s významom chumáč, kúdeľ, spleť koreňov stromov, zo staroslovienčiny sa vyvinulo v ruštine klok, v poľštine klaki, v češtine kluk - klčovanie. Na mieste dnešnej Kluknavy boli v rannom stredoveku husté lesy. Klčovaním sa pracne získavala ďalšia orná pôda pre rozšírené osídľovanie. V povodí Kluknavského potoka sa usadzovali uhliarske a roľnícke rodiny. Obyvateľstvo je zväčša domáceho pôvodu, slovanského. Neustále ho pribúdalo a to prirodzenou natalitou i vnútornou kolonizáciou v 15. a 16. storočí. Osada patrila od 13. storočia pod panstvo Richnavského hradu. Panovník Matej Korvín ju v roku 1460 dal Imrichovi Zápoľskému a Šebastianovi z Rozhanoviec za 12 tis. zlatých. V roku 1461 dobyl Richnavský hrad Ján Jiskra, ale o rok ho získava späť Zápoľský a vlastní ho i s priľahlými obcami do roku 1528. Po Zápoľských sa majiteľom hradu stáva evanjelický rod Thurzovcov. Po ich vymretí sa v roku 1693 vlastníkom Spišského a Richnavského hradu s majetkom a prinaležitými obcami stáva zakladateľ spišskej línie katolíckych Czákyovcov - Štefan III., ktorý zomrel v roku 1699. Majetok si medzi sebou rozdelili početní príbuzní . Imrich III. Czáky získal Kluknavu a ďalšie obce. Bol prvým z kluknavskej vetvy Czákyovcov, ktorá splynula s iliašovskou vetvou v 19. storočí.Sídlo panstva z kluknavského kaštieľa prešlo do Smižian. Hilárovi Czákymu patril na konci 19. storočia celý kluknavsko-iliašovský majetok. Býval v Spišskom Hrhove.

foto kluknava