II.polrok 2013
typ zmluvný partner popis platná od platná do
zmluva HEDr. Hromják Ľuboslav PhD. "Dejiny Kluknavy" 31.12.2013 31.03.2014
dohoda ÚPSVaR Sp.Nová Ves o vykonávaní AČ formou DS 09.12.2013 31.05.2014
zmluva Schvarcová Anna o nájme hrobového miesta 18.11.2013           2023
dohoda Centrálna obst.Agentúra Ruskov z.p.o. o zabezp.Centrálneho obstarávania 04.11.2013  
zmluva Vsl.distribučná a.s. Košice o pripojení 29.10.2013  
dodatok Aquing s.r.o. Košice spracovávanie projekt.dokum. 24.10.2013  
dodatok Aquing s.r.o. Košice spracovávanie projekt.dokum. 24.10.2013 15.12.2013
zmluva Magdaléna Čarnoká o nájme hrobového miesta 23.10.2013           2023
zmluva ÚPSVaR Sp.Nová Ves absolventská prax 22.10.2013 30.04.2014
k.zmluva Marián Podracký kúpa pozemku 07.10.2013  
zmluva HOOK, s.r.o. Košice na dodávku ovocia a zeleniny 26.09.2013 31.08.2014
r.zmluva HOOK, s.r.o. Košice na dodávku ovocia a zeleniny 26.09.2013 neurčitá doba
zmluva Doc.Ing.Marián Jančura,PhD. "Dejiny Kluknavy" 16.09.2013 31.07.2014
zmluva Ing. Peter Cenký "Dejiny Kluknavy" 16.09.2013 31.03.2014
zmluva František Žifčák "Dejiny Kluknavy" 16.09.2013 31.03.2014
zmluva PhDr.Marián Soják, PhD. "Dejiny Kluknavy" 16.09.2013 31.03.2014
zmluva PhDr.Ivan Chalupecký "Dejiny Kluknavy" 16.09.2013 30.06.2014
zmluva PaedDr.Mária Hertelýová kúpa pozemku 12.09.2013  
zmluva Rigda František o nájme hrobového miesta 04.09.2013           2023
zmluva Róbert Kajzer o uskutočnení vystúpenia 23.08.2013 25.08.2013
zmluva Darina Tomašková o nájme hrobového miesta 14.08.2013           2023
zmluva Martina Caklová o nájme hrobového miesta 13.08.2013           2023
zmluva Správa katastra Košice o poskytnutí hromadných údajov 31.07.2013 31.12.2013
zmluva Aquing s.r.o. Košice sprac.PD-výstavba stok.siete 25.07.2013  
zmluva Aquing s.r.o. Košice spracovávanie projekt.dokum. 24.07.2013 23.10.2013
zmluva Ministerstvo kultúry SR o poskytnutí dotácie zo ŠR 22.07.2013 31.12.2013
zmluva LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. stravné kupóny 16.07.2013  
zmluva Ján Krokus o nájme hrobového miesta 10.07.2013           2023
zmluva Ščurková Anna
o nájme hrobového miesta 09.07.2013           2023
zmluva Harmata S.,Sp.N.Ves kamerový systém 03.07.2013 sept.  2013

 

 

 

I.polrok 2013
typ zmluvný partner popis platná od platná do
dohoda ÚPSVaR Spišská Nová Ves na vyk.AČ formou DS 28.06.2013 31.12.2013
zmluva LT-consult s.r.o. Prešov verejné obstarávanie 28.06.2013  
zmluva Elena Kollárová, Kluknava o nájme hrobového miesta 24.06.2013           2023
zmluva CVČ Prima, Krompachy o uzavr.budúcej náj.zmluvy 19.06.2013 15.09.2013
zmluva Slovenská agentúra ŽP, B.B. PHSR obce Kluknava 17.06.2013 30.11.2013
zmluva Peter Krokus, Kluknava o nájme 14.06.2013  
zmluva MV SR - Obvodný úrad Košice o poskytnutí dotácie 06.06.2013 31.12.2013
zmluva Kováčová Marta o nájme hrobového miesta 29.05.2013           2023
zmluva Ing.arch.Agnesa Hoppanová,Košice obstarávateľská činnosť 28.05.2013 31.12.2014
dodatok Mesto Krompachy o čiastoč.úhrade nákladov-CVČ 17.05.2013  
zmluva Rím-kat.cirkev,f.sv.Gorazda a spol.KE o nájme nebytových priestorov 16.05.2013 06.07.2013
zmluva Čarnoká Alena, Kluknava o nájme hrobového miesta 14.05.2013           2023
zmluva Klub slov.turistov Kluknava o poskytnutí dotácie 10.05.2013 31.12.2013
zmluva Prima banka Slovensko, a.s. o grantovom účte 03.05.2013  
zmluva Lipták Jaroslav o nájme hrobového miesta 29.04.2013           2023
zmluva RamontBuilding s.r.o. Prešov vyprac.žiadosti o NFP 17.04.2013  
zmluva Leitner Stanislav o nájme hrobového miesta 17.04.2013           2020
zmluva Slovak Medical Company a.s. projekt "Regenerácia obce" 12.04.2013 15.05.2013
zmluva Mesto Krompachy o čiastoč.úhrade nákladov-CVČ 05.04.2013  
zmluva Hoppejová Alena o nájme hrobového miesta 04.04.2013           2021
zmluva Ekover, s.r.o. Spišské Vlachy o zbere, odvoze odpadu 19.03.2013 31.12.2013
zmluva Anna Kériová o nájme hrobového miesta 18.03.2013           2023
zmluva ARKA-arch.kanc. Košice vypracovanie PaR úz.plánu 12.03.2013 30.09.2013
zmluva Ing. Juraj Miškovič VO pre výber zhotoviteľa ÚP 25.02.2013  
zmluva Šubová Elena o nájme hrobového miesta 19.02.2013           2023
zmluva Rychnavská Anna o nájme hrobového miesta 11.02.2013           2023
zmluva SEEP s.r.o. Košice rekonštrukcia MŠ 14.01.2013 31.01.2013
zmluva Kielar Jozef o nájme hrobového miesta 07.01.2013           2021
zmluva Ščurková Anna o nájme hrobového miesta 01.01.2013           2023
dodatok Ekover, s.r.o. Spišské Vlachy Odmena - zmena 01.01.2013  
zmluva Ekover, s.r.o. Spišské Vlachy realizácia zvozu odpadu 01.01.2013 31.12.2018