Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 10
posledná

Celoplošný skríning antigénovými testami v Kluknave - AKTUALIZOVANÉ

Informácie k celoplošnému skríningu antigénovými testami v obci Kluknava
celý text

ostatné | 19. 1. 2021 | Autor:
#

Obecný úrad pre verejnosť zatvorený!!!

Obecný úrad v Kluknave je z dôvodu zlej pandemickej situácie pre verejnosť zatvorený!!!

V mimoriadnych prípadoch je možné volať na č.t.: 0903 637 796, 447 32 32, 447 32 04. celý text

ostatné | 22. 12. 2020 | Autor:

Mobilné odberové miesto na testovanie- COVID-19 - AKTUALIZOVANÉ

Týždenný rozpis testovania v MOMAG, PRO VITAE, n.o., Gelnica umiestneného na ulici Nemocničná 33, 056 01 Gelnica, pri lekárni.
celý text

ostatné | 11. 12. 2020 | Autor:

Vyhláška RÚVZSR

Vyhláška RÚVZSR ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky a vyhlášku, ktorou sa nariaďujú
opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadným podujatiam, ktoré sú účinné od 27.11.2020.
celý text

ostatné | 10. 12. 2020 | Autor:
#

Zberný dvor v prevádzke!

Zberný dvor je v prevádzke! Je situovaný medzi Kluknavou a jej časťou Štefanská Huta - „pri Haci“. Objekt je sprístupnený jestvujúcou komunikáciou a slúži ako skladovací priestor pre odpad vhodný na opätovné použitie. celý text

ostatné | 8. 12. 2020 | Autor:

Sčítanie obyvateľov 2021

VŠETKY UŽITOČNÉ INFORMÁCIE ohľadom sčítania obyvateľov nájdete na webovej stránke SODB 2021 – www.scitanie.sk.

Sčítanie obyvateľov prebehne v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov. Obyvateľ sa sčíta výlučne elektronicky – sám, na kontaktnom mieste alebo s asistovanou službou. celý text

ostatné | 7. 12. 2020 | Autor:

Zoznam bezplatných odberových miest na antigénové testy v Košickom kraji

Zoznam bezplatných odberových miest na antigénové testy v Košickom kraji podľa jednotlivých okresov. celý text

ostatné | 4. 12. 2020 | Autor:

Pozvánka na XI. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka na XI. zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 10.12.2020 celý text

ostatné | 4. 12. 2020 | Autor:

Aj Vianoce je možné prežiť ekologicky

Ako počas sviatkov vytvoriť čo najmenej odpadu celý text

ostatné | 30. 11. 2020 | Autor:

Výsledky z testovania na COVID-19 v obci Kluknava v dňoch 21. a 22.11.2020

Na odberných miestach v obci Kluknava bolo počas tretieho kola testovania v dňoch 21.11.2020 a 22.11.2020 otestovaných antigénovým testom na prítomnosť ochorenia COVID-19 celkom 380 osôb (z toho v Štefanskej Hute 53 osôb) - 12 osôb s pozitívnym výsledkom, t.j. 3,15 %. celý text

ostatné | 23. 11. 2020 | Autor:
4. Celoplošné testovanie obyvateľov v obci Kluknava na COVID-19 1

4. Celoplošné testovanie obyvateľov v obci Kluknava na COVID-19

Ústredný krízový štáb schválil štvrté kolo testovania obyvateľov na prítomnosť ochorenia COVID-19. Vzhľadom na to, že sa v obci Kluknava pri poslednom testovaní dosiahol podiel pozitívnych testov viac ako 1%, ďalšie kolo testovania sa v obci Kluknava uskutoční: celý text

ostatné | 19. 11. 2020 | Autor:

Článok o Kluknave v časopise Montanrevue

Článok o Kluknave v časopise Montanrevue - časopis o baníctve a bansko-historickom dedičstve celý text

ostatné | 16. 11. 2020 | Autor:

Predĺženie núdzového stavu

Na základe uznesenia Vlády SR číslo 718, zo dňa 11.11.2020 sa NÚDZOVÝ STAV na postihnutom území Slovenskej republiky predlžuje o 45 dní.

celý text

ostatné | 12. 11. 2020 | Autor:

Výsledky z druhého kola testovania na COVID-19

Na odberných miestach v obci Kluknava bolo počas druhého kola testovania v dňoch 07.11.2020 a 08.11.2020 otestovaných antigénovým testom na prítomnosť ochorenia COVID-19 celkom 1073 ľudí, z toho 12 s pozitívnym výsledkom. celý text

ostatné | 9. 11. 2020 | Autor:

Uznesenia vlády SR

Uznesenie vlády SR č. 693 z 28. októbra 2020 k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 upravuje výnimku zo zákazu vychádzania pre osobu „za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia“. Účasť na druhom kole testovania antigénovými testami spadá pod neodkladné vyšetrenie, a môžu sa ho preto zúčastniť aj občania bez certifikátu z 1. kola celoplošného testovania.
celý text

ostatné | 6. 11. 2020 | Autor:

2.celoplošné testovanie 7.a 8.11.2020 - PODBROBNÉ USMERNENIE!!!

V súvislosti s druhým celoplošným testovaním obyvateľov na území Slovenskej republiky na COVID-19 v dňoch 7. novembra 2020 a 8. novembra 2020 upozorňujeme, že došlo k zmene testovacích časov a to od 8.00 do 20.00 hod. celý text

ostatné | 6. 11. 2020 | Autor:

Úradné hodiny Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny sú v termíne od 28.10.2020 do odvolania ZRUŠENÉ.

Úradné hodiny Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny sú v termíne od 28.10.2020 do odvolania ZRUŠENÉ.
celý text

ostatné | 3. 11. 2020 | Autor:
#

Poďakovanie

Starosta obce Kluknava vyslovuje poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a priebehu testovania v dňoch 31.10.2020 a 1.11.2020 na COVID-19 v Kluknave a Štefanskej Hute.
Ďakujem zdravotníkom, príslušníkom Ozbrojených síl SR a Policajného zboru SR, členom DHZ Kluknava, dobrovoľníkom a pracovníkom Obecného úradu v Kluknave za hladký priebeh testovania. Poďakovanie patrí aj občanom obce za disciplínu, pochopenie a ústretovosť pri testovaní.
V obci Kluknava bolo dňa 31.10.2020 otestovaných 473 občanov (4 pozitívni) a v Štefanskej Hute 360 občanov (4 pozitívni). Dňa 1.11.2020 bolo v Kluknave otestovaných 224 občanov (2 pozitívni). Spolu bolo v Kluknave otestovaných 1057 občanov z Kluknavy a okolitých obcí, percentuálne vyjadrenie pozitívnych z celkového počtu otestovaných je 0,95 %.
Ing. Štefan Kováč, starosta obce
celý text

ostatné | 2. 11. 2020 | Autor:
Celoplošné testovanie na COVID-19 - USMERNENIE!!!! 1

Celoplošné testovanie na COVID-19 - USMERNENIE!!!!

V sobotu 31.10.2020 a v nedeľu 1.11.2020 sa uskutoční celoplošné testovanie obyvateľov na území SR na COVID-19. V prílohe je uvedené usmernenie priebehu testovania v obci Kluknava a jej miestnej časti Štefanská Huta. Pozorne si prečítajte uvedené usmernenie. Zároveň Vás prosíme o dodržiavanie týchto usmernení. celý text

ostatné | 29. 10. 2020 | Autor:

Uznesenie vlády SR COVID-19

Uznesenie vlády SR COVID-19
celý text

ostatné | 28. 10. 2020 | Autor:

Cesta v Kluknave má trhliny - článok v denníku Korzár

Cesta v Kluknave má trhliny - článok v denníku Korzár celý text

ostatné | 26. 10. 2020 | Autor:

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Kluknava

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Kluknava v deň 26.10.2020 celý text

ostatné | 22. 10. 2020 | Autor:

Sčítavanie domov a bytov 2020/2021 - tlačová správa

Sčítavanie domov a bytov 2020/2021 celý text

ostatné | 21. 10. 2020 | Autor:

Nové opatrenia ÚVZSR od 15.10.2020

Nové opatrenia ÚVZSR od 15.10.2020 k rúškam a opatrenia k prevádzkam a HP celý text

ostatné | 15. 10. 2020 | Autor:
#

Povodeň 2020

Starosta obce v mene svojom aj v mene všetkých občanov postihnutých povodňou v októbri 2020 vyslovuje úprimné poďakovanie členom DHZ Kluknava ako aj dobrovoľníkom z radov občanov, ktorí na úkor svojho voľného času pomohli pri záchrane majetku. celý text

ostatné | 14. 10. 2020 | Autor:
Opätovné upozornenie na registráciu ošípaných   1

Opätovné upozornenie na registráciu ošípaných

Regionálna veterinárna potravinová správa Spišská Nová ves upozorňuje všetkých neregistrovaných chovateľov na povinnosť registrácie chovu. celý text

ostatné | 13. 10. 2020 | Autor:
Prerušenie distribúcie elektriny dňa 15.10.2020 1

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 15.10.2020

V nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom: celý text

ostatné | 8. 10. 2020 | Autor:
Zabezpečené veľkoobjemové kontajnery 1

Zabezpečené veľkoobjemové kontajnery

Oznamujeme občanom obce, že budú zabezpečené veľkoobjemové kontajnery na komunálny odpad. Kontajnery budú rozmiestnené v utorok 20. októbra 2020 na obvyklých miestach, čiže:
- jeden pod obecným úradom
- jeden pri č.d. 420 t.j. pri ceste na poľnohospodárske družstvo
- jeden pri potravinách Milk Agro na vyšnom konci obce
- jeden na Olšinkách
- a jeden v Štefanskej Hute pri autobusovej zastávke.
celý text

ostatné | 5. 10. 2020 | Autor:
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 08.10.2020 1

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 08.10.2020

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 08.10.2020 celý text

ostatné | 2. 10. 2020 | Autor:
Nové opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky   1

Nové opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Nové opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Vyhlásenie núdzového stavu dňom 01.10.2020 v čase 00:00 hod. na obdobie 45 dní na postihnutom území Slovenskej republiky. celý text

ostatné | 1. 10. 2020 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 10
posledná