Obsah

Rozhlas

archív ROK 2016:

rozhlas1/2016 , rozhlas2/2016 ,  rozhlas3/2016 , rozhlas4/2016 , rozhlas5/2016

 

Správy

prvá prechádzajúci
z 21
posledná

Smútočné oznámenie

Oznamujeme občanom obce, že zomrela naša spoluobčianka Anna Schvarczová, č.d. 286 vo veku 79 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v stredu 9. júna 2021 o 14.00 hod. v Dome smútku so sv. omšou.


celý text

ostatné | 7. 6. 2021 | Autor:

Smútočné oznámenie

Oznamujeme občanom obce, že zomrel náš spoluobčan Marek Hamrák, č.d. 269 vo veku 68 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v piatok 28. mája 2021 o 14.00 hod. v Dome smútku so sv. omšou.

celý text

ostatné | 25. 5. 2021 | Autor:

Smútočné oznámenie

Oznamujeme občanom obce, že zomrela naša spoluobčianka Adela Berková, č.d. 110 vo veku 74 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v stredu 26. mája 2021 o 14.00 hod. v Dome smútku so sv. omšou.


celý text

ostatné | 24. 5. 2021 | Autor:

Blahoželanie p. Márii Salugovej

Vážení občania,
srdečne blahoželáme našej občianke Márii Salugovej, č.d. 245, ktorá dnes oslavuje významné životné jubileum 90 rokov svojho života.
Jej najbližší sa jej pri tejto vzácnej príležitosti prihovárajú týmito slovami: celý text

ostatné | 30. 4. 2021 | Autor:

Predaj kvetov a priesad v Štefanskej Hute

Oznamujeme občanom obce, že sa v Štefanskej Hute, v dome č. 656 bude od 1. mája 2021 uskutočňovať veľkoskladový predaj kvetov a priesad zeleniny. Z kvetov bude v ponuke vyše 30 druhov letničiek a trvaliek, rôzne priesady, bylinky a iné okrasné dreviny. celý text

ostatné | 28. 4. 2021 | Autor:

Smútočné oznámenie

Oznamujeme občanom obce, že zomrel náš bývalý spoluobčan Jozef Kurilla vo veku 65 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 14. apríla 2021 o 14,00 hod. v Dome smútku so svätou omšou.
celý text

ostatné | 12. 4. 2021 | Autor:

Smútočné oznámenie

Oznamujeme občanom obce, že zomrel náš spoluobčan Emil Pavan, č.d. 461 vo veku 83 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v sobotu 27. marca 2021 o 10,00 hod. v Dome smútku so sv.
omšou. celý text

ostatné | 25. 3. 2021 | Autor:

Riaditeľka Základnej a Materskej školy informujú...

Riaditeľka Materskej a Základnej školy v Kluknave oznamujú: celý text

ostatné | 18. 3. 2021 | Autor:

Riaditeľka Základnej a Materskej školy v Kluknave informujú

Riaditeľka Základnej a Materskej školy v Kluknave informujú celý text

ostatné | 12. 3. 2021 | Autor:

Smútočné oznámenie

Oznamujeme občanom obce, že zomrela p. Magdaléna Šusterová, rod. Vantrubová, rodáčka z Kluknavy, vo veku nedožitých 75 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude zajtra 2.marca 2021 o 13.00 hod. v Dome smútku so sv. omšou. celý text

ostatné | 1. 3. 2021 | Autor:

Smútočné oznámenie

Oznamujeme občanom obce, že zomrela naša spoluobčianka Mária Hromková č.d. 287 vo veku nedožitých 80 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v piatok 26. februára 2021 o 10.00 hod. na novom cintoríne bez sv. omše.


celý text

ostatné | 24. 2. 2021 | Autor:

Pravidelný odpočet elektrickej energie

Východoslovenská distribučná a.s., oznamuje občanom obce, že v dňoch 8. a 9. februára 2021 (t.j. pondelok a utorok) sa bude v obci Kluknava vykonávať pravidelný odpočet elektrickej energie. Z uvedeného dôvodu žiadajú občanov, aby v tieto dni umožnili pracovníkom prístup k miestu merania.

celý text

ostatné | 5. 2. 2021 | Autor:

Riaditeľka Základnej školy Kluknava oznamuje...

Riaditeľka Základnej školy, Kluknava 43 oznamuje rodičom a žiakom, že od pondelka 8. februára 2021 sa obnovuje prezenčné vyučovanie v triedach 1.A, 2.A, 3.A a 4.A, ostatné triedy budú pokračovať dištančným vzdelávaním. Žiak môže nastúpiť na vyučovanie po preukázaní sa negatívnym testom zákonného zástupcu na prítomnosť ochorenia COVID-19 alebo potvrdením o prekonaní ochorenia zákonného zástupcu a Čestným vyhlásením, ktoré dostanete pri testovaní alebo ktoré je zverejnené na internetovej stránke školy. celý text

ostatné | 5. 2. 2021 | Autor:

Riaditeľka Materskej školy v Kluknave oznamuje...

Riaditeľka Materskej školy v Kluknave oznamuje, že na základe rozhodnutia Pandemickej komisie vlády SR, Ústredného krízového štábu SR, rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a zriaďovateľa MŠ - obce Kluknava bude od pondelka 08. februára 2021 prebiehať prezenčná forma vzdelávania vo všetkých triedach Materskej školy v Kluknave. Podmienkou nástupu dieťaťa do materskej školy prezenčnou formou bude preukázanie sa negatívnym testom zákonného zástupcu dieťaťa na prítomnosť ochorenia COVID-19. celý text

ostatné | 5. 2. 2021 | Autor:

Riaditeľka Materskej školy v Kluknave informuje

Riaditeľka MŠ informuje, že na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zo dňa 08.01.2021 a zriaďovateľa MŠ – obce Kluknava bude od 01.02. do 05.02.2021 zabezpečená prevádzka v jednej triede pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. O ďalších zmenách Vás budeme informovať prostredníctvom obecného rozhlasu. celý text

ostatné | 29. 1. 2021 | Autor:

Riaditeľka Materskej školy v Kluknave informuje

Riaditeľka MŠ informuje, že na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zo dňa 08.01.2021 a zriaďovateľa MŠ – obce Kluknava bude od 25.01. do 29.01.2021 zabezpečená prevádzka v jednej triede pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. O ďalších zmenách Vás budeme informovať prostredníctvom obecného rozhlasu.
celý text

ostatné | 22. 1. 2021 | Autor:

Smútočné oznámenie

Oznamujeme občanom obce, že zomrel náš spoluobčan Pavol Ferenc, č.d. 8 vo veku 81 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude zajtra 19. januára 2021 o 13.00 hod. v Dome smútku so sv. omšou.

celý text

ostatné | 18. 1. 2021 | Autor:

Riaditeľka Materskej školy v Kluknave informuje

Riaditeľka materskej školy v Kluknave oznamuje, že na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zo dňa 08.01.2021 a zriaďovateľa materskej školy – Obce Kluknava, bude od 18. do 22. januára 2021 zabezpečená prevádzka v jednej triede pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. O ďalších zmenách Vás budeme informovať prostredníctvom obecného rozhlasu. celý text

ostatné | 14. 1. 2021 | Autor:

Riaditeľka Materskej školy v Kluknave a riaditeľka Základnej školy v Kluknave informujú

Riaditeľka materskej školy v Kluknave oznamuje, že na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR a zriaďovateľa materskej školy – Obce Kluknava, bude od 11. do 15. januára 2021 zabezpečená prevádzka v jednej triede pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. O prevádzke v materskej škole od 18. januára 2021 budeme informovať prostredníctvom obecného rozhlasu. celý text

ostatné | 7. 1. 2021 | Autor:

Smútočné oznámenie

Oznamujeme občanom obce, že zomrela naša spoluobčianka Elena Kollárová, č.d. 337 vo veku 69 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v pondelok 4. januára 2021 o 14.00 hod. v Dome smútku so sv. omšou.


celý text

ostatné | 29. 12. 2020 | Autor:

Smútočné oznámenie

Oznamujeme občanom obce, že zomrel náš spoluobčan Ján Bátor č. d. 82 vo veku 88 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 23. decembra 2020 o 14,00 hod. v dome smútku so svätou omšou.
celý text

ostatné | 21. 12. 2020 | Autor:

Smútočné oznámenie

Oznamujeme občanom obce, že zomrel náš spoluobčan Štefan Hvizdoš č.d. 313, vo veku 64 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v utorok 24. novembra 2020 o 14.00 hod. v Dome smútku so sv. omšou.

celý text

ostatné | 20. 11. 2020 | Autor:

Smútočné oznámenie

Oznamujeme občanom obce, že zomrel náš spoluobčan Peter Jánošík č. d. 100 vo veku 67 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 11. novembra 2020 o 13,30 hod. v Dome smútku so svätou omšou.
celý text

ostatné | 9. 11. 2020 | Autor:

Smútočné oznámenie

Oznamujeme občanom obce, že zomrel náš spoluobčan Pavol Hvizdoš, č.d. 147 vo veku 85 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude zajtra 6. novembra 2020 o 14.00 hod. v kostole so sv. omšou a na starom cintoríne.


celý text

ostatné | 5. 11. 2020 | Autor:

Smútočné oznámenie

Oznamujeme občanom obce, že zomrel náš spoluobčan František Kováč, č. d. 379 vo veku 92 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude zajtra 5. novembra 2020 o 14,00 hod. v Dome smútku so svätou omšou. celý text

ostatné | 4. 11. 2020 | Autor:

Smútočné oznámenie

Oznamujeme občanom obce, že zomrela naša spoluobčianka Anna Zimmermannová, č. d. 606 zo Štefanskej Huty vo veku 83 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v stredu 4. novembra 2020 o 13,00 hod. v kostole v Štefanskej Hute so svätou omšou.
celý text

ostatné | 2. 11. 2020 | Autor:

Celoplošné testovanie COVID-19

V súvislosti s celoplošným testovaním obyvateľov na území Slovenskej republiky na COVID-19 v dňoch 31.októbra 2020 a 1. novembra 2020 v čase od 7.00 do 21.30 hod. vydala Obec Kluknava usmernenie k jednotlivým testovacím dňom. V obci Kluknava budú vytvorené 2 odberné miesta, samostatne pre obyvateľov Kluknavy a samostatne pre obyvateľov miestnej časti Štefanská Huta. Do pozornosti zvlášť dávame vypracovaný časový a abecedný harmonogram, ktorý bol včera distribuovaný do každej domácnosti. Všetky informácie ohľadom testovania sú uvedené aj na internetovej stránke obce. Upozorňujeme obyvateľov Štefanskej Huty, že sa testovanie v Štefanskej Hute uskutoční iba jeden deň a to v sobotu 31. októbra 2020, v Kluknave sa testovanie uskutoční v sobotu 31. októbra 2020 aj v nedeľu 1. novembra 2020. Prosíme Vás o dodržiavanie vydaných usmernení a vypracovaného harmonogramu. celý text

ostatné | 30. 10. 2020 | Autor:

Riaditeľka ZŠ Kluknava informuje

Riaditeľka základnej školy na základe opatrenia vlády SR a úradu verejného zdravotníctva SR oznamuje, že od pondelka 26. 10. 2020 do 30. 11. 2020 sa prerušuje vzdelávanie na druhom stupni základnej školy. Žiaci prechádzajú na dištančné a on-line vzdelávanie. Všetky informácie budú na webovej stránke školy. Prvý stupeň základnej školy ďalej pokračuje podľa platného rozvrhu. celý text

ostatné | 23. 10. 2020 | Autor:
Smútočné oznámenie  1

Smútočné oznámenie

Oznamujeme občanom obce, že zomrel náš spoluobčan Peter Glova, č.d. 7 vo veku 66 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v sobotu 24. októbra 2020 o 13.00 hod. v kostole so sv. omšou a na starom cintoríne. celý text

ostatné | 21. 10. 2020 | Autor:

Slovenský rybársky zväz informuje svojich členov

Výbor miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Gelnici oznamuje svojim členom, že z dôvodu opatrenia Úradu verejného zdravotníctva OLP/7694/2020, ktoré obmedzuje konanie hromadných podujatí nad 50 ľudí ruší konanie Výročnej členskej schôdze a presúva termín na neurčito. O stanovení nového termínu konania schôdze bude zväz včas informovať. celý text

ostatné | 9. 10. 2020 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 21
posledná