Obsah

Starosta

starostaIng.Štefan Kováč

Kluknava
053 51

Tel.:       053 447 32 09

Mobil:   0903 637 796
Email:   starosta@kluknava.sk
www:    www.kluknava.sk

Úradne hodiny:
Pondelok - piatok:       700 - 1130         1215 - 1515

 

Poďakovanie

Činnosť starostu obce

 

Sekretariát starostu

Mgr. Lucia Kipikašová

Tel.:         053 447 32 32

Mobil:    +421 911 301 124 (0911 301 124)
Email:     obec@kluknava.sk
www:      www.kluknava.sk 

Adresa:  053 51 Kluknava 177, č. dverí 1

 

Majetkové priznanie starostu obce:

Majetkové priznanie starostu obce za rok 2020

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2021