Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 12
posledná

Program púte k sv. Anne 2021

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Kluknava Vás pozýva na púť k sv. Anne v jubilejnom Roku sv. Jozefa, v Osobitnom roku rodiny a prvý Svetový deň starých rodičov a seniorov. celý text

ostatné | 14. 7. 2021 | Autor:

Premiestnenie separačných zvonov z verejných priestranstiev

Oznamujeme občanom obce, že boli z verejných priestranstiev v obci premiestnené separačné zvony na sklo, plasty a papier, ktoré boli umiestnené na Zberný dvor v obci Kluknava, kde je možné tento druh triedeného odpadu v jeho otváracej dobe doviezť. celý text

ostatné | 1. 7. 2021 | Autor:
Uzatvorenie miestnej komunikácie medzi Kluknavou a Štefanskou Hutou 1

Uzatvorenie miestnej komunikácie medzi Kluknavou a Štefanskou Hutou

V termíne od 1. júla do 31. augusta 2021 bude uzatvorená miestna komunikácia medzi Kluknavou a Štefanskou Hutou pre všetky motorové vozidlá okrem dopravnej obsluhy. celý text

ostatné | 30. 6. 2021 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 20.7.2021

Dňa 20. júla 2021 bude od 9.00 hod. do 11.30 hod. prerušená distribúcia elektriny na odberných miestach uvedených v prílohe celý text

ostatné | 24. 6. 2021 | Autor:
Skončilo sa sčítanie obyvateľov. V Kluknave sa sčítalo takmer 97% obyvateľov. 1

Skončilo sa sčítanie obyvateľov. V Kluknave sa sčítalo takmer 97% obyvateľov.

Dňa 13. júna 2021 sa skončilo sčítanie obyvateľov. Sčítanie obyvateľov bolo rozdelené na dve kolá:
celý text

ostatné | 23. 6. 2021 | Autor:
Obecný úrad zatvorený 1

Obecný úrad zatvorený

Oznamujeme občanom obce, že Obecný úrad v Kluknave bude dňa 18.júna 2021 z technických príčin celý deň zatvorený. Otvorený bude od pondelka 21.júna 2021 od 7.30 hod. V súrnych prípadoch môžete volať na tel. č. 0903 637 796. celý text

ostatné | 17. 6. 2021 | Autor:

Pozvánka na verejnú schôdzu občanov

Dňa 17. júna 2021 o 16,00 hod. v Kultúrnom dome obce Kluknava sa uskutoční verejná schôdza občanov. Program schôdze je uvedený v prílohe. celý text

ostatné | 10. 6. 2021 | Autor:

Očkovanie prostredníctvom mobilnej očkovacej služby

Na základe poverenia Ministerstva zdravotníctva SR boli samosprávne kraje splnomocnené zabezpečiť v spolupráci s mestami a obcami koordináciu očkovania vakcínou proti ochoreniu SARS-CoV-2 v územnej pôsobnosti samosprávnych krajov. celý text

ostatné | 2. 6. 2021 | Autor:
#

Finalizácia projektu "Vodozádržné opatrenia v obci Kluknava"

Dňa 25. mája 2021 boli ukončené práce na projekte: „Vodozádržné opatrenia v obci Kluknava“, ktorého hlavným cieľom bolo prostredníctvom vybudovania vodozádržných opatrení v zastavanom území obce (pri futbalovom ihrisku) zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy. celý text

ostatné | 2. 6. 2021 | Autor:

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Kluknava

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Kluknava v deň 28.05.2021 celý text

ostatné | 25. 5. 2021 | Autor:

34.ročník Výstupu na Roháčku

Pozvánka na 34. ročník Výstupu na Roháčku celý text

ostatné | 21. 5. 2021 | Autor:

Očkovanie formou mobilnej očkovacej služby vakcínou výrobcu Pfizer-Biontech

Oznamujeme tým občanom obce, ktorí sa nahlásili na očkovanie formou mobilnej očkovacej služby vakcínou výrobcu Pfizer-Biontech, že očkovanie sa bude realizovať v pondelok 24.mája 2021 o 15.00 hod. v priestoroch sobášnej miestnosti Obecného úradu v Kluknave. celý text

ostatné | 21. 5. 2021 | Autor:

Ochrana obzvlášť zraniteľných v čase asistovaného sčítania - Odbor prevencie kriminality KMV SR v spolupráci so Štatistickým úradom SR

Vážení občania,
vzhľadom na prebiehajúce asistované sčítanie obyvateľov, domov a bytov si Vás dovoľujeme upozorniť na možné riziko výskytu nových druhov podvodov. Ministerstvo vnútra SR pre Vás pripravilo informácie aby ste sa nestali obeťou trestného činu. Viac informácií v prílohe. celý text

ostatné | 19. 5. 2021 | Autor:

Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých

Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých (PIAAC - Programme for International Assesment od Adult Competencies). Viac info v prílohe. celý text

ostatné | 17. 5. 2021 | Autor:
#

Spoločné čistenie Dolinského potoka - poďakovanie

Dňa 15. mája 2021 sa za podpory Obce Kluknava, Obce Víťaz, Slovenského vodohospodárskeho podniku, občianskych združení a dobrovoľníkov konalo Spoločné čistenie Dolinského potoka. celý text

ostatné | 17. 5. 2021 | Autor:

Informácia na zhoršujúcu sa situáciu s Africkým morom ošípaných v regióne Spišská Nová Ves:

Informácia na zhoršujúcu sa situáciu s Africkým morom ošípaných v regióne Spišská Nová Ves: celý text

ostatné | 11. 5. 2021 | Autor:

Asistované sčítanie - SODB 2021

Na základe Rozhodnutia predsedu Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 10900-2172 z 21. apríla 2021 o začatí dosčítavania na zabezpečenie asistovaného sčítania bude v termíne od 3.5.2021 do 13.6.2021 prebiehať na celom území Slovenska asistované sčítanie obyvateľov.
celý text

ostatné | 10. 5. 2021 | Autor:

Spoločné čistenie Dolinského potoka

Prijmite výzvu občianskych združení s podporou obce Kluknava, obce Víťaz, SVP a zapojte sa spolu s nami do spoločnej akcie pre krajšiu a čistejšiu prírodu!
Viac info na plagáte! celý text

ostatné | 7. 5. 2021 | Autor:

Preventívne opatrenia na ochranu seniorov

Preventívne opatrenia na ochranu seniorov pred možnými podvodnými konaniami v súvislosti so sčítaním obyvateľov 2021 a ochranu pred podvodmi v súvislosti s ochorením COVID-19 celý text

ostatné | 7. 5. 2021 | Autor:

Očkovanie psov

Dňa 7.mája 2021 sa uskutoční povinné očkovanie psov proti besnote s nasledovným programom:
celý text

ostatné | 5. 5. 2021 | Autor:

Mobilná očkovacia služba - možnosť očkovania sa vakcínou výrobcu Pfizer-Biontech

Na základe poverenia Ministerstva zdravotníctva SR boli samosprávne kraje splnomocnené zabezpečiť v spolupráci s mestami a obcami koordináciu očkovania vakcínou proti ochoreniu SARS-CoV-2 v územnej pôsobnosti samosprávnych krajov. celý text

ostatné | 4. 5. 2021 | Autor:

Oznámenie o dopravných obmedzeniach na ceste II/56/547

Oznámenie o dopravných obmedzeniach na ceste II/56/547 - stavebná diagnostika mosta M3386 cez vodnú nádrž Ružín pred obcou Jaklovce celý text

ostatné | 28. 4. 2021 | Autor:

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie

Materská škola v Kluknave oznamuje zákonným zástupcom detí, že zápis na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2021/2022 sa uskutoční dňa 06. a 07. mája 2021 v čase od 9.00 hod. do 15.30 hod. v Materskej škole v Kluknave. celý text

ostatné | 28. 4. 2021 | Autor:

Zber elektroodpadu

Oznamujeme občanom, že dňa 3.5.2021 (pondelok) bude v našej obci prebiehať zber elektroodpadu. celý text

ostatné | 26. 4. 2021 | Autor:

Riaditeľka Základnej školy Kluknava informuje

Riaditeľka Základnej školy, Kluknava 43 oznamuje, že od pondelka 26. apríla 2021, sa obnovuje školské vyučovanie pre žiakov 5, 6. a 7. ročníka za týchto podmienok: celý text

ostatné | 23. 4. 2021 | Autor:

Riaditeľka Základnej školy v Kluknave informuje

Riaditeľka Základnej školy, Kluknava 43 oznamuje, že od pondelka 19. apríla 2021, sa obnovuje školské vyučovanie pre žiakov 8. a 9. ročníka za týchto podmienok: celý text

ostatné | 15. 4. 2021 | Autor:

Zabezpečenie veľkoobjemových kontajnerov

Oznamujeme občanom obce, že budú zabezpečené veľkoobjemové kontajnery na komunálny odpad. Kontajnery budú rozmiestnené v stredu 21. apríla 2021 na obvyklých miestach, čiže: celý text

ostatné | 13. 4. 2021 | Autor:

Naplánované prerušenie distribúcie elektriny - 15.4.2021

Naplánované prerušenie distribúcie elektriny v nasledujúcom termíne a čase: 15. apríl 2021 od 10:00 hod. do 12:30 hod.



celý text

ostatné | 23. 3. 2021 | Autor:

Elektronické sčítanie obyvateľov 2021! Nenechávajte si sčítanie na poslednú chvíľu!!!

Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutočňuje od 15.2.2021 do 31.3.2021, posúva sa len asistované sčítanie!
Obyvateľ sa má prioritne sčítať sám!
celý text

ostatné | 23. 3. 2021 | Autor:

Ochrana lesov pred požiarmi

Ochrana lesov pred požiarmi! celý text

ostatné | 18. 3. 2021 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 12
posledná