Obsah

Aktualne

V tejto kapitole nájdete informácie o rôznych športových a spoločenských akciách, termínoch rokovaní zastupiteľstva a o všetkým ostatným čo je späté so životom našej obce.


Prípadné námety a pripomienky sú vítané, rovnako ako informácie o športových a kultúrnych podujatí, ktoré budú organizované v katastri obce a priľahlých obciach. O akciách informujte úrad obce - kontakty 

 

Ing. Štefan Kováč
Starosta obce

Kalendár akcií

Aktuality

21.03.2019

Blahoželanie Márii Hudákovej 1

Blahoželanie Márii Hudákovej

Vážení občania, srdečne blahoželáme našej občianke Márii Hudákovej, č.d. 261, ktorá dnes oslavuje významné životné jubileum 50. rokov svojho života. Jej najbližší sa jej pri tejto vzácnej príležitosti prihovárajú týmito slovami:

Detail

21.03.2019

Označovanie obalov 1

Označovanie obalov

V obchodoch nás obklopujú tisíce rôznych výrobkov. Málokto si však na obaloch všimne nenápadné symboly trojuholníkov, písmená a čísla. Vďaka značkám na obaloch vieme, ako správne triediť.

Detail