Obsah

Blahoželanie Štefanovi Vaľušovi

Typ: ostatné
Blahoželanie Štefanovi Vaľušovi 1Vážení občania,
srdečne blahoželáme nášmu občanovi Štefanovi Vaľušovi, č.d. 336, ktorý sa dnes dožíva významného životného jubilea 70. rokov svojho života.

Jeho najbližší sa mu pri tejto vzácnej príležitosti prihovárajú týmito slovami:

 

Milý môj manžel, otec, dedko a švagor.

Na Tvoj sviatok vzácny, prijmi od nás pozdrav, ktorým by sme sa Ti chceli prihovoriť. Na ceste žitia dni sťa metre a roky ako míle letia a človek ani nenazdá sa. Zrazu plecia cítia ťarchu rôčkov, ako to rýchlo preletelo nebadane. No srdiečko hreje, že nežil darmo a prežiť tie roky hodno bolo. V pokojnom tichom žitia prúde, ďalší rád rokov, nech ti rastie a každý deň nech sviatkom bude. Nech Ťa chráni ruka Božia a Pán Boh z nebíčka nech Ti udelí ešte veľa veľa zdravíčka. Veď v ňom je žitia sila. Všetko dobré do ďalších rokov Ti praje Tvoja rodina celá: manželka Mária, synovia Štefan, Marián a dcéra Mária s rodinami, švagor Emil a švagriné Elena a Božena s rodinami. Všetky vnúčatká deduška vrúcne objímajú a bozkávajú.

 

Človek často premeškáva veľa šťastia, pretože stále čaká na niečo mimoriadne. My Vám, drahý oslávenec, želáme, nech je každý jeden nasledujúci deň pre Vás veľkým darom, v ktorom vždy nájdete aspoň jeden dôvod na radosť a úsmev. To Vám, milý jubilant, prajeme v mene všetkých pracovníkov obecného úradu, OZ a starostu obce.    

 

Pri tejto príležitosti Vám posielame hudobný pozdrav


Vytvorené: 5. 2. 2018
Posledná aktualizácia: 5. 2. 2018 17:56
Autor: