Obsah

Oznámenie o nastúpení náhradníka za poslanca Obecného zastupiteľstva v Kluknave

Typ: ostatné
Oznámenie o nastúpení náhradníka za poslanca Obecného zastupiteľstva v Kluknave 1V súlade s ustanovením § 192 ods. 2 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov starosta obce Kluknava oznamuje nastúpenie náhradníka Ing. Jozefa Magdu za poslanca Obecného zastupiteľstva v Kluknava.


Mandát poslanca Obecného zastupiteľstva v Kluknave, Richarda Salugu, zanikol dňa 02.01.2020 podľa § 25 ods. 2 písm. c) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

V zmysle ustanovenia § 192 ods. 1 zákona NR SR č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom zanikol mandát.

Podľa zápisnice miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci Kluknava vo voľbách do orgánov samosprávy obcí, konaných dňa 10.11.2018, ako náhradník na uprázdnený mandát poslanca obecného zastupiteľstva nastupuje nezávislý kandidát  Ing. Jozef Magda, ktorý získal najväčší počet platných hlasov spomedzi náhradníkov.

 

 V Kluknave, dňa 14.01.2020

                                                                                            Ing. Štefan Kováč

                                                                                               starosta obce


Vytvorené: 14. 1. 2020
Posledná aktualizácia: 14. 1. 2020 11:21
Autor: