Obsah

23.11.2020

Výsledky z testovania na COVID-19 v obci Kluknava v dňoch 21. a 22.11.2020

Na odberných miestach v obci Kluknava bolo počas tretieho kola testovania v dňoch 21.11.2020 a 22.11.2020 otestovaných antigénovým testom na prítomnosť ochorenia COVID-19 celkom 380 osôb (z toho v Štefanskej Hute 53 osôb) - 12 osôb s pozitívnym výsledkom, t.j. 3,15 %.

Detail

19.11.2020

4. Celoplošné testovanie obyvateľov v obci Kluknava na COVID-19 1

4. Celoplošné testovanie obyvateľov v obci Kluknava na COVID-19

Ústredný krízový štáb schválil štvrté kolo testovania obyvateľov na prítomnosť ochorenia COVID-19. Vzhľadom na to, že sa v obci Kluknava pri poslednom testovaní dosiahol podiel pozitívnych testov viac ako 1%, ďalšie kolo testovania sa v obci Kluknava uskutoční:

Detail

16.11.2020

Článok o Kluknave v časopise Montanrevue

Článok o Kluknave v časopise Montanrevue - časopis o baníctve a bansko-historickom dedičstve

Detail

16.11.2020

Vytvorené mobilné odberové miesto na testovanie

Dnes 16.11.2020 sa vytvorilo mobilné odberové miesto na testovanie v okresnom meste Gelnica na zimnom štadióne Gelnica, Športová 1336/36. Prevádzková doba je v pracovné dni od 12:00 hod do 20:00 hod.

Detail

12.11.2020

Predĺženie núdzového stavu

Na základe uznesenia Vlády SR číslo 718, zo dňa 11.11.2020 sa NÚDZOVÝ STAV na postihnutom území Slovenskej republiky predlžuje o 45 dní.

Detail

Obec Kluknava

fotoPrvá písomná zmienka o obci je z roku 1304, kedy sa spomína ako „CLICHNO“. V roku 1316 sa už spomína ako CLUCHNOW-CLYCHNOW, v roku 1336 ako KLUKNOW, v roku 1786 ako KLUKNAWA a v roku 1920 ako KLUKNAVA. Slovenské meno má podľa kľuky Hornádu, ktorá je zavinená Dolinským potokom, ktorý obcou preteká. Kluknava ako samostatná obec vznikla na základoch staršej Richnavy. Materiál zo zničeného richnavského hradu bol použitý ako stavebný materiál na stavbu kaštieľa v Kluknave.

Novinky o koronavíruse a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií

04.01.2019

Futbalový turnaj o pohár starostu obce

Futbalový turnaj o pohár starostu obce

29.12. 2018

Detail

04.01.2019

Helena Turčíková životné jubileum

Helena Turčíková životné jubileum

20.12.2018

Detail

19.12.2018

Ondrej Lenárt - životné jubileum

Ondrej Lenárt - životné jubileum

18.12.2018

Detail

13.12.2018

Zlatá svadba Valentín a Elena Rychnavskí

Zlatá svadba Valentín a Elena Rychnavskí

7.12.2018

Detail

26.11.2018

Zlatá svadba Ján a Mária Patzoví

Zlatá svadba Ján a Mária Patzoví

6.11.2018

Detail

História obce a života jej obyvateľov

Kluknava sa nachádza v Spišskom regióne. Vznikla po roku 1300 v chotári staršej osady, zvanej Stará Richnava.Prvá písomná zmienka je z roku 1304, kde sa spomína ako Cluchnow, Clychnow. 1773 - Klukno, Kluckenau, Kluknawa, 1786 - Klekenau, Kluknó, Klukenau, Kluknowa, 1808 - Kluknó, Klukenaou, Klukńawa, 1863 - 1913 Kluknó. Súčasný názov Kluknava sa používa od roku 1920. Etymologický rozbor názvu Kluknava dokazuje miesto vzniku obce, slovo KLUK, pomnožné KLUKY - s významom chumáč, kúdeľ, spleť koreňov stromov, zo staroslovienčiny sa vyvinulo v ruštine klok, v poľštine klaki, v češtine kluk - klčovanie. Na mieste dnešnej Kluknavy boli v rannom stredoveku husté lesy. Klčovaním sa pracne získavala ďalšia orná pôda pre rozšírené osídľovanie. V povodí Kluknavského potoka sa usadzovali uhliarske a roľnícke rodiny. Obyvateľstvo je zväčša domáceho pôvodu, slovanského. Neustále ho pribúdalo a to prirodzenou natalitou i vnútornou kolonizáciou v 15. a 16. storočí. Osada patrila od 13. storočia pod panstvo Richnavského hradu. Panovník Matej Korvín ju v roku 1460 dal Imrichovi Zápoľskému a Šebastianovi z Rozhanoviec za 12 tis. zlatých. V roku 1461 dobyl Richnavský hrad Ján Jiskra, ale o rok ho získava späť Zápoľský a vlastní ho i s priľahlými obcami do roku 1528. Po Zápoľských sa majiteľom hradu stáva evanjelický rod Thurzovcov. Po ich vymretí sa v roku 1693 vlastníkom Spišského a Richnavského hradu s majetkom a prinaležitými obcami stáva zakladateľ spišskej línie katolíckych Czákyovcov - Štefan III., ktorý zomrel v roku 1699. Majetok si medzi sebou rozdelili početní príbuzní . Imrich III. Czáky získal Kluknavu a ďalšie obce. Bol prvým z kluknavskej vetvy Czákyovcov, ktorá splynula s iliašovskou vetvou v 19. storočí.Sídlo panstva z kluknavského kaštieľa prešlo do Smižian. Hilárovi Czákymu patril na konci 19. storočia celý kluknavsko-iliašovský majetok. Býval v Spišskom Hrhove.

foto kluknava