Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 4
posledná

KFS

A ot Kľuknavi śedzem miľ

XIV. ročník kluknavských folklórnych slávností celý text

ostatné | 15. 8. 2018 | Autor:
Plánované prerušenie distribúcie elektriny 1

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

03.09.2018
v čase od 7:00 h do 18:00 h celý text

ostatné | 14. 8. 2018 | Autor:
Plánované prerušenie distribúcie elektriny 1

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

03.09.2018
v čase od 7:00 h do 18:00 h celý text

ostatné | 14. 8. 2018 | Autor:
Pozvánka na mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 1

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

dňa 14.8.2018 o 16,00 hod. celý text

ostatné | 10. 8. 2018 | Autor:
Revízia a servis plynových zariadení 1

Revízia a servis plynových zariadení

Firma Lukáš Skovajsa – Servis Plyn ponúka občanom obce pred zimným vykurovacím obdobím revíziu a servis plynových zariadení – gamatiek a plynových kotlov. Záujemcovia o tieto služby sa môžu nahlásiť osobne alebo telefonicky na Obecnom úrade v Kluknave do 8. augusta 2018. celý text

ostatné | 31. 7. 2018 | Autor:
Oznámenie predsedu KSK ohľadom ambulantnej pohotovostnej služby 1

Oznámenie predsedu KSK ohľadom ambulantnej pohotovostnej služby

Od 1.7.2018 dochádza k zrušeniu Lekárskej služby prvej pomoci (LSPP), ktorú nahradí Ambulantná pohotovostná služba (APS). celý text

ostatné | 29. 6. 2018 | Autor:
času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 1

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Spišskej Novej Vsi odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. celý text

ostatné | 28. 6. 2018 | Autor:
Uzávierka miestnej komunikácie medzi Kluknavou a Štefanskou Hutou 1

Uzávierka miestnej komunikácie medzi Kluknavou a Štefanskou Hutou

Oznamujeme občanom obce, že v zmysle uznesenia č. 346-17/5-2018 obecného zastupiteľstva obce Kluknava zo dňa 17. mája 2018 a na základe požiadaviek občanov obce bude v termíne od 2. júla do 31. augusta 2018 uzatvorená miestna komunikácia medzi Kluknavou a Štefanskou Hutou pre všetky motorové vozidlá okrem dopravnej obsluhy. celý text

ostatné | 27. 6. 2018 | Autor:
Miestna komunikácia medzi Kluknavou a Štefanskou Hutou osvetlená 1

Miestna komunikácia medzi Kluknavou a Štefanskou Hutou osvetlená

Oznamujeme občanom obce, že dňa 25. júna 2018 boli ukončené práce na realizácii verejného osvetlenia medzi Kluknavou a jej miestnou časťou Štefanská Huta. celý text

ostatné | 26. 6. 2018 | Autor:
Dokončená výmena verejného osvetlenia v Štefanskej Hute 1

Dokončená výmena verejného osvetlenia v Štefanskej Hute

Oznamujeme občanom obce, že v miestnej časti Štefanská Huta bola dokončená výmena verejného osvetlenia. Osadených bolo nových 41 LED svietidiel, ktoré nahradili staré výbojové žiarovky. Touto výmenou obec dosiahne značnú úsporu v rámci spotreby elektrickej energie. Prácu zrealizovali pracovníci VSD a.s. v rámci preložky NN vonkajšieho vedenia v Štefanskej Hute. celý text

ostatné | 26. 6. 2018 | Autor:
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 1

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

28. júna 2018 celý text

ostatné | 25. 6. 2018 | Autor:
Preložený zber plastového odpadu 1

Preložený zber plastového odpadu

Oznamujeme občanom obce, že sa zajtra 19. júna 2018 neuskutoční naplánovaný zber plastového odpadu. Plastový odpad sa bude zberať v náhradnom termíne, a to v sobotu 23. júna 2018. celý text

ostatné | 18. 6. 2018 | Autor:
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 1

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v SNV vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch. celý text

ostatné | 15. 6. 2018 | Autor:
Zber šatstva 1

Zber šatstva

Únia žien Slovenska - Kluknava oznamuje občanom obce, že sa pri príležitosti národného týždňa charity uskutoční zber šatstva na Spišskú katolícku charitu.
Zbierka sa bude vykonávať v dňoch 12.-13.-14. júna 2018 od 14.00 hod. do 17.00 hod. v priestoroch sobášnej miestnosti Obecného úradu v Kluknave. Zberať sa bude detské, dámske a pánske oblečenie, spodná bielizeň, vetrovky, rifle, obuv, hračky, detské knihy a deky. Materiál, ktorý budete odovzdávať na zber, je potrebné mať uložený vo vreciach alebo krabiciach. celý text

ostatné | 11. 6. 2018 | Autor:
Informácia o voľnom pracovnom mieste 1

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Základná škola v Kluknave informuje o voľnom pracovnom mieste. celý text

ostatné | 5. 6. 2018 | Autor:
Výstup na Roháčku

31. ročník výstupu na Roháčku

2.6.2018 celý text

ostatné | 15. 5. 2018 | Autor:
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 1

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

17. máj 2018 o 16,00 hod. celý text

ostatné | 11. 5. 2018 | Autor:
Deň matiek 2018

Deň matiek

16. mája 2018 o 15,00 hod. v pavilóne 1.st. ZŠ Kluknava. celý text

ostatné | 9. 5. 2018 | Autor:
Stavanie mája 1

Stavanie mája

19. mája 2018 o 17,00 hod. na parkovisku pri materskej škole. celý text

ostatné | 9. 5. 2018 | Autor:
Dotácia poskytnutá Dobrovoľnému hasičskému zboru Kluknava  1

Dotácia poskytnutá Dobrovoľnému hasičskému zboru Kluknava

Dobrovoľná požiarna ochrana SR (zmluvou č. 38 793) poskytne obci Kluknava finančnú dotáciu vo výške 3 000 € na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO Kluknava, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov, na odbornú prípravu a zabezpečenie servisu – opravy a nákup dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá. Poskytnutú účelovú dotáciu je obec Kluknava oprávnená použiť do 31.08.2018. celý text

ostatné | 30. 4. 2018 | Autor:
Nenávratný finančný príspevok na kompostéry 1

Nenávratný finančný príspevok na kompostéry

Dňa 17.4.2018 bola rozhodnutím Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, riadiacim orgánom pre operačný program Kvalita životného prostredia, schválená žiadosť obce Kluknava o nenávratný finančný príspevok na Podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Kluknava vo výške 85 579,80 €. celý text

ostatné | 30. 4. 2018 | Autor:
Výber daní a poplatkov 1

Výber daní a poplatkov

Oznamujeme občanom obce, že od pondelka 30. apríla 2018 je možné uhrádzať daň z nehnuteľnosti a taktiež aj daň za psa a ostatné poplatky. Zároveň oznamujeme, že výber daní a poplatkov sa v Štefanskej Hute uskutoční dňa 18. mája 2018 od 9.00 hod. do 11.30 hod. celý text

ostatné | 26. 4. 2018 | Autor:
#

Prerušenie distribúcie elektriny

V termíne a čase: 10. máj 2018 od 07:40 h do 14:00 h je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s Vaším odberným miestom: celý text

ostatné | 18. 4. 2018 | Autor:
Prerušenie distribúcie elektriny 1

Prerušenie distribúcie elektriny

V termíne a čase: 10. máj 2018 od 07:40 h do 14:00 h je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s Vaším odberným miestom: celý text

ostatné | 18. 4. 2018 | Autor:
Zápis detí do materskej školy na školský rok 2018/2019 1

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2018/2019

Riaditeľstvo Materskej školy v Kluknave oznamuje občanom obce, že zápis detí do materskej školy na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2018/2019 sa uskutoční v termíne od 23. apríla 2018 do 3. mája 2018. celý text

ostatné | 17. 4. 2018 | Autor:
Pozvánka na otvorenú hodinu v ZŠ

Pozvánka na otvorenú hodinu v ZŠ

19.4.2018 celý text

ostatné | 16. 4. 2018 | Autor:
Veľkoobjemové kontajnery  na komunálny odpad 1

Veľkoobjemové kontajnery na komunálny odpad

Oznamujeme občanom obce, že budú zabezpečené veľkoobjemové kontajnery na komunálny odpad. celý text

ostatné | 13. 4. 2018 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 4
posledná