Obsah

Rozhlas

archív ROK 2016:

rozhlas1/2016 , rozhlas2/2016 ,  rozhlas3/2016 , rozhlas4/2016 , rozhlas5/2016

 

Správy

prvá
z 21
posledná

Smútočné oznámenie

Oznamujeme občanom obce, že zomrel náš bývalý spoluobčan Jozef Kurilla vo veku 65 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 14. apríla 2021 o 14,00 hod. v Dome smútku so svätou omšou.
celý text

ostatné | 12. 4. 2021 | Autor:

Smútočné oznámenie

Oznamujeme občanom obce, že zomrel náš spoluobčan Emil Pavan, č.d. 461 vo veku 83 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v sobotu 27. marca 2021 o 10,00 hod. v Dome smútku so sv.
omšou. celý text

ostatné | 25. 3. 2021 | Autor:

Riaditeľka Základnej a Materskej školy informujú...

Riaditeľka Materskej a Základnej školy v Kluknave oznamujú: celý text

ostatné | 18. 3. 2021 | Autor:

Riaditeľka Základnej a Materskej školy v Kluknave informujú

Riaditeľka Základnej a Materskej školy v Kluknave informujú celý text

ostatné | 12. 3. 2021 | Autor:

Smútočné oznámenie

Oznamujeme občanom obce, že zomrela p. Magdaléna Šusterová, rod. Vantrubová, rodáčka z Kluknavy, vo veku nedožitých 75 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude zajtra 2.marca 2021 o 13.00 hod. v Dome smútku so sv. omšou. celý text

ostatné | 1. 3. 2021 | Autor:

Smútočné oznámenie

Oznamujeme občanom obce, že zomrela naša spoluobčianka Mária Hromková č.d. 287 vo veku nedožitých 80 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v piatok 26. februára 2021 o 10.00 hod. na novom cintoríne bez sv. omše.


celý text

ostatné | 24. 2. 2021 | Autor:

Pravidelný odpočet elektrickej energie

Východoslovenská distribučná a.s., oznamuje občanom obce, že v dňoch 8. a 9. februára 2021 (t.j. pondelok a utorok) sa bude v obci Kluknava vykonávať pravidelný odpočet elektrickej energie. Z uvedeného dôvodu žiadajú občanov, aby v tieto dni umožnili pracovníkom prístup k miestu merania.

celý text

ostatné | 5. 2. 2021 | Autor:

Riaditeľka Základnej školy Kluknava oznamuje...

Riaditeľka Základnej školy, Kluknava 43 oznamuje rodičom a žiakom, že od pondelka 8. februára 2021 sa obnovuje prezenčné vyučovanie v triedach 1.A, 2.A, 3.A a 4.A, ostatné triedy budú pokračovať dištančným vzdelávaním. Žiak môže nastúpiť na vyučovanie po preukázaní sa negatívnym testom zákonného zástupcu na prítomnosť ochorenia COVID-19 alebo potvrdením o prekonaní ochorenia zákonného zástupcu a Čestným vyhlásením, ktoré dostanete pri testovaní alebo ktoré je zverejnené na internetovej stránke školy. celý text

ostatné | 5. 2. 2021 | Autor:

Riaditeľka Materskej školy v Kluknave oznamuje...

Riaditeľka Materskej školy v Kluknave oznamuje, že na základe rozhodnutia Pandemickej komisie vlády SR, Ústredného krízového štábu SR, rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a zriaďovateľa MŠ - obce Kluknava bude od pondelka 08. februára 2021 prebiehať prezenčná forma vzdelávania vo všetkých triedach Materskej školy v Kluknave. Podmienkou nástupu dieťaťa do materskej školy prezenčnou formou bude preukázanie sa negatívnym testom zákonného zástupcu dieťaťa na prítomnosť ochorenia COVID-19. celý text

ostatné | 5. 2. 2021 | Autor:

Riaditeľka Materskej školy v Kluknave informuje

Riaditeľka MŠ informuje, že na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zo dňa 08.01.2021 a zriaďovateľa MŠ – obce Kluknava bude od 01.02. do 05.02.2021 zabezpečená prevádzka v jednej triede pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. O ďalších zmenách Vás budeme informovať prostredníctvom obecného rozhlasu. celý text

ostatné | 29. 1. 2021 | Autor:

Riaditeľka Materskej školy v Kluknave informuje

Riaditeľka MŠ informuje, že na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zo dňa 08.01.2021 a zriaďovateľa MŠ – obce Kluknava bude od 25.01. do 29.01.2021 zabezpečená prevádzka v jednej triede pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. O ďalších zmenách Vás budeme informovať prostredníctvom obecného rozhlasu.
celý text

ostatné | 22. 1. 2021 | Autor:

Smútočné oznámenie

Oznamujeme občanom obce, že zomrel náš spoluobčan Pavol Ferenc, č.d. 8 vo veku 81 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude zajtra 19. januára 2021 o 13.00 hod. v Dome smútku so sv. omšou.

celý text

ostatné | 18. 1. 2021 | Autor:

Riaditeľka Materskej školy v Kluknave informuje

Riaditeľka materskej školy v Kluknave oznamuje, že na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zo dňa 08.01.2021 a zriaďovateľa materskej školy – Obce Kluknava, bude od 18. do 22. januára 2021 zabezpečená prevádzka v jednej triede pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. O ďalších zmenách Vás budeme informovať prostredníctvom obecného rozhlasu. celý text

ostatné | 14. 1. 2021 | Autor:

Riaditeľka Materskej školy v Kluknave a riaditeľka Základnej školy v Kluknave informujú

Riaditeľka materskej školy v Kluknave oznamuje, že na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR a zriaďovateľa materskej školy – Obce Kluknava, bude od 11. do 15. januára 2021 zabezpečená prevádzka v jednej triede pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. O prevádzke v materskej škole od 18. januára 2021 budeme informovať prostredníctvom obecného rozhlasu. celý text

ostatné | 7. 1. 2021 | Autor:

Smútočné oznámenie

Oznamujeme občanom obce, že zomrela naša spoluobčianka Elena Kollárová, č.d. 337 vo veku 69 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v pondelok 4. januára 2021 o 14.00 hod. v Dome smútku so sv. omšou.


celý text

ostatné | 29. 12. 2020 | Autor:

Smútočné oznámenie

Oznamujeme občanom obce, že zomrel náš spoluobčan Ján Bátor č. d. 82 vo veku 88 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 23. decembra 2020 o 14,00 hod. v dome smútku so svätou omšou.
celý text

ostatné | 21. 12. 2020 | Autor:

Smútočné oznámenie

Oznamujeme občanom obce, že zomrel náš spoluobčan Štefan Hvizdoš č.d. 313, vo veku 64 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v utorok 24. novembra 2020 o 14.00 hod. v Dome smútku so sv. omšou.

celý text

ostatné | 20. 11. 2020 | Autor:

Smútočné oznámenie

Oznamujeme občanom obce, že zomrel náš spoluobčan Peter Jánošík č. d. 100 vo veku 67 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 11. novembra 2020 o 13,30 hod. v Dome smútku so svätou omšou.
celý text

ostatné | 9. 11. 2020 | Autor:

Smútočné oznámenie

Oznamujeme občanom obce, že zomrel náš spoluobčan Pavol Hvizdoš, č.d. 147 vo veku 85 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude zajtra 6. novembra 2020 o 14.00 hod. v kostole so sv. omšou a na starom cintoríne.


celý text

ostatné | 5. 11. 2020 | Autor:

Smútočné oznámenie

Oznamujeme občanom obce, že zomrel náš spoluobčan František Kováč, č. d. 379 vo veku 92 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude zajtra 5. novembra 2020 o 14,00 hod. v Dome smútku so svätou omšou. celý text

ostatné | 4. 11. 2020 | Autor:

Smútočné oznámenie

Oznamujeme občanom obce, že zomrela naša spoluobčianka Anna Zimmermannová, č. d. 606 zo Štefanskej Huty vo veku 83 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v stredu 4. novembra 2020 o 13,00 hod. v kostole v Štefanskej Hute so svätou omšou.
celý text

ostatné | 2. 11. 2020 | Autor:

Celoplošné testovanie COVID-19

V súvislosti s celoplošným testovaním obyvateľov na území Slovenskej republiky na COVID-19 v dňoch 31.októbra 2020 a 1. novembra 2020 v čase od 7.00 do 21.30 hod. vydala Obec Kluknava usmernenie k jednotlivým testovacím dňom. V obci Kluknava budú vytvorené 2 odberné miesta, samostatne pre obyvateľov Kluknavy a samostatne pre obyvateľov miestnej časti Štefanská Huta. Do pozornosti zvlášť dávame vypracovaný časový a abecedný harmonogram, ktorý bol včera distribuovaný do každej domácnosti. Všetky informácie ohľadom testovania sú uvedené aj na internetovej stránke obce. Upozorňujeme obyvateľov Štefanskej Huty, že sa testovanie v Štefanskej Hute uskutoční iba jeden deň a to v sobotu 31. októbra 2020, v Kluknave sa testovanie uskutoční v sobotu 31. októbra 2020 aj v nedeľu 1. novembra 2020. Prosíme Vás o dodržiavanie vydaných usmernení a vypracovaného harmonogramu. celý text

ostatné | 30. 10. 2020 | Autor:

Riaditeľka ZŠ Kluknava informuje

Riaditeľka základnej školy na základe opatrenia vlády SR a úradu verejného zdravotníctva SR oznamuje, že od pondelka 26. 10. 2020 do 30. 11. 2020 sa prerušuje vzdelávanie na druhom stupni základnej školy. Žiaci prechádzajú na dištančné a on-line vzdelávanie. Všetky informácie budú na webovej stránke školy. Prvý stupeň základnej školy ďalej pokračuje podľa platného rozvrhu. celý text

ostatné | 23. 10. 2020 | Autor:
Smútočné oznámenie  1

Smútočné oznámenie

Oznamujeme občanom obce, že zomrel náš spoluobčan Peter Glova, č.d. 7 vo veku 66 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v sobotu 24. októbra 2020 o 13.00 hod. v kostole so sv. omšou a na starom cintoríne. celý text

ostatné | 21. 10. 2020 | Autor:

Slovenský rybársky zväz informuje svojich členov

Výbor miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Gelnici oznamuje svojim členom, že z dôvodu opatrenia Úradu verejného zdravotníctva OLP/7694/2020, ktoré obmedzuje konanie hromadných podujatí nad 50 ľudí ruší konanie Výročnej členskej schôdze a presúva termín na neurčito. O stanovení nového termínu konania schôdze bude zväz včas informovať. celý text

ostatné | 9. 10. 2020 | Autor:
Priaznivcom futbalu  1

Priaznivcom futbalu

Oznamujeme priaznivcom futbalu, že naši žiaci odohrajú majstrovský futbalový zápas v nedeľu 11. októbra 2020 na ihrisku v Gelnici. Do Gelnice sa v nedeľu odchádza o 9.30 hod. z ihriska. celý text

ostatné | 9. 10. 2020 | Autor:
Priaznivcom futbalu 1

Priaznivcom futbalu

Oznamujeme priaznivcom futbalu, že naši žiaci odohrajú majstrovský futbalový zápas zajtra 3. októbra 2020 na ihrisku v Mníšku nad Hnilcom. Do Mníška nad Hnilcom sa zajtra odchádza o 11.00 hod. z ihriska.
celý text

ostatné | 2. 10. 2020 | Autor:

Rozvoz zemiakov

Oznamujeme tým občanom obce, ktorí si objednali zemiaky u súkromného pestovateľa p. Stanislava Bartoša z Nemešian, že sa rozvoz zemiakov uskutoční zajtra 2. októbra 2020 od 15.00 hod. a v sobotu 3. októbra 2020 od 09.00 hod. celý text

ostatné | 1. 10. 2020 | Autor:
Smútočné oznámenie  1

Smútočné oznámenie

Oznamujeme občanom obce, že zomrel náš spoluobčan Ján Richnavský, č.d. 335 vo veku 63 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v sobotu 3.októbra 2020 o 10.00 hod. v Dome smútku so sv. omšou. celý text

ostatné | 1. 10. 2020 | Autor:
Priaznivcom futbalu  1

Priaznivcom futbalu

Oznamujeme priaznivcom futbalu, že naši žiaci odohrajú majstrovský futbalový zápas zajtra 26. septembra 2020 o 12.45 hod. na domácom ihrisku so žiakmi z Helcmanoviec.

celý text

ostatné | 25. 9. 2020 | Autor:
prvá
z 21
posledná