Obsah

Vonkajší fitness v obci

Dňa 12. júla 2017 boli v obci Kluknava, konkrétne na detskom ihrisku: vo Vierbinách, pod obecným úradom a v Štefanskej Hute, namontované 4 exteriérové prvky na cvičenie, tzv. steppery.

Tieto fitness zariadenia sme zakúpili  na základe úspešnej žiadosti, ktorú sme získali z Ministerstva vnútra SR – Okresný úrad Košice v rámci projektu: "Vytvorením oddychovo-športovej zóny proti kriminalite a vandalizmu v obci". Na toto vonkajšie fitness nám bola poskytnutá dotácia z MV SR vo výške 9 200 € s 20% - tnou spoluúčasťou obce – celkový rozpočet tvorila suma 11 292,00 €. Zloženie tohto malého „fitness parku“ tvoria nasledovné prvky: eliptický trenažér, trenažér na nohy, bicykel a prístroj na posilňovanie horných končatín.  Pevne veríme, že tieto steppery budú využívať nielen mladí ľudia, ale aj občania všetkých vekových kategórií. V rámci tohto projektu bude osadený aj altánok pod obecným úradom, ktorý bude slúžiť počas celého roka, tak v lete – ako úkryt pred slnkom, ako aj v zime – ako sedenie na pohodlné obutie korčúľ pri klzisku. Prosíme návštevníkov detského ihriska aby sa riadili prevádzkovým poriadkom fitparku, ktorý je umiestnený v areáli detského ihriska.