Obsah

Zoznam dlžníkov - rok 2019

Zoznam neplatičov na dani z nehnuteľnosti a miestnych poplatkoch:

 

 

Obec  Kluknava – Obecný úrad Kluknava, 053 51 Kluknava

----------------------------------------------------------------------------

Zoznam dlžníkov obce Kluknava

zverejnený na základe uznesenia obecného zastupiteľstva

č. 33-21/2-2019

 

Daň z nehnuteľnosti

Nedoplatky u právnických osôb :

Asfalt, s.r.o.                                                   r. 2013,2014,2015,2016,2017,2018        132,06 €

Euroclub, s.r.o.                                              r. 2018                                                         735,88 €

 

Nedoplatky u fyzických osôb:                   

 

Buchlák Ľubomír, 443                                   r.2013,2014,2015,2016,2017, 2018         133,32 €

Švačeková Iveta, Mgr., 96                            r. 2014,2015,2016,2017,2018                     61,30 €

Patz Marián, 607                                           r. 2014,2015,2016,2017,2018                  190,85 €

Rigda Ján, 459                                               r., 2016, 2017,2018                                     16,20 €

Faltínová Anna, Poprad                                r. 2016, 2017                                                14,40 €

Richnavský Peter, 376                                   r. 2018                                                         16,97 € 

 

            

Daň za psa

 

Nedoplatky na dani za psa :

Buchlák Ľubomír, 443                                   r. 2013,2014,2015, 2016,2017,                   17,00 €

Mgr. Iveta Švačeková, 96                             r. 2014,2015, 2016,2017,2018                    34,00 € 

Medvecová Valentína, Kluknava                  r. 2018                                                             3,40 €

 

Miestny poplatok za komunálne  odpady a drobné stavebné odpady

        

Nedoplatky u fyzických osôb :

 

 

Buchlák Ľubomír, 443                       r. 2013,2014,2015, 2016,2017                            170,04 €

Rigda Ján, 459                                   r. 2011,2012,2013,2014,2015, 2016, 2017,

                                                              2018                                                                         84,25 €

Kočík Jozef, 562                                r. 2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017           94,77 €

Hanková Anna, 574                           r. 2011                                                                        8,00 €

Patz Marián, 607                                r. 2013,2014,2015, 2016,2017                          163,00 €

Švačeková Iveta, Mgr. 96                  r. 2016 ,2017                                                         58,16 €

                      

 

Nedoplatky u právnických osôb:

 

Euroclub, s.r.o.                                              r. 2015 ,2016                                             300,00 €

Damax – Michaliková                                   r. 2011,2012,2013,2014                           65,85 €

 

 

Spracovala: G. Cenká

 

                                                                                                                         Ing. Štefan Kováč

                                                                                                                             starosta obce