Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zmluvy 2016

 

Zmluvy 2015

Objednávky 2016

 

Objednávky 2015

Faktúry 2016

 

Faktúry 2015

     

Zmluvy 2014

 

 Zmluvy 2013

Objednávky 2014

 

 Objednávky 2013

Faktúry 2014

 

 Faktúry 2013

 

   

Zmluvy 2012

 

Zmluvy 2011

Objednávky 2012

 

Objednávky 2011

Faktúry 2012

 

Faktúry 2011