Obsah

Mgr. Alena Cifrová

vCard

Úloha v org. štruktúre

Komisia školská a kultúrna - Členka

Obec Kluknava - Riaditeľka MŠ