Obsah

Správy

prvá
z 9
posledná

Prerušenie distribúcie elektriny 1

Prerušenie distribúcie elektriny

21. jún 2019 od 09:10 h do 12:00 h celý text

ostatné | 29. 5. 2019 | Autor:
Africký mor ošípaných  1

Africký mor ošípaných

Predchádzanie zavlečenia a šírenia celý text

ostatné | 29. 5. 2019 | Autor:
Oficiálne výsledky volieb do Európskeho parlamentu 2019 1

Oficiálne výsledky volieb do Európskeho parlamentu 2019

Výsledky volieb do EP dňa 25.05.2019 v obci Kluknava celý text

ostatné | 27. 5. 2019 | Autor:
Púť

Pešia púť Košice - Levoča

v sobotu 6. júla 2019 celý text

ostatné | 23. 5. 2019 | Autor:
Voľby do Európskeho parlamentu 2019 1

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Na základe rozhodnutia predsedu NR SR č. 28/2019 Z.z. boli vyhlásené voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať v sobotu dňa 25. mája 2019 od 7.00 hod. do 22.00 hod. celý text

ostatné | 20. 5. 2019 | Autor:
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kluknava dňa 24.05.2019.  1

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kluknava dňa 24.05.2019.

Pozvánka na zasadnutie OZ. celý text

ostatné | 15. 5. 2019 | Autor:
Z histórie - Ako sa kedysi žilo v kaštieli 1

Z histórie - Ako sa kedysi žilo v kaštieli

rozhovor s p. Františkom Majerníkom celý text

ostatné | 14. 5. 2019 | Autor:
Pozvánka na Deň matiek 1

Pozvánka na Deň matiek

Obec Kluknava Vás v spolupráci so základnou a materskou školou pozýva na Deň matiek, ktorý sa uskutoční v piatok dňa 17. mája 2019 o 15.00 hod. v pavilóne 1. stupňa základnej školy. Súčasťou programu bude aj výstava ručných prác Únie Žien Kluknava ako aj chutné občerstvenie . celý text

ostatné | 13. 5. 2019 | Autor:
Pozvánka

Pozvánka na prednášku

Kompostovanie v kompostéroch celý text

ostatné | 7. 5. 2019 | Autor:
#

Očkovanie psov

Oznamujeme občanom, že dňa 8.mája 2019, t.j. v stredu, sa bude vykonávať povinné očkovanie psov proti besnote. Veterinárny lekár môže zaočkovať len psa, ktorý je začipovaný. Po zavedení mikročipu bude následne pes zaočkovaný a zaregistrovaný do Centrálneho registra spoločenských zvierat. Prosíme chovateľov, aby si všetci priniesli so sebou veterinárny preukaz, aj občiansky preukaz.

celý text

ostatné | 6. 5. 2019 | Autor:
Zber komunálneho odpadu - zmena!!! 1

Zber komunálneho odpadu - zmena!!!

Oznamujeme občanom obce, že zber komunálneho odpadu sa uskutoční zajtra dňa 7. mája 2019! Taktiež sa zajtra uskutoční aj zber plastového odpadu, tak ako je to uvedené v kalendári vývozu. celý text

ostatné | 6. 5. 2019 | Autor:
Ekasa

Napojenie všetkých pokladníc na finančnú správu od 01.07.2019

Z dôvodu povinnosti daňových subjektov online napojenia všetkých pokladníc na finančnú správu od 1.7.2019 Daňový úrad Košice - PDÚ Spišská Nová Ves nás požiadal o pomoc a spoluprácu pri informovaní podnikateľských subjektov. celý text

ostatné | 30. 4. 2019 | Autor:
Prerušenie distribúcie elektriny  1

Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje občanom obce, že pre odberné miesto – v časti Štefanská Huta celá chatová oblasť Limnigraf bude dňa 21. mája 2019 v čase od 07.10 hod do 18.30 hod. prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.
V tejto súvislosti si dovoľujú upozorniť odberateľov na potrebu vykonania opatrení na predchádzanie vzniku škody. Podľa ustanovenia § 31 ods, 1, písm. e/ bodu 5 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody spôsobenej v dôsledku prerušenia distribúcie elektriny.
celý text

ostatné | 24. 4. 2019 | Autor:
Spoločné upratovanie Dolinského potoka

Spoločné upratovanie Dolinského potoka

8.5.2019 celý text

ostatné | 24. 4. 2019 | Autor:
Veľká noc

Požehnané veľkonočné sviatky


ostatné | 19. 4. 2019 | Autor:
Našiel sa zväzok kľúčov 1

Našiel sa zväzok kľúčov

Oznamujeme občanom obce, že sa našiel zväzok kľúčov na šnúrke. Majiteľ kľúčov si ich môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Kluknave. celý text

ostatné | 16. 4. 2019 | Autor:
#

Zabezpečenie veľkoobjemových kontajnerov

Oznamujeme občanom obce, že budú zabezpečené veľkoobjemové kontajnery na komunálny odpad. Kontajnery budú rozmiestnené vo štvrtok 4. apríla 2019 na obvyklých miestach, čiže:

jeden pod obecným úradom,
jeden pri č.d. 420 t.j. pri ceste na poľnohospodárske družstvo,
jeden pri potravinách Milk Agro na vyšnom konci obce, jeden na Olšinkách,
jeden v Štefanskej Hute pri autobusovej zastávke
a jeden v časti Banská.

Kontajnery budú odvezené 5. apríla 2019 v skorých ranných hodinách.
celý text

ostatné | 3. 4. 2019 | Autor:
Urbárska spoločnosť Kluknava 1

Urbárska spoločnosť Kluknava

pozýva na riadne zasadnutie zhromaždenia členov 27.4.2019 (sobota) celý text

ostatné | 2. 4. 2019 | Autor:
Výsledky volieb prezidenta Slovenskej republiky v deň 30.03.2019 v obci Kluknava 1

Výsledky volieb prezidenta Slovenskej republiky v deň 30.03.2019 v obci Kluknava

Výsledky volieb prezidenta Slovenskej republiky v deň 30.03.2019 v obci Kluknava celý text

ostatné | 30. 3. 2019 | Autor:
Požiare v jarnom období  1

Požiare v jarnom období

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi odporúča dodržiavať zásady v ochrane pred požiarmi. celý text

ostatné | 28. 3. 2019 | Autor:
Oznámenie o konaní prezidentských volieb 2019 a možnosti hlasovania do prenosnej volebnej schránky 1

Oznámenie o konaní prezidentských volieb 2019 a možnosti hlasovania do prenosnej volebnej schránky

Na základe rozhodnutia predsedu NR SR č. 8/2019 Z.z. boli vyhlásené voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019. Druhé kolo volieb sa bude konať dňa 30. marca 2019 od 7.00 hod. do 22.00 hod. Volebné miestnosti v obci Kluknava sú: pre okrsok č. 1 - Sobášna miestnosť Obecného úradu v Kluknave a pre okrsok č. 2 – Štefanská Huta – obecné priestory na súpisnom čísle 599.
Oznamujeme aj tým občanom obce, ktorí zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, nemôžu prísť do volebnej miestnosti príslušného okrsku, že majú možnosť požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu, o hlasovanie mimo volebnej miestnosti do prenosnej volebnej schránky. V prípade požadovania hlasovania do prenosnej volebnej schránky je treba sa nahlásiť na obecnom úrade do 29. marca 2019 a to buď osobne alebo telefonicky, a v deň konania volieb (30.03.2019) príslušnej okrskovej komisii na telefónnych číslach:
pre volebný okrsok č. 1 - Kluknava: 053 447 32 32
a pre volebný okrsok č. 2 – Štefanská Huta: 0901 704 438. celý text

ostatné | 26. 3. 2019 | Autor:
V Richnave postavia štátnu základnú školu 1

V Richnave postavia štátnu základnú školu

V obci Richnava, v okrese Gelnica, chýba základná škola. Tamojšie deti navštevujú školu v susednej Kluknave. Keďže kapacitne nestačí, ďalších školákov prijímať odmieta. Samospráva v Richnave problém nedokázala vyriešiť, a tak musí povinnú školskú dochádzku v obci zabezpečiť štát. celý text

ostatné | 25. 3. 2019 | Autor:
Prvákov pribúda, no v obci chýba základná škola. Zriadi ju štát. 1

Prvákov pribúda, no v obci chýba základná škola. Zriadi ju štát.

V Richnave nemajú základnú školu. Žiakov tam pritom rok čo rok pribúda. V obci je veľká osada a tamojšie deti chodia do školy v susednej Kluknave. Tá však už kapacitne nestačí. Richnavčania doteraz neboli schopní urobiť pre postavenie školy vôbec nič. Iniciatívy sa teda musí chopiť štát. celý text

ostatné | 25. 3. 2019 | Autor:
V Richnave postavia prvú štátnu základnú školu na Slovensku 1

V Richnave postavia prvú štátnu základnú školu na Slovensku

Vyriešia tak kapacitný problém v susednej Kluknave. celý text

ostatné | 25. 3. 2019 | Autor:
#

Štát plánuje postaviť základnú školu v Richnave

Štát postaví v obci Richnava v okrese Gelnica školu, ktorej bude prostredníctvom okresného úradu aj jej zriaďovateľom. celý text

ostatné | 25. 3. 2019 | Autor:
Výzva na voľby členov rady školy 1

Výzva na voľby členov rady školy

Obec Kluknava, zriaďovateľ Základnej školy v Kluknave 43, v zmysle § 25 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 1 ods. 3 vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, a o ich zložení, a o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov vyhlasuje výzvu na voľby členov Rady školy pri Základnej škole v Kluknave.
celý text

ostatné | 22. 3. 2019 | Autor:
Označovanie obalov 1

Označovanie obalov

V obchodoch nás obklopujú tisíce rôznych výrobkov. Málokto si však na obaloch všimne nenápadné symboly trojuholníkov, písmená a čísla. Vďaka značkám na obaloch vieme, ako správne triediť. celý text

ostatné | 21. 3. 2019 | Autor:
#

Oznámenie o zatvorení obecného úradu

21.3.2019 celý text

ostatné | 20. 3. 2019 | Autor:
Výsledky volieb prezidenta SR v obci Kluknava 16.03.2019 1

Výsledky volieb prezidenta SR v obci Kluknava 16.03.2019

Výsledky volieb prezidenta Slovenskej republiky v deň 16.03.2019 v obci Kluknava

celý text

ostatné | 17. 3. 2019 | Autor:
prvá
z 9
posledná