Obsah

Obec Kluknava

fotoPrvá písomná zmienka o obci je z roku 1304, kedy sa spomína ako „CLICHNO“. V roku 1316 sa už spomína ako CLUCHNOW-CLYCHNOW, v roku 1336 ako KLUKNOW, v roku 1786 ako KLUKNAWA a v roku 1920 ako KLUKNAVA. Slovenské meno má podľa kľuky Hornádu, ktorá je zavinená Dolinským potokom, ktorý obcou preteká. Kluknava ako samostatná obec vznikla na základoch staršej Richnavy. Materiál zo zničeného richnavského hradu bol použitý ako stavebný materiál na stavbu kaštieľa v Kluknave.

08.11.2019

Rekonštrukcia „Hasičskej zbrojnice v obci Kluknava“ ukončená 1

Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice v obci Kluknava ukončená

Z Ministerstva vnútra SR obci Kluknava bola poskytnutá dotácia vo výške 28 500 € na výmenu okien, kovových brán, rekonštrukciu elektroinštalácie, kúrenia a vnútorných priestorov a zateplenie hasičskej zbrojnice. Spoluúčasť obce bola vo výške 5 %. Práce boli ukončené k 31.10.2019. Zároveň bolo vybudované WC s príslušenstvom. Prácu zrealizovala firma BD plus s.r.o. Krompachy.

Detail

25.10.2019

Nádherná slovenská Čierna hora (Reportáž RTVS - Televíkend) 1

Nádherná slovenská Čierna hora (Reportáž RTVS)

Televíkend Piatok 18.10.2019 15:50 Magazín o domácom cestovnom ruchu, kultúrno - historickom a prírodnom bohatstve, turistike i horolezectve.

Detail

21.10.2019

Obecný úrad zatvorený  1

Obecný úrad zatvorený

Obecný úrad v Kluknave bude dňa 22. októbra 2019 (utorok) celý deň z technických príčin zatvorený. Otvorený bude od 23. októbra 2019.

Detail

21.10.2019

Román Kruhy na vode odohrávajúci sa v Kluknave je možné zakúpiť aj na Obecnom úrade v Kluknave 1

Román Kruhy na vode odohrávajúci sa v Kluknave je možné zakúpiť aj na Obecnom úrade v Kluknave

Román Kruhy na vode napísala slovenská spisovateľka PhDr. Mária Slivenská. V pozadí predvojnového, vojnového a povojnového obdobia sa odvíja príbeh manželov, ktorí vybudovali prekvitajúci podnik, prišli o všetko, prežili ruský gulag a opäť si vytvorili nový domov, lebo verili v to najcennejšie – verili vo svoju lásku a svoje sny. Dej románu sa odohráva aj v obci Kluknava v predvojnovom období. Cena knihy je 10 Eur a je možné si ju zakúpiť na Obecnom úrade v Kluknave na sekretariáte.

Detail

04.01.2019

Futbalový turnaj o pohár starostu obce

Futbalový turnaj o pohár starostu obce

29.12. 2018

Detail

04.01.2019

Helena Turčíková životné jubileum

Helena Turčíková životné jubileum

20.12.2018

Detail

19.12.2018

Ondrej Lenárt - životné jubileum

Ondrej Lenárt - životné jubileum

18.12.2018

Detail

13.12.2018

Zlatá svadba Valentín a Elena Rychnavskí

Zlatá svadba Valentín a Elena Rychnavskí

7.12.2018

Detail

26.11.2018

Zlatá svadba Ján a Mária Patzoví

Zlatá svadba Ján a Mária Patzoví

6.11.2018

Detail

História obce a života jej obyvateľov

Kluknava sa nachádza v Spišskom regióne. Vznikla po roku 1300 v chotári staršej osady, zvanej Stará Richnava.Prvá písomná zmienka je z roku 1304, kde sa spomína ako Cluchnow, Clychnow. 1773 - Klukno, Kluckenau, Kluknawa, 1786 - Klekenau, Kluknó, Klukenau, Kluknowa, 1808 - Kluknó, Klukenaou, Klukńawa, 1863 - 1913 Kluknó. Súčasný názov Kluknava sa používa od roku 1920. Etymologický rozbor názvu Kluknava dokazuje miesto vzniku obce, slovo KLUK, pomnožné KLUKY - s významom chumáč, kúdeľ, spleť koreňov stromov, zo staroslovienčiny sa vyvinulo v ruštine klok, v poľštine klaki, v češtine kluk - klčovanie. Na mieste dnešnej Kluknavy boli v rannom stredoveku husté lesy. Klčovaním sa pracne získavala ďalšia orná pôda pre rozšírené osídľovanie. V povodí Kluknavského potoka sa usadzovali uhliarske a roľnícke rodiny. Obyvateľstvo je zväčša domáceho pôvodu, slovanského. Neustále ho pribúdalo a to prirodzenou natalitou i vnútornou kolonizáciou v 15. a 16. storočí. Osada patrila od 13. storočia pod panstvo Richnavského hradu. Panovník Matej Korvín ju v roku 1460 dal Imrichovi Zápoľskému a Šebastianovi z Rozhanoviec za 12 tis. zlatých. V roku 1461 dobyl Richnavský hrad Ján Jiskra, ale o rok ho získava späť Zápoľský a vlastní ho i s priľahlými obcami do roku 1528. Po Zápoľských sa majiteľom hradu stáva evanjelický rod Thurzovcov. Po ich vymretí sa v roku 1693 vlastníkom Spišského a Richnavského hradu s majetkom a prinaležitými obcami stáva zakladateľ spišskej línie katolíckych Czákyovcov - Štefan III., ktorý zomrel v roku 1699. Majetok si medzi sebou rozdelili početní príbuzní . Imrich III. Czáky získal Kluknavu a ďalšie obce. Bol prvým z kluknavskej vetvy Czákyovcov, ktorá splynula s iliašovskou vetvou v 19. storočí.Sídlo panstva z kluknavského kaštieľa prešlo do Smižian. Hilárovi Czákymu patril na konci 19. storočia celý kluknavsko-iliašovský majetok. Býval v Spišskom Hrhove.

foto kluknava