Menu
Obec Kluknava
Kluknava
Obec Kluknava
Kluknava
rozšírené vyhľadávanie

Aktuality

Zobrazené 1-30 z 457

Pozvánka na IV. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Kluknava - 10.02.2023

Dátum: 7. 2. 2023

Dňa 10.02.2023 sa o 15.30 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Kluknave bude konať IV. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Kluknava. Program zasadnutia je zverejnený v pozvánke.

Rekonštrukcia Domu smútku

Dátum: 3. 2. 2023

Oznamujeme občanom obce, že sa v mesiaci február začalo s rekonštrukciou Domu smútku v Kluknave. Týmto prosíme občanov o obozretnosť pri návšteve nového cintorína.

Štatistika obce 2022

Štatistika obyvateľstva obce za rok 2022

Dátum: 30. 1. 2023

Štatistika obyvateľstva obce Kluknava za rok 2022

Dotazník spokojnosti občanov a rozvoja obce Kluknava - možnosť vyplniť už len do konca januára!

Dátum: 27. 1. 2023

Vážení občania, Obec Kluknava aktuálne pripravuje komplexnú stratégiu rozvoja (PHRSR) obce do r. 2030. Aby bola stratégia čo najadresnejšia, je potrebné identifikovať potreby a požiadavky Vás, obyvateľov obce.

Výsledky referenda v obci Kluknava v deň 21.01.2023

Dátum: 21. 1. 2023

Výsledky referenda v obci Kluknava v deň 21.01.2023

MAS HNILEC

Podpora podnikania a inovácií

Dátum: 17. 1. 2023

MAS HNILEC, o.z. vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-P813-511-003.
Oprávnenými žiadateľmi sú fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2, písm. a) b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Referendum - možnosť voliť do prenosnej volebnej schránky a špeciálny spôsob hlasovania

Dátum: 16. 1. 2023

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z., na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila referendum a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023. Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h

Pozvánka na III. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Kluknava dňa 17.01.2023

Dátum: 13. 1. 2023

Starosta obce Kluknava v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z.z., § 12, ods. 1 zvoláva III. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kluknava na deň 17. januára 2023 (utorok) o 15,30 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Kluknave.

Zmena úradných hodín Obecného úradu v Kluknave od 12.01.2023

Dátum: 11. 1. 2023

Obecný úrad v Kluknave mení od 12.01.2023 svoje úradné hodiny, a to nasledovne:

Betlehemské svetlo    1

Betlehemské svetlo

Dátum: 22. 12. 2022

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Kluknava v spolupráci so skautmi bude v sobotu 24.12.2022 v čase od 08.00 hod. do 10.00 hod. roznášať Betlehemské svetlo po našej obci, ktoré si môžete od nich odpáliť.

Vianoce

Pokojné a radostné Vianoce a úspešný vstup do Nového roka 2023!

Dátum: 22. 12. 2022

Želáme Vám pokojné a radostné vianočné sviatky v kruhu Vašich blízkych a úspešný vstup do Nového roka 2023!

Futbalový turnaj Kluknavčanov

Dátum: 21. 12. 2022

Vážení športoví priatelia, pozývame Vás na vianočný futbalový turnaj, ktorý sa uskutoční dňa 30.12.2022 (piatok) v telocvični Základnej školy v Kluknave so začiatkom o 9.00 hod.
Predstaví sa 6 kluknavských tímov. Príďte ich povzbudiť!

Oznam o zmene úradných hodín Obecného úradu v Kluknave - 22.12.2022 a 23.12.2022

Dátum: 20. 12. 2022

Oznamujeme občanom, že dňa 22.12.2022 (štvrtok) bude Obecný úrad v Kluknave otvorený pre verejnosť od: 07.30 hod. do 12.00 hod. a od 12.45 hod. do 15.45 hod.

Pozvánka na II. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Kluknava na deň 16.12.2022

Dátum: 13. 12. 2022

Pozvánka na II. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Kluknava na deň 16.12.2022 o 15.30 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Kluknave.

Grafika

Zmeny cestovných poriadkov v prímestskej autobusovej doprave

Dátum: 9. 12. 2022

V prímestskej autobusovej doprave na východnom Slovensku dochádza k významným zmenám v cestovných poriadkoch a najväčšie zmeny sa týkajú oblasti dolného Spiša.

Preskúšanie sirén hlasitou skúškou

Dátum: 8. 12. 2022

Oznamujeme občanom obce, že dňa 9.decembra 2022 (piatok) bude o 12:00 hod. vykonaná skúška elektronickej sirény. Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vykoná akustické preskúšanie sirén hlasitou skúškou.

#

Privítali sme sv. Mikuláša v našej obci

Dátum: 8. 12. 2022

Dobrovoľný hasičský zbor Kluknava v spolupráci s Obcou Kluknava, Farským úradom v Kluknave a všetkými detičkami a ľuďmi dobrej vôle privítali dňa 6. decembra 2022 sv. Mikuláša v našej obci.

Inflačná pomoc II

Dátum: 6. 12. 2022

Cieľom novely nariadenia je finančne prispieť najzraniteľnejším skupinám osôb na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod. Nariadenie je súčasťou inflačnej pomoci a je jedným z nástrojov na zmiernenie následkov vysokej inflácie.    

Mikuláš

Pozvánka na privítanie sv. Mikuláša v našej obci

Dátum: 30. 11. 2022

Dobrovoľný hasičský zbor Kluknava v spolupráci s Obcou Kluknava a farským úradom pozýva dňa 6. decembra 2022 všetky dobré deti z Kluknavy a Štefanskej Huty od 0-15 rokov na privítanie sv. Mikuláša v našej obci.

únia žien

Únia žien Slovenska, Základná organizácia Kluknava Vás pozýva na vianočné trhy a divadelné predstavenie

Dátum: 24. 11. 2022

Únia žien Slovenska, Základná organizácia Kluknava Vás pozýva na vianočné trhy a divadelné predstavenie v Spišskej Novej Vsi "Všetko o ženách", ktoré sa uskutoční dňa 16.12.2022 o 19.00 hod. v spišskom divadle.

Pozvánka na I. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Kluknava - 28.11.2022

Dátum: 23. 11. 2022

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z.z., § 12, ods. 1 sa
v deň 28.11. 2022 (pondelok) o 15,30 hod. v obradnej sieni Obecného úradu v Kluknave uskutoční I. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Kluknava.

Prehliadka Múzea v Kluknave 1

Prehliadka Múzea obuvi v Kluknave

Dátum: 11. 11. 2022

Oznamujeme občanom, že Múzeum obuvi v Kluknave bude
pre návštevníkov otvorené aj v sobotu 19.11.2022 v čase od 9.00-12.00 hod. Pričom jednotlivé vstupy budú v časových intervaloch: 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Slávnostné otvorenie MÚZEA OBUVI V KLUKNAVE 1

Slávnostné otvorenie MÚZEA OBUVI V KLUKNAVE

Dátum: 11. 11. 2022

Oznamujeme občanom, že slávnostné otvorenie MÚZEA OBUVI V KLUKNAVE bude dňa 17.11.2022 o 10.30 hod, na ktoré Vás srdečne pozývame.
Prehliadka múzea bude možná do 14.30 hod.

Vyhlásenie referenda

Dátum: 10. 11. 2022

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z., zverejnenom v Zbierke zákonov Slovenskej republiky dňa 04. 11. 2022, vyhlásila referendum a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023.

Výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov a volieb do orgánov samosprávy obcí – 29.10.2022 v obci Kluknava

Dátum: 30. 10. 2022

Výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov – 29.10.2022 v obci Kluknava na základe zápisníc okrskových volebných komisií a miestnej volebnej komisie

Nezabúdajme na životné prostredie ani počas dušičiek

Dátum: 29. 10. 2022

Blíži sa Sviatok všetkých svätých, kedy si každoročne uctievame našich blízkych zosnulých. Obchody nám celé týždne pred sviatkami ponúkajú množstvo umelých kvetov, vencov, plastových kahancov a rôznych dekorácií, ktoré štandardne nosíme na hroby.

Obchádzka

Uzávierka mosta M112 v termíne 03.-12. novembra 2022

Dátum: 28. 10. 2022

V termíne od 03.11.2022 7:00 do 12.11.2022 24:00 je plánovaná opätovná úplná uzávierka mosta M112 cez vodnú nádrž Ružín za obcou Margecany na ceste II. triedy II/546. Dôvodom sú stavebné práce počas rekonštrukcie tohto mosta.

Informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí a k voľbám do orgánov samosprávnych krajov - 29.10.2022

Dátum: 21. 10. 2022

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022. Voľby sa konajú od 07.00 hod. do 20.00 hod.

rozhľadňa

Pozvánka na slávnostné odovzdanie staveniska: GREEN POINT - ROZHĽADŇA KLUKNAVA

Dátum: 14. 10. 2022

Oznamujeme občanom obce, že Obec Kluknava za účasti predsedu Košického samosprávneho kraja Ing. Rastislava Trnku zajtra 15. októbra 2022 o 15.30 hod. v lokalite na Koľveku slávnostne odovzdá stavenisko rozhľadne nazvanej Green Point.

Zber elektroodpadu pracovníkmi obce

Dátum: 12. 10. 2022

Oznamujeme občanom obce, že sa v pondelok 17. októbra 2022 uskutoční zber elektroodpadu pracovníkmi obce, preto touto cestou oznamujeme tým občanom, ktorí majú záujem odovzdať do zberu elektroodpad, aby sa osobne alebo telefonicky nahlásili na obecnom úrade do pondelka 17. októbra 2022 do 8.00 hod.

Zobrazené 1-30 z 457

Aktuálne

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Voľby 2022

voľby 2022

Referendum

Aktuálna teplota

8.2.2023 21:45

Aktuálna teplota:

-10.3 °C

Vlhkosť:

92.8 %

Rosný bod:

-11.3 °C

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Futbalový vianočný turnaj o pohár starostu obce Kluknava

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Zaujímavé odkazy

KONTAKTY NA OBECNÝ ÚRAD:Kontakty
 
Mapový portál obce Kluknava

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Keď vo februári žaby zakŕkajú, veľmi slabú úrodu gazdovia zvážajú.

Organizácie obce


nahoru