Obsah

24.06.2022

Možnosť zaslania pripomienok k navrhovanému grafikonu ŽSR

Dávame do pozornosti návrh grafikonu Železníc Slovenskej republiky, z toho dôvodu oznamujeme občanom, že majú možnosť sa k danému návrhu vlakového grafikonu vyjadriť do 4. júla 2022.

Detail

16.06.2022

Pozvánka na XVII.zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Kluknava

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Kluknava dňa 21.06.2022 o 15.30 hod. v Kultúrnom dome obce Kluknava.

Detail

15.06.2022

Rekonštrukcia altánku v oddychovej zóne Pánova lúka

Rekonštrukcia altánku v oddychovej zóne Pánova lúka

Oznamujeme občanom, že veľký altánok v oddychovej zóne Pánova lúka je v rekonštrukcii z dôvodu poškodenia nosných trámov, čím mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia a života návštevníkov. Altánok bude úplne rozobratý a nahradený novým. Preto Vás touto cestou prosíme o porozumenie a trpezlivosť.

Detail

15.06.2022

Pozvánka na Živý fest v Kluknave

Pozvánka na prvý skautský ekofestival v Kluknave dňa 26.06.2022 v kaštieli Biela Dáma a Čierny Rytier Kluknava, kde budú prezentované témy súvisiace so zmenou klímy a cestou vody, spojený s hudobnými vystúpeniami nielen profesionálnych umelcov.

Detail

13.06.2022

Upozornenie na výskyt medvedice!  2

Upozornenie na výskyt medvedice!

Upozorňujeme občanov, že v katastri obce Hrišovce bola videná medvedica s dvoma mláďatami. Preto touto cestou vyzývame občanov na obozretnosť a opatrnosť pri pohybe v lese a jeho blízkosti.

Detail

                                                                                           

Novinky a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informacií

04.01.2019

Futbalový turnaj o pohár starostu obce

Futbalový turnaj o pohár starostu obce

29.12. 2018

Detail

04.01.2019

Helena Turčíková životné jubileum

Helena Turčíková životné jubileum

20.12.2018

Detail

19.12.2018

Ondrej Lenárt - životné jubileum

Ondrej Lenárt - životné jubileum

18.12.2018

Detail

13.12.2018

Zlatá svadba Valentín a Elena Rychnavskí

Zlatá svadba Valentín a Elena Rychnavskí

7.12.2018

Detail

26.11.2018

Zlatá svadba Ján a Mária Patzoví

Zlatá svadba Ján a Mária Patzoví

6.11.2018

Detail

História obce a života jej obyvateľov

Kluknava sa nachádza v Spišskom regióne. Vznikla po roku 1300 v chotári staršej osady, zvanej Stará Richnava.Prvá písomná zmienka je z roku 1304, kde sa spomína ako Cluchnow, Clychnow. 1773 - Klukno, Kluckenau, Kluknawa, 1786 - Klekenau, Kluknó, Klukenau, Kluknowa, 1808 - Kluknó, Klukenaou, Klukńawa, 1863 - 1913 Kluknó. Súčasný názov Kluknava sa používa od roku 1920. Etymologický rozbor názvu Kluknava dokazuje miesto vzniku obce, slovo KLUK, pomnožné KLUKY - s významom chumáč, kúdeľ, spleť koreňov stromov, zo staroslovienčiny sa vyvinulo v ruštine klok, v poľštine klaki, v češtine kluk - klčovanie. Na mieste dnešnej Kluknavy boli v rannom stredoveku husté lesy. Klčovaním sa pracne získavala ďalšia orná pôda pre rozšírené osídľovanie. V povodí Kluknavského potoka sa usadzovali uhliarske a roľnícke rodiny. Obyvateľstvo je zväčša domáceho pôvodu, slovanského. Neustále ho pribúdalo a to prirodzenou natalitou i vnútornou kolonizáciou v 15. a 16. storočí. Osada patrila od 13. storočia pod panstvo Richnavského hradu. Panovník Matej Korvín ju v roku 1460 dal Imrichovi Zápoľskému a Šebastianovi z Rozhanoviec za 12 tis. zlatých. V roku 1461 dobyl Richnavský hrad Ján Jiskra, ale o rok ho získava späť Zápoľský a vlastní ho i s priľahlými obcami do roku 1528. Po Zápoľských sa majiteľom hradu stáva evanjelický rod Thurzovcov. Po ich vymretí sa v roku 1693 vlastníkom Spišského a Richnavského hradu s majetkom a prinaležitými obcami stáva zakladateľ spišskej línie katolíckych Czákyovcov - Štefan III., ktorý zomrel v roku 1699. Majetok si medzi sebou rozdelili početní príbuzní . Imrich III. Czáky získal Kluknavu a ďalšie obce. Bol prvým z kluknavskej vetvy Czákyovcov, ktorá splynula s iliašovskou vetvou v 19. storočí.Sídlo panstva z kluknavského kaštieľa prešlo do Smižian. Hilárovi Czákymu patril na konci 19. storočia celý kluknavsko-iliašovský majetok. Býval v Spišskom Hrhove.

foto kluknava