Obsah

Ľudová kultúra

 

Folklórna skupina "KLUKNAVČANKA"

folklórna skupinaFolklórna skupina "Kluknavčanka" vznikla v máji 2000. K novým členom sa pripojili členovia bývalého folkórneho súboru Bradlan a detského folklórneho súboru Mladosť, ktorý zanikol po 36 rokoch činnosti. V kronike folkórnej skupiny Kluknavčanka je zaznamenaných viac ako 60 vystúpení a to vystúpenia v obci, na Spišských folklórnych slávnostiach v Spišskom Podhradí, na regionálnych folkórnych súťažiach, na celoslovenskom podujatí - festival syrov, mlieka a bryndze na Liptove - na slávnostiach v Dolnom Kubíne, na Antológii v Spišskej Novej Vsi, na Vianociach v Košiciach i v Spišskej Novej Vsi. Folklórna skupina vystúpila s 8-mi ľudovými tancami i pre projekt Národného osvetového centra v Bratislave pod Názvom "Dokumentácia ľudových tancov slovenských regiónov." Repertoár skupiny je zameraný na ľudové zvyky a tance v našej obci ako : - Vynášanie śmertky na tzv. čarnu dedzeľu - na Dzura - vyháňanie oviec - Pranie na potoku - Jarmok pri sv. Anne - Spracovanie ľanu - Mlátenie a čistenie

 

Regionálna prehliadka hudobného folklóru dospelých "A ja mojo piešne..."

 

diplomDňa 23.5.2009 sa naša FS KLUKNAVČANKA zúčastnila regionálnej prehliadky hudobného folklóru dospelých "A ja mojo piešne..." v Helcmanovciach, kde sa umiestnila v bronzovom pásme.

 

 

V. folklórne slávnosti 2009

f. slavnostif. slavnosti30.08.2009 sa konali V. folklórne slávnosti v obci Kluknava.

 

 

 

 

 

 

30.08.2009 sa konali V. folklórne slávnosti v obci Kluknava. V. folklórne slávnostiV. folklórne slávnostiV. folklórne slávnosti