Obsah

Osvetlenie do Štefanskej Huty

Verejné osvetlenie smerom od Kluknavy do Štefanskej Huty

V mesiaci marec 2018 sa začalo s prípravou dobudovania verejného osvetlenia v obci, ktoré bude osvetľovať cestu smerom od Kluknavy (nový cintorín) do Štefanskej Huty (k drevenému mostu) popri rieke Hornád. Osadených bude 24 svietidiel, ktoré pomôžu zvýšiť bezpečnosť občanov, predovšetkým v neskorých nočných hodinách. Celková investícia tohto projektu je 11.000 €, z toho nám bolo 5.000 € poskytnutých z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v rámci programu Prevencia kriminality v obci. Stavebné práce sa vykonávajú svojpomocne zamestnancami Obecného úradu v Kluknave za pomoci aktivačných pracovníkov. Spolu s elektrickým vedením bude vedený aj rozhlasový a internetový kábel.