Obsah

Mgr. Alena Cifrová

vCard

Úloha v org. štruktúre

Obec Kluknava - Riaditeľka MŠ

Komisia školská a kultúrna - Členka