Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 7
posledná

Čistenie Dolinského potoka

Oznamujeme občanom obce, že Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, zahájil v mesiaci január 2020 práce na stavbe: „Kluknava, UT Dolinský, rkm 0,300 – 2,000 odstránenie nánosov z koryta a dvoch prehrádzok v rkm 2,095 a 2,720 a oprava prahov“. Predmetom stavby je odstránenie nánosov z koryta a dvoch prehrádzok vodného toku Dolinský a oprava poškodených prahov pre zabezpečenie pôvodnej kapacity upraveného koryta vodného toku. Týmto prosíme občanov obce o zhovievavosť, trpezlivosť a rešpektovanie dopravného značenia pri úprave Dolinského potoka. celý text

ostatné | 27. 1. 2020 | Autor:

Pozvánka na 5. ročník kluknavskej fašiangovej zabíjačky

Srdečne Vás pozývame na 5. ročník kluknavskej fašiangovej zabíjačky, ktorá sa bude konať dňa 01.02.2020 o 11.00 hod. v priestoroch reštaurácie Poľovník. celý text

ostatné | 27. 1. 2020 | Autor:

Rodičovský ples

Rodičovské združenie pri ZŠ v Kluknave Vás pozýva na Rodičovský ples, ktorý sa uskutoční dňa 08.02.2020 o 19:00 hod. v ZŠ Kluknava. Cena lístka je 20 Eur. Hlavný hudobný hosť hudobná skupina EFEKT a Cheeky Girls z Krompách. Lístky je možné si zakúpiť u pani Daniely Majerníkovej, č.d. 106 alebo ZŠ Kluknava. Podrobnejšie info nájdete na plagáte. celý text

ostatné | 14. 1. 2020 | Autor:
Oznámenie o nastúpení náhradníka za poslanca Obecného zastupiteľstva v Kluknave 1

Oznámenie o nastúpení náhradníka za poslanca Obecného zastupiteľstva v Kluknave

V súlade s ustanovením § 192 ods. 2 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov starosta obce Kluknava oznamuje nastúpenie náhradníka Ing. Jozefa Magdu za poslanca Obecného zastupiteľstva v Kluknava.

celý text

ostatné | 14. 1. 2020 | Autor:
„Vodozádržné opatrenia v obci Kluknava“ 1

„Vodozádržné opatrenia v obci Kluknava“

Obci Kluknava bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok k projektu „Vodozádržné opatrenia v obci Kluknava“ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 2 Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami, Investičná priorita 2.1 Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov, Špecifický cieľ 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy. celý text

ostatné | 10. 1. 2020 | Autor:
#

Denný stacionár otvorený

Dňa 07.01.2020 bol slávnostne otvorený denný stacionár, ktorý bude slúžiť občanom obce. Kapacita denného stacionára je 18 klientov. Stavbu zrealizovala firma ALKON SV s.r.o. Spišská Nová Ves. Stacionár bude prevádzkovať nezisková organizácia Deduško a to každý pracovný deň od 7.30 do 15.30 hod. Občania, ktorí by mali záujem navštevovať denný stacionár sa môžu obrátiť na Obecný úrad v Kluknave alebo priamo u pracovníčok denného stacionára. celý text

ostatné | 7. 1. 2020 | Autor:
Obecný úrad zatvorený 1

Obecný úrad zatvorený

Oznamujeme občanom obce, že Obecný úrad v Kluknave bude dňa 31.12.2019 z technických príčin celý deň zatvorený. Otvorený bude od štvrtka 2. januára 2020 od 7.30 hod. V súrnych prípadoch môžete volať na tel.č. 0903 637 796. celý text

ostatné | 30. 12. 2019 | Autor:
Obecný úrad zatvorený 1

Obecný úrad zatvorený

Oznamujeme občanom obce, že Obecný úrad v Kluknave bude dňa 19.12.2019 od 12.00 hod. z technických príčin zatvorený. Otvorený bude od piatka 20. decembra 2019 od 7.30 hod. V súrnych prípadoch môžete volať na tel.č. 0903 637 796. celý text

ostatné | 18. 12. 2019 | Autor:
Slávnostné otvorenie Lekárne Kluknava  1

Slávnostné otvorenie Lekárne Kluknava

Oznamujeme občanom obce, že sa vo štvrtok dňa 19. decembra 2019 o 9.00 hod. uskutoční slávnostné otvorenie Lekárne Kluknava, ktorá sa nachádza v dolných priestoroch denného stacionára. Srdečne Vás všetkých na toto slávnostné uvedenie lekárne do prevádzky pozývame. celý text

ostatné | 17. 12. 2019 | Autor:
Román Kruhy na vode odohrávajúci sa v Kluknave je možné zakúpiť aj na Obecnom úrade v Kluknave 1

Román Kruhy na vode odohrávajúci sa v Kluknave je možné zakúpiť aj na Obecnom úrade v Kluknave

Román Kruhy na vode napísala slovenská spisovateľka PhDr. Mária Slivenská. V pozadí predvojnového, vojnového a povojnového obdobia sa odvíja príbeh manželov, ktorí vybudovali prekvitajúci podnik, prišli o všetko, prežili ruský gulag a opäť si vytvorili nový domov, lebo verili v to najcennejšie – verili vo svoju lásku a svoje sny. Dej románu sa odohráva aj v obci Kluknava v predvojnovom období.
Cena knihy je 10 Eur a je možné si ju zakúpiť na Obecnom úrade v Kluknave na sekretariáte.
celý text

ostatné | 17. 12. 2019 | Autor:
Opätovné upozornenie na registráciu ošípaných   1

Opätovné upozornenie na registráciu ošípaných

Regionálna veterinárna potravinová správa Spišská Nová ves upozorňuje všetkých neregistrovaných chovateľov na povinnosť registrácie chovu. celý text

ostatné | 16. 12. 2019 | Autor:
Pomoc pre Prešov  1

Pomoc pre Prešov

Dňa 6.12.2019 sa v meste Prešov odohrala veľká tragédia, niekoľko stoviek rodín prišlo kvôli výbuchu plynu o bývanie, ale aj o osobné veci, a niektorí, bohužiaľ, aj o to najvzácnejšie – o život. Celé Slovensko v týchto dňoch prejavuje týmto rodinám solidaritu pomocou – či už materiálnou alebo duchovnou. Aj poslanci obecného zastupiteľstva obce Kluknava sa na svojom VII. zasadnutí dňa 10.12.2019 uzniesli na pomoci pre obyvateľov postihnutých týmto nešťastím. Uznesením schválili dotáciu vo výške 1.000 €, ktorú Obec Kluknava zašle na oficiálny účet mesta Prešov. Aj touto cestou chceme vyjadriť všetkým, ktorých sa táto tragédia istým spôsobom dotýka, spolupatričnosť a zaželať im veľa sily a nádeje. celý text

ostatné | 16. 12. 2019 | Autor:
Rady a tipy na eko Vianoce

Rady a tipy na eko Vianoce


ostatné, náš tip | 4. 12. 2019 | Autor:
Futbalový vianočný turnaj Kluknavčanov - 8. ročník

Futbalový vianočný turnaj Kluknavčanov - 8. ročník

28.12.2019 celý text

náš tip | 28. 11. 2019 | Autor:
#

V obci pribudli ďalšie kamery

Obci Kluknava v rámci prevencie kriminality z Ministerstva vnútra bola poskytnutá dotácia na rozšírenie kamerového systému vo výške 24 780 €. Pribudlo 9 kamier na rizikových miestach vrátanie Štefanskej Huty. Kamerový záznam je uchovávaný po dobu 10 dní. V obci je nainštalovaných spolu 24 kamier, ktoré v krátkej dobe budú prepojené na stály monitoring do Krompách. Práce realizovala firma Service Jozef Harmata zo Spišskej Novej Vsi. celý text

ostatné | 26. 11. 2019 | Autor:
#

Bude vybudovaný zberný dvor v Kluknave

Na základe zmluvy medzi obcou Kluknava a Ministerstvom životného prostredia SR z Operačného programuj Kvalita životného prostredia pribudne v obci Kluknava zberný dvor, ktorý bude umiestnený „Pri Haci“ medzi Kluknavou a časťou Štefanská Huta.
celý text

ostatné | 22. 11. 2019 | Autor:
Rekonštrukcia „Hasičskej zbrojnice v obci Kluknava“ ukončená 1

Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice v obci Kluknava ukončená

Z Ministerstva vnútra SR obci Kluknava bola poskytnutá dotácia vo výške 28 500 € na výmenu okien, kovových brán, rekonštrukciu elektroinštalácie, kúrenia a vnútorných priestorov a zateplenie hasičskej zbrojnice. Spoluúčasť obce bola vo výške 5 %. Práce boli ukončené k 31.10.2019. Zároveň bolo vybudované WC s príslušenstvom. Prácu zrealizovala firma BD plus s.r.o. Krompachy.

celý text

ostatné | 8. 11. 2019 | Autor:
Obecný úrad zatvorený  1

Obecný úrad zatvorený

Obecný úrad v Kluknave bude dňa 22. októbra 2019 (utorok) celý deň z technických príčin zatvorený. Otvorený bude od 23. októbra 2019.
celý text

ostatné | 21. 10. 2019 | Autor:
Výkup papiera 1

Výkup papiera

Spoločnosť Ekover, s.r.o. oznamuje občanom, že sa dňa 21. októbra 2019 uskutoční v našej obci výkup starého papiera. Výkup sa uskutoční: od 14.30 hod. do 15.15 hod pri materskej škole, od 15.30 hod. do 16.15 hod. na Olšinkách a od 16.30 hod. do 17.00 hod. v Štefanskej Hute pri autobusovej zastávke. Predmetom zberu sú: noviny, časopisy, knihy bez obalov a letáky. Upozorňujeme občanov, že kartón sa vykupovať nebude. Za vyzbieraný papier dostanete hygienické potreby. Spoločnosť Ekover, s.r.o. Vám ponúka za 5 kg papiera 1 ks toaletného papiera, za 15 kg papiera 2 rolky kuchynských utierok a za 1 kg papiera balíček hygienických vreckoviek.

celý text

ostatné | 11. 10. 2019 | Autor:
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 1

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

VI. zasadnutie OZ celý text

ostatné | 4. 10. 2019 | Autor:
Prerušenie distribúcie elektriny 1

Prerušenie distribúcie elektriny

dňa 22.10.2019 od 7.30 hod do 13.30. hod.
Celá obec Kluknava a celá miestna časť Štefanská Huta okrem časti Limnigraf celý text

ostatné | 27. 9. 2019 | Autor:
Výzva na doručenie prihlášok do denného stacionára v Kluknave 1

Výzva na doručenie prihlášok do denného stacionára v Kluknave

Oznamujeme tým občanom obce, ktorí majú záujem o služby denného stacionára v Kluknave a vyzdvihli si prihlášky, aby tieto prihlášky potvrdené lekárom, doručili na obecný úrad do piatka 27.septembra 2019. celý text

ostatné | 25. 9. 2019 | Autor:
Rozvoz zemiakov 1

Rozvoz zemiakov

Súkromný pestovateľ pán Stanislav Bartoš z Nemešian oznamuje tým občanom obce, ktorí si objednali zemiaky, že rozvoz zemiakov sa uskutoční v sobotu 28. septembra 2019 od 9.30 hod. celý text

ostatné | 25. 9. 2019 | Autor:
Otvorenie školského roka 2019/2020 v MŠ a ZŠ Kluknava   1

Otvorenie školského roka 2019/2020 v MŠ a ZŠ Kluknava

Riaditeľstvo Základnej školy v Kluknave oznamuje rodičom a žiakom, že slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 bude dňa 02. septembra 2019 o 9,00 hod. v telocvični základnej školy.
Zároveň Riaditeľstvo Materskej školy v Kluknave oznamuje rodičom, že školský rok 2019/2020 začína taktiež 2. septembra 2019. Prevádzka v materskej škole je od 6.45 hod. do 15.45 hod. Prevádzka je celodenná.
celý text

ostatné | 28. 8. 2019 | Autor:
Obecný úrad zatvorený  1

Obecný úrad zatvorený

Oznamujeme občanom obce, že obecný úrad bude zajtra 23. augusta 2019 od 11.30 hod. z technických príčin zatvorený. celý text

ostatné | 22. 8. 2019 | Autor:
Pozvánka na kluknavské folklórne slávnosti

Pozvánka na kluknavské folklórne slávnosti "A ot Kľuknavi šedzem miľ"

Obec Kluknava a FSk Kluknavčanka Vás srdečne pozývajú na 15. ročník kluknavských folklórnych slávností "A ot Kľuknavi šedzem miľ", ktoré sa budú konať 1. septembra 2019 o 14.00 hod. na futbalovom ihrisku v Kluknave. celý text

ostatné | 19. 8. 2019 | Autor:
Napojove kartony

Ako správne separovať odpad

Množstvo vytriedeného odpadu sa bude zvyšovať len vďaka obyvateľom, ktorí budú k triedeniu pristupovať zodpovedne. celý text

ostatné | 31. 7. 2019 | Autor:
Informačné stretnutie - denný stacionár 1

Informačné stretnutie - denný stacionár

Obecný úrad v Kluknave a budúci prevádzkovateľ denného stacionára oznamujú tým občanom obce, ktorí majú záujem o služby denného stacionára, že v piatok 2. augusta 2019 o 10,00 hod. sa v priestoroch budovy denného stacionára uskutoční informačné stretnutie. Na Vaše dotazy odpovie a bližšie informácie podá budúci prevádzkovateľ denného stacionára. celý text

ostatné | 30. 7. 2019 | Autor:
Plánovaná odstávka elektrickej energie - Limnigraf (Obrazec) 1

Plánovaná odstávka elektrickej energie - Limnigraf (Obrazec)

Oznam o plánovanom odstavení elektrickej energie v chatovej oblasti Limnigraf celý text

ostatné | 22. 7. 2019 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 7
posledná