Obsah

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva 11.12.2014

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva 11.12.2014