Obsah

Rozhlas

archív ROK 2016:

rozhlas1/2016 , rozhlas2/2016 ,  rozhlas3/2016 , rozhlas4/2016 , rozhlas5/2016

 

Správy

prvá prechádzajúci
z 21
posledná

Priaznivcom futbalu

Oznamujeme priaznivcom futbalu, že hráči A-mužstva odohrajú majstrovský futbalový zápas v nedeľu 19. septembra 2021 o 15.00 hod. na domácom ihrisku s hráčmi A-mužstva z Likartoviec.
Majstrovský futbalový zápas sa odohrá v súlade s platnými opatreniami vydanými Úradom verejného zdravotníctva SR. celý text

ostatné | 17. 9. 2021 | Autor:

Priaznivcom futbalu

Oznamujeme priaznivcom futbalu, že zajtra 11. septembra 2021 naši žiaci odohrajú majstrovský futbalový zápas na domácom ihrisku o 13,15 hod. so žiakmi z Gelnice celý text

ostatné | 10. 9. 2021 | Autor:

Objednávka zemiakov

Oznamujeme občanom obce, že súkromný pestovateľ p. Stanislav Bartoš z Nemešian ponúka na predaj zemiaky na zimné uskladnenie. Cena zemiakov je 8 € za 15 kg. Záujemcovia o zemiaky sa môžu nahlásiť osobne alebo telefonicky na Obecnom úrade. Rozvoz zemiakov sa bude vykonávať na konci mesiaca september, celý text

ostatné | 10. 9. 2021 | Autor:

Celodenný zájazd - SZZP Kluknava

Výbor základnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Kluknava pozýva občanov obce na celodenný zájazd, ktorý sa uskutoční dňa 16. septembra 2021 t.j. na budúci týždeň vo štvrtok do Čičmian a Rajeckej Lesnej – Slovenský Betlehem a kalvária. Účastnícky poplatok je 7 €. celý text

ostatné | 10. 9. 2021 | Autor:

Priaznivcom futbalu

Oznamujeme priaznivcom futbalu, že hráči A-mužstva odohrajú majstrovský futbalový zápas v nedeľu 5. septembra 2021 o 15.30 hod. na domácom ihrisku s hráčmi A-mužstva z Levoče.
Majstrovský futbalový zápas sa odohrá v súlade s platnými opatreniami vydanými Úradom verejného zdravotníctva SR.
celý text

ostatné | 3. 9. 2021 | Autor:

Priaznivcom futbalu

Oznamujeme priaznivcom futbalu, že naši žiaci odohrajú majstrovský futbalový zápas zajtra 28. augusta 2021 o 13.45 hod. na domácom ihrisku so žiakmi z Margecian.
celý text

ostatné | 27. 8. 2021 | Autor:

Únia žien Kluknava pozýva občanov obce na výlet

Únia žien Kluknava pozýva občanov obce na výlet do kaštieľa v Budimíre,  do Dómu sv. Alžbety v Košiciach so sprievodcom v dóme aj po meste, Slovenského technického múzea, botanickej záhrady (s možnosťou aj vyhradenia času na individuálne nákupy), a to v utorok 31. augusta 2021. celý text

ostatné | 26. 8. 2021 | Autor:

Priaznivcom futbalu

Oznamujeme priaznivcom futbalu, že naši žiaci odohrajú majstrovský futbalový zápas zajtra 21. augusta 2021 o 13.45 hod. na domácom ihrisku so žiakmi z Nálepkova.
celý text

ostatné | 20. 8. 2021 | Autor:

Správy obecného rozhlasu zo dňa 13.08.2021

Správy obecného rozhlasu zo dňa 13.08.2021: celý text

ostatné | 13. 8. 2021 | Autor:

Smútočné oznámenie

Oznamujeme občanom obce, že zomrel náš spoluobčan Milan Sabol, č.d. 554 vo veku 49 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 28. júla 2021 o 13,00 hod. v Dome smútku so sv. omšou.
celý text

ostatné | 27. 7. 2021 | Autor:

Smútočné oznámenie

Oznamujeme občanom obce, že zomrel náš spoluobčan Martin Adamis, č.d. 668, vo veku 38 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude zajtra 24. júla 2021 o 14.00 hod. v kostole v Štefanskej Hute celý text

ostatné | 23. 7. 2021 | Autor:

Servisná prehliadka a revízia plynových zariadení a čistenie komínov

Firma Plynoma Prešov ponúka občanom obce službu servisnej prehliadky a revízie všetkých plynových zariadení a meranie úniku plynu. Taktiež firma Ivan-Kom s.r.o. z Fričoviec ponúka občanom obce pred zimným vykurovacím obdobím možnosť vyčistenia komínov. celý text

ostatné | 21. 7. 2021 | Autor:

Smútočné oznámenie

Oznamujeme občanom obce, že zomrela naša spoluobčianka Mária Hvizdošová, č.d. 374 vo veku 85 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude zajtra 14. júla 2021 o 14.00 hod. v Dome smútku so sv. omšou. celý text

ostatné | 13. 7. 2021 | Autor:

Smútočné oznámenie

Oznamujeme občanom obce, že zomrela naša spoluobčianka Anna Schvarczová, č.d. 286 vo veku 79 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v stredu 9. júna 2021 o 14.00 hod. v Dome smútku so sv. omšou.


celý text

ostatné | 7. 6. 2021 | Autor:

Smútočné oznámenie

Oznamujeme občanom obce, že zomrel náš spoluobčan Marek Hamrák, č.d. 269 vo veku 68 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v piatok 28. mája 2021 o 14.00 hod. v Dome smútku so sv. omšou.

celý text

ostatné | 25. 5. 2021 | Autor:

Smútočné oznámenie

Oznamujeme občanom obce, že zomrela naša spoluobčianka Adela Berková, č.d. 110 vo veku 74 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v stredu 26. mája 2021 o 14.00 hod. v Dome smútku so sv. omšou.


celý text

ostatné | 24. 5. 2021 | Autor:

Blahoželanie p. Márii Salugovej

Vážení občania,
srdečne blahoželáme našej občianke Márii Salugovej, č.d. 245, ktorá dnes oslavuje významné životné jubileum 90 rokov svojho života.
Jej najbližší sa jej pri tejto vzácnej príležitosti prihovárajú týmito slovami: celý text

ostatné | 30. 4. 2021 | Autor:

Predaj kvetov a priesad v Štefanskej Hute

Oznamujeme občanom obce, že sa v Štefanskej Hute, v dome č. 656 bude od 1. mája 2021 uskutočňovať veľkoskladový predaj kvetov a priesad zeleniny. Z kvetov bude v ponuke vyše 30 druhov letničiek a trvaliek, rôzne priesady, bylinky a iné okrasné dreviny. celý text

ostatné | 28. 4. 2021 | Autor:

Smútočné oznámenie

Oznamujeme občanom obce, že zomrel náš bývalý spoluobčan Jozef Kurilla vo veku 65 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 14. apríla 2021 o 14,00 hod. v Dome smútku so svätou omšou.
celý text

ostatné | 12. 4. 2021 | Autor:

Smútočné oznámenie

Oznamujeme občanom obce, že zomrel náš spoluobčan Emil Pavan, č.d. 461 vo veku 83 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v sobotu 27. marca 2021 o 10,00 hod. v Dome smútku so sv.
omšou. celý text

ostatné | 25. 3. 2021 | Autor:

Riaditeľka Základnej a Materskej školy informujú...

Riaditeľka Materskej a Základnej školy v Kluknave oznamujú: celý text

ostatné | 18. 3. 2021 | Autor:

Riaditeľka Základnej a Materskej školy v Kluknave informujú

Riaditeľka Základnej a Materskej školy v Kluknave informujú celý text

ostatné | 12. 3. 2021 | Autor:

Smútočné oznámenie

Oznamujeme občanom obce, že zomrela p. Magdaléna Šusterová, rod. Vantrubová, rodáčka z Kluknavy, vo veku nedožitých 75 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude zajtra 2.marca 2021 o 13.00 hod. v Dome smútku so sv. omšou. celý text

ostatné | 1. 3. 2021 | Autor:

Smútočné oznámenie

Oznamujeme občanom obce, že zomrela naša spoluobčianka Mária Hromková č.d. 287 vo veku nedožitých 80 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v piatok 26. februára 2021 o 10.00 hod. na novom cintoríne bez sv. omše.


celý text

ostatné | 24. 2. 2021 | Autor:

Pravidelný odpočet elektrickej energie

Východoslovenská distribučná a.s., oznamuje občanom obce, že v dňoch 8. a 9. februára 2021 (t.j. pondelok a utorok) sa bude v obci Kluknava vykonávať pravidelný odpočet elektrickej energie. Z uvedeného dôvodu žiadajú občanov, aby v tieto dni umožnili pracovníkom prístup k miestu merania.

celý text

ostatné | 5. 2. 2021 | Autor:

Riaditeľka Základnej školy Kluknava oznamuje...

Riaditeľka Základnej školy, Kluknava 43 oznamuje rodičom a žiakom, že od pondelka 8. februára 2021 sa obnovuje prezenčné vyučovanie v triedach 1.A, 2.A, 3.A a 4.A, ostatné triedy budú pokračovať dištančným vzdelávaním. Žiak môže nastúpiť na vyučovanie po preukázaní sa negatívnym testom zákonného zástupcu na prítomnosť ochorenia COVID-19 alebo potvrdením o prekonaní ochorenia zákonného zástupcu a Čestným vyhlásením, ktoré dostanete pri testovaní alebo ktoré je zverejnené na internetovej stránke školy. celý text

ostatné | 5. 2. 2021 | Autor:

Riaditeľka Materskej školy v Kluknave oznamuje...

Riaditeľka Materskej školy v Kluknave oznamuje, že na základe rozhodnutia Pandemickej komisie vlády SR, Ústredného krízového štábu SR, rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a zriaďovateľa MŠ - obce Kluknava bude od pondelka 08. februára 2021 prebiehať prezenčná forma vzdelávania vo všetkých triedach Materskej školy v Kluknave. Podmienkou nástupu dieťaťa do materskej školy prezenčnou formou bude preukázanie sa negatívnym testom zákonného zástupcu dieťaťa na prítomnosť ochorenia COVID-19. celý text

ostatné | 5. 2. 2021 | Autor:

Riaditeľka Materskej školy v Kluknave informuje

Riaditeľka MŠ informuje, že na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zo dňa 08.01.2021 a zriaďovateľa MŠ – obce Kluknava bude od 01.02. do 05.02.2021 zabezpečená prevádzka v jednej triede pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. O ďalších zmenách Vás budeme informovať prostredníctvom obecného rozhlasu. celý text

ostatné | 29. 1. 2021 | Autor:

Riaditeľka Materskej školy v Kluknave informuje

Riaditeľka MŠ informuje, že na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zo dňa 08.01.2021 a zriaďovateľa MŠ – obce Kluknava bude od 25.01. do 29.01.2021 zabezpečená prevádzka v jednej triede pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. O ďalších zmenách Vás budeme informovať prostredníctvom obecného rozhlasu.
celý text

ostatné | 22. 1. 2021 | Autor:

Smútočné oznámenie

Oznamujeme občanom obce, že zomrel náš spoluobčan Pavol Ferenc, č.d. 8 vo veku 81 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude zajtra 19. januára 2021 o 13.00 hod. v Dome smútku so sv. omšou.

celý text

ostatné | 18. 1. 2021 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 21
posledná