Obsah

Z ďaleka my ideme

Koledy, spevy a vianočné zvyky
Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi v spolupráci s Mestom Krompachy organizovali dňa 20.12.2014 (sobota) v Kultúrnom dome v Krompachoch o 14.00 hod. pásmo vianočných zvykov a obyčajov pod názvom „Z ďaleka my ideme.“