Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Obec Kluknava

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaÚloha v org. štruktúreKontaktné spojenie
Cenká GabrielaObec Kluknava - Matrika a referát daní a poplatkov
Komisia pre verejné obstarávanie - Členka

Telefón: 0534473204

Mobil: 0901704438

E-mail: cenka@kluknava.sk

Cenký JozefKomisia pre ochranu verejného poriadku - Člen
Cifrová Alena, Mgr.Komisia školská a kultúrna - Členka
Obec Kluknava - Riaditeľka MŠ

Telefón: 0534473214

E-mail: mskluknava@gmail.com