Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 14
posledná

Zber elektroodpadu  1

Zber elektroodpadu

Spoločnosť Ekover, s.r.o. oznamuje občanom, že dňa 31.5.2022 bude v našej obci vykonávať zber elektroodpadu. Vzatý bude len vyložený a úplný elektroodpad, nie rozobratý.
Zber sa začína od 6.30 hod. obvyklým spôsobom a to vyložením elektroodpadu pred obydlie.


celý text

ostatné | 18. 5. 2022 | Autor:

Pozvánka na Deň matiek

Obec Kluknava, Materská a Základná škola v Kluknave Vás srdečne pozývajú v piatok 20.mája 2022 o 15.00 hod. na Deň matiek, ktorý sa bude konať v 1. pavilóne Základnej školy v Kluknave. celý text

ostatné | 17. 5. 2022 | Autor:

Očkovanie psov proti besnote

Oznamujeme občanom obce, že sa v sobotu 7.mája 2022 uskutoční povinné očkovanie psov proti besnote. celý text

ostatné | 6. 5. 2022 | Autor:

Pozvánka na výročnú členskú schôdzu Miestnej organizácie rybárskeho zväzu Gelnica

Výbor Miestnej organizácie rybárskeho zväzu Gelnica oznamuje svojim členom, že výročná členská schôdza sa uskutoční v nedeľu 8.mája 2022 o 8.00 hod. v Kultúrnom dome v Margecanoch. celý text

ostatné | 4. 5. 2022 | Autor:
#

Čistenie Dolinského potoka a poľovného revíru dňa 30. apríla 2022

Slovenský skauting, 64. zbor Levoča, 4. oddiel skautov a skautiek Živý prameň Kluknava za podpory a pomoci obcí Kluknava a Víťaz zorganizovali v sobotu 30. apríla 2022 upratovanie Dolinského potoka. celý text

ostatné | 4. 5. 2022 | Autor:

Výkup papiera a jedlého oleja dňa 02.05.2022

Spoločnosť Brantner Nova oznamuje občanom, že v pondelok 02. mája 2022 uskutoční v našej obci výkup papiera a jedlého oleja.

celý text

ostatné | 28. 4. 2022 | Autor:

Pozvánka na spoločné upratovanie Dolinského potoka

Pozvánka na spoločné upratovanie Dolinského potoka celý text

ostatné | 25. 4. 2022 | Autor:

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy v Kluknave v školskom roku 2022/2023

Riaditeľka Materskej školy v Kluknave oznamuje zákonným zástupcom detí, že zápis  na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2022/2023 sa uskutoční celý text

ostatné | 25. 4. 2022 | Autor:

Obecný úrad zatvorený - 14.04.2022

Obecný úrad v Kluknave bude dňa 14. apríla 2022 (štvrtok) celý deň z technických príčin zatvorený. Otvorený bude od 19. apríla 2022. V súrnych prípadoch môžete volať na č.t.0903 637 796.
celý text

ostatné | 13. 4. 2022 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny na deň 27.04.2022

VSD a.s. oznamuje občanom obce, že dňa 27.04.2022 od 8.00 hod. do 10.30 hod. bude z dôvodu prác súvisiacich s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy prerušená distribúcia elektriny na súpisných číslach:
celý text

ostatné | 6. 4. 2022 | Autor:

Opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia Afrického moru ošípaných v chovoch domácich ošípaných

Opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia Afrického moru ošípaných v chovoch domácich ošípaných (nekomerčné chovy - drobnochovy vrátane chovov s 1 ošípanou) celý text

ostatné | 5. 4. 2022 | Autor:

Oznámenie o vykonávaní geodetických činností na území obce Kluknava

Oznámenie o vykonávaní geodetických činností na území obce Kluknava celý text

ostatné | 1. 4. 2022 | Autor:

Zápis do 1. ročníka na šk. rok 2022/2023

Riaditeľka Základnej školy v Kluknave oznamuje zákonným zástupcom detí, že zápis do 1. ročníka na šk. rok 2022/2023 sa bude konať 8. apríla 2022 o 15.00 v 1. pavilóne základnej školy. Je potrebné priniesť so sebou občiansky preukaz rodičov a rodný list dieťaťa. celý text

ostatné | 29. 3. 2022 | Autor:

Ochrane lesov pred požiarmi v roku 2022

Ochrane lesov pred požiarmi v roku 2022 celý text

ostatné | 29. 3. 2022 | Autor:
#

Kluknavčania prejavili solidaritu s vojnovými utečencami z Ukrajiny prostredníctvom humanitárnej zbierky!

Dňa 22.marca 2022 Obec Kluknava v spolupráci so Slovenským červeným krížom – Spišská Nová Ves a Úniou žien Slovenska – Základná organizácia Kluknava zorganizovala v sobášnej miestnosti Obecného úradu v Kluknave materiálnu zbierku pre vojnových utečencov z Ukrajiny. celý text

ostatné | 23. 3. 2022 | Autor:

Pozvánka na XVI. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Kluknava

Dňa 21.03.2022 sa o 15.30 hod.v Kultúrnom dome obce Kluknava bude konať XVI. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Kluknava. celý text

ostatné | 16. 3. 2022 | Autor:

Pomoc pre Ukrajinu - Vyhlásená humanitárna zbierka!

Obec Kluknava v spolupráci so Slovenským červeným krížom v Sp.N.Vsi a Úniou žien Slovenska - Základná organizácia Kluknava organizuje dňa 22.03.2022 (utorok) od 10.00 hod. do 16.00 hod. materiálnu zbierku pre vojnových utečencov z Ukrajiny. celý text

ostatné | 15. 3. 2022 | Autor:

Komunitný plán sociálnych služieb - DOTAZNÍK

Obec Kluknava aktuálne pripravuje nový Komunitný plán sociálnych služieb, ktorého cieľom je zadefinovať plán rozvoja sociálnych služieb pre obyvateľov obce. Aby bol tento plán čo najadresnejší, je potrebné identifikovať potreby a požiadavky obyvateľov obce. celý text

ostatné | 10. 3. 2022 | Autor:

List predsedu KSK o humanitárnej pomoci Ukrajine

List predsedu Košického samosprávneho kraja, v ktorom Vás informujeme o možnosti humanitárnej pomoci pre obyvateľov Ukrajiny prostredníctvom Nadácie Košického samosprávneho kraja. celý text

ostatné | 10. 3. 2022 | Autor:
POMOC PRE OBČANOV UKRAJINY 1

POMOC PRE OBČANOV UKRAJINY

Aktuálna vojnová situácia na Ukrajine a humanitárna kríza na slovensko-ukrajinských hraniciach nie je ľahostajná ani našej obci. Ďakujeme všetkým občanom, ktorí sa ozvali s ochotou pomôcť našim susedom z Ukrajiny. celý text

ostatné | 3. 3. 2022 | Autor:

"Nazývajú sa podivíni. Nechodia na dovolenky, ale kopať do zákopov historickej huty"- článok o Štefanskej Hute

"Nazývajú sa podivíni. Nechodia na dovolenky, ale kopať do zákopov historickej huty" - článok o Štefanskej Hute celý text

ostatné | 1. 3. 2022 | Autor:

Obec Kluknava získala z Košického samosprávneho kraja a jeho dotačného programu Terra Incognita dotáciu na výstavbu jedinečnej rozhľadne

Košický samosprávny kraj (KSK) spolu s Krajskou organizáciou Košice Región Turizmus (KRT) vo štvrtok 3. februára 2022 slávnostne vyhlásil výsledky Výzvy na podporu infraštruktúry cestovného ruchu pre rok 2022. celý text

ostatné | 4. 2. 2022 | Autor:

Pravidelný odpočet elektrickej energie

Východoslovenská distribučná spoločnosť, a.s., oznamuje občanom obce, že sa v dňoch 7.8. a 9.februára 2022 bude v našej obci vykonávať pravidelný odpočet elektrickej energie. Z uvedeného dôvodu žiadajú občanov, aby v tieto dni umožnili pracovníkom prístup k miestu merania. celý text

ostatné | 4. 2. 2022 | Autor:

RTVS - televízny príspevok o drevenom moste v Kluknave

RTVS: DVOJKA: Regina - Piatok 28.01.2022 16:30
Denný magazín o živote v regiónoch.

príspevok o drevenom moste: 38 min. 26 s celý text

ostatné | 31. 1. 2022 | Autor:

Najväčšiu zásobáreň pitnej vody v strednej Európe majú za rohom. Vodu pritom berú zo studní.

Článok o vodovode a kanalizácii na východnom Slovensku. celý text

ostatné | 31. 1. 2022 | Autor:

Národná linka na pomoc deťom VIAC AKO NI(C)K

Národná linka na pomoc deťom VIAC AKO NI(C)K celý text

ostatné | 28. 1. 2022 | Autor:

Informácia k novej vyhláške k izolácii pozitívnych osôb a karanténe úzkych kontaktov

Informácia k novej vyhláške k izolácii pozitívnych osôb a karanténe úzkych kontaktov platná od 25.01.2022 celý text

ostatné | 25. 1. 2022 | Autor:
Oznam Nemocnice AGEL Krompachy s.r.o. o uzatvorení gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia  1

Oznam Nemocnice AGEL Krompachy s.r.o. o uzatvorení gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia

Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o. nebude prevádzkovať v dňoch 01. až 28. februára 2022 gynekologicko-pôrodnícke oddelenie. V týchto dňoch nebude prijímať pacientky na pôrody ani kvôli gynekologickým akútnym ťažkostiam. celý text

ostatné | 25. 1. 2022 | Autor:

Opatrenia pre vlastníkov chovov ošípaných

Opatrenia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy pre chovateľov ošípaných.

Zvlášť dávame do pozornosti, že vlastníci chovov ošípaných sú povinní do 31.01.2022 nahlásiť prostredníctvom obce počet držaných ošípaných a bezodkladne hlásiť uhynuté alebo choré ošípané RVPS Spišská Nová Ves. celý text

ostatné | 25. 1. 2022 | Autor:
História a súčasnosť obce Kluknava v relácii RTVS Príbehy rieky Hornád 1

História a súčasnosť obce Kluknava v relácii RTVS Príbehy rieky Hornád

História a súčasnosť obce Kluknava v relácii RTVS Príbehy rieky Hornád. celý text

ostatné | 24. 1. 2022 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 14
posledná