Obsah

Správy

prvá
z 7
posledná

Stavanie mája 1

Stavanie mája

19. mája 2018 o 17,00 hod. na parkovisku pri materskej škole. celý text

ostatné | 9. 5. 2018 | Autor:
Dotácia poskytnutá Dobrovoľnému hasičskému zboru Kluknava  1

Dotácia poskytnutá Dobrovoľnému hasičskému zboru Kluknava

Dobrovoľná požiarna ochrana SR (zmluvou č. 38 793) poskytne obci Kluknava finančnú dotáciu vo výške 3 000 € na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO Kluknava, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov, na odbornú prípravu a zabezpečenie servisu – opravy a nákup dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá. Poskytnutú účelovú dotáciu je obec Kluknava oprávnená použiť do 31.08.2018. celý text

ostatné | 30. 4. 2018 | Autor:
Nenávratný finančný príspevok na kompostéry 1

Nenávratný finančný príspevok na kompostéry

Dňa 17.4.2018 bola rozhodnutím Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, riadiacim orgánom pre operačný program Kvalita životného prostredia, schválená žiadosť obce Kluknava o nenávratný finančný príspevok na Podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Kluknava vo výške 85 579,80 €. celý text

ostatné | 30. 4. 2018 | Autor:
Výber daní a poplatkov 1

Výber daní a poplatkov

Oznamujeme občanom obce, že od pondelka 30. apríla 2018 je možné uhrádzať daň z nehnuteľnosti a taktiež aj daň za psa a ostatné poplatky. Zároveň oznamujeme, že výber daní a poplatkov sa v Štefanskej Hute uskutoční dňa 18. mája 2018 od 9.00 hod. do 11.30 hod. celý text

ostatné | 26. 4. 2018 | Autor:
#

Prerušenie distribúcie elektriny

V termíne a čase: 10. máj 2018 od 07:40 h do 14:00 h je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s Vaším odberným miestom: celý text

ostatné | 18. 4. 2018 | Autor:
Prerušenie distribúcie elektriny 1

Prerušenie distribúcie elektriny

V termíne a čase: 10. máj 2018 od 07:40 h do 14:00 h je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s Vaším odberným miestom: celý text

ostatné | 18. 4. 2018 | Autor:
Zápis detí do materskej školy na školský rok 2018/2019 1

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2018/2019

Riaditeľstvo Materskej školy v Kluknave oznamuje občanom obce, že zápis detí do materskej školy na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2018/2019 sa uskutoční v termíne od 23. apríla 2018 do 3. mája 2018. celý text

ostatné | 17. 4. 2018 | Autor:
Pozvánka na otvorenú hodinu v ZŠ

Pozvánka na otvorenú hodinu v ZŠ

19.4.2018 celý text

ostatné | 16. 4. 2018 | Autor:
Veľkoobjemové kontajnery  na komunálny odpad 1

Veľkoobjemové kontajnery na komunálny odpad

Oznamujeme občanom obce, že budú zabezpečené veľkoobjemové kontajnery na komunálny odpad. celý text

ostatné | 13. 4. 2018 | Autor:
Oznámenie

Oznámenie o zatvorení obecného úradu

dňa 12. apríla 2018 celý text

ostatné | 11. 4. 2018 | Autor:
Zápis detí do prvého ročníka 1

Zápis detí do prvého ročníka

Základná škola Kluknava oznamuje, že sa dňa 12. apríla 2018 o 15,00 hod. v Základnej škole v Kluknave, v pavilóne I. stupňa, uskutoční zápis detí do prvého ročníka na školský rok 2018/2019. celý text

ostatné | 9. 4. 2018 | Autor:
Oznámenie 1

Oznámenie

Obecný úrad v Kluknave bude dňa 23. marca 2018 (piatok) od 12.00 hod. do 15.45 hod. z technických príčin zatvorený. V súrnych prípadoch môžete volať na č.t. 0903 637 796 celý text

ostatné | 22. 3. 2018 | Autor:
Predchádzajme požiarom lesov a trávnatých porastov 1

Predchádzajme požiarom lesov a trávnatých porastov

Za účelom predchádzania vzniku takýchto požiarov Vás Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi žiada o dodržiavanie týchto zásad: celý text

ostatné | 20. 3. 2018 | Autor:
#

Oznámenie k zmene správnych poplatkov

V sadzobníku správnych poplatkov v časti II. Vnútorná správa v položke 17 sa vypúšťa poplatok - Príprava podkladov k uzavretiu manželstva pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti...10 € k 15. 3. 2018. celý text

ostatné | 15. 3. 2018 | Autor:
Urbárska spoločnosť pozemkové spoločenstvo Kluknava 1

Urbárska spoločnosť pozemkové spoločenstvo Kluknava

Výbor urbárskej spoločnosti pozemkového spoločenstva v zmysle § 14, ods. 1 Zákona č. 97/2013 o pozemkových spoločenstvách, zvoláva zhromaždenie pozemkového spoločenstva, ktoré sa uskutoční dňa 21.4.2018. celý text

ostatné | 14. 3. 2018 | Autor:
Bola vydaná nová kniha aj o Kluknave 1

Bola vydaná nová kniha aj o Kluknave

Technické pamiatky spojené s banskou a hutníckou činnosťou na Spiši - IV. časť – Slovinky, Krompachy, Kluknava celý text

ostatné | 7. 3. 2018 | Autor:
Upozornenie na zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu 1

Upozornenie na zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu

Firma Ekover s.r.o. bude v našej obci vykonávať dňa 13.03.2018 zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu. celý text

ostatné | 7. 3. 2018 | Autor:
Slovenský futbalový zväz poskytol dotáciu obci 1

Slovenský futbalový zväz poskytol dotáciu obci

Slovenský futbalový zväz poskytol dotáciu obci vo výške 10 000,- € v rámci projektu rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry na rekonštrukciu budovy šatní na futbalovom ihrisku TJ Kluknava a to: celý text

ostatné | 5. 3. 2018 | Autor:
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva  1

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

dňa 9.3.2018 celý text

ostatné | 2. 3. 2018 | Autor:
Klzisko prístupné na verejné korčuľovanie 1

Klzisko prístupné na verejné korčuľovanie

Oznamujeme občanom obce, že klzisko pod obecným úradom je prístupné na verejné korčuľovanie. Upozorňujeme, že verejné korčuľovanie je na vlastnú zodpovednosť. celý text

ostatné | 1. 3. 2018 | Autor:
Plánované prerušenie distribúcie elektriny 1

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite obce Kluknava: celý text

ostatné | 24. 1. 2018 | Autor:
3. ročník Kluknavskej fašiangovej zabíjačky 1

3. ročník Kluknavskej fašiangovej zabíjačky

27.1.2018 o 11,00 hod. celý text

ostatné, náš tip | 12. 1. 2018 | Autor:
Prerušenie distribúcie elektriny 1

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite obce Kluknava: celý text

ostatné | 4. 1. 2018 | Autor:
#

Oznámenie k správnym poplatkom

Novela vykonávacej vyhlášky MV SR č. 302/1994 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR o matrikách – 46 novelizačných bodov – účinnosť 1.1.2018. celý text

ostatné | 28. 12. 2017 | Autor:
Vianočný turnaj Kluknavčanov

Vianočný turnaj Kluknavčanov

o pohár starostu obce Kluknava celý text

ostatné | 21. 12. 2017 | Autor:
Výsledková listina – Vianočný beh Žilina 2017 1

Výsledková listina – Vianočný beh Žilina 2017

16.12.2017 celý text

ostatné | 18. 12. 2017 | Autor:
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 1

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

14.12.2017 o 15,00 hod. celý text

ostatné | 11. 12. 2017 | Autor:
Vianočný nohejbalový turnaj 1

Vianočný nohejbalový turnaj

O putovný pohár riaditeľky ZŠ Kluknava celý text

ostatné | 11. 12. 2017 | Autor:
Pozvánka

Verejná prezentácia knihy Kluknavské poviedky a historické pohľady

dňa 3.12.2017 o 15.00 hod. v kaštieli Biela dáma a Čierny rytier v Kluknave celý text

ostatné | 20. 11. 2017 | Autor:
Oznámenie o konaní dražby 1

Oznámenie o konaní dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti. celý text

ostatné | 15. 11. 2017 | Autor:
prvá
z 7
posledná