Obsah

Aktuálne

V tejto kapitole nájdete informácie o rôznych športových a spoločenských akciách, termínoch rokovaní zastupiteľstva a o všetkým ostatným čo je späté so životom našej obce.


Prípadné námety a pripomienky sú vítané, rovnako ako informácie o športových a kultúrnych podujatí, ktoré budú organizované v katastri obce a priľahlých obciach. O akciách informujte úrad obce - kontakty 

 

Ing. Štefan Kováč
Starosta obce

Kalendár akcií

Aktuality

06.04.2020

Aktuálne opatrenia ÚVZSR 1

Aktuálne opatrenia ÚVZSR

Aktuálne opatrenia ÚVZSR ohľadom štátnej karantény účinné od 06.04.2020 a odporúčanie karanténnych opatrení

Detail

03.04.2020

ZŠ Kluknava - zápis do 1. ročníka 1

ZŠ Kluknava - zápis do 1. ročníka

Riaditeľka Základnej školy, Kluknava 43 oznamuje zákonným zástupcom detí, že zápis do Základnej školy, Kluknava 43 sa uskutoční 17. apríla 2020 od 15:00 hod. do 17:00 hod. v I. pavilóne základnej školy.

Detail