Obsah

Materská škola - rekonštrukcia 2018

Rekonštrukcia Materskej školy v Kluknave

Dňa 10.04.2018 bolo obcou Kluknava odovzdané stavenisko na rozšírenie materskej školy firme Alkon SV, s.r.o., Spišská Nová Ves. V rámci tejto prvej etapy sa bude rekonštruovať podkrovie materskej školy. Celková investícia tejto rekonštrukcie predstavuje sumu 177 398 €. Dátum ukončenia prác je 120 dní. Na rekonštrukciu materskej školy bol poskytnutý finančný príspevok z rezervy Úradu vlády Slovenskej republiky vo výške 20. 000 €.