II. polrok 2011

 

typ

 zmluvný partner popis  platná od  platná do
dodatok  TJ FC Kluknava k zmluve o poskytnutí dotácie  21.12.2011  31.12.2011
zmluva  Hodermarská Anna o nájme hrobového miesta  19.12.2011  19.12.2021
zmluva  Pribičková Žofia o nájme hrobového miesta  14.12.2011             2020
zmluva  Hodermarská Anna o nájme hrobového miesta  14.12.2011  14.12.2021
zmluva  Hamráková Oľga o nájme hrobového miesta  12.12.2011             2019
zmluva  Mgr. Peter Kováč a manž. kúpa pozemku  23.11.2011  
zmluva  CVČ PRIMA Krompachy prenájom telocvične  15.11.2011  30.06.2012
zmluva  Poľnohospodárske družstvo Kluknava odhŕňanie snehu  09.11.2011  
zmluva  Ján Palko MJM sadrokartón obnova parku pri kaplnke sv.Jána  28.10.2011  15.04.2012
zmluva  Enviromentálny fond Bratislava o poskytnutí dotácie  25.10.2011  
zmluva  DEXIA banka Slovensko a.s. o bežnom účte pre príjem dotácií  21.10.2011  
zmluva  Hvizdošová Anna o nájme hrobového miesta  23.10.2011  23.10.2021
zmluva  DEXIA banka Slovensko a.s. o bežnom účte pre príjem dotácií  21.10.2011  
zmluva  Kočík Jozef o nájme hrobového miesta  17.10.2011  25.02.2022
dodatok  TJ FC Kluknava k zmluve o poskytnutí dotácie  03.10.2011  31.12.2011
zmluva  OVO-MONT, s.r.o. Sabinov zaasfaltovanie parkoviska cintorín  29.09.2011  30.10.2011
dohoda  Úrad PSV a R aktivačná činnosť  01.10.2011  30.09.2012
zmluva  BD Plus, s.r.o. Krompachy zateplenie OcÚ - staveb.práce  09.09.2011  30.11.2011
zmluva  Nadácia Slovenskej sporiteľne peňažný dar  31.08.2011  
dodatok  Vs distribučná a.s. odplatný prevod trafostanice  17.08.2011  
zmluva  DEXIA banka Slovensko a.s. o bežnom účte pre príjem dotácií  19.07.2011  
zmluva

 Urbárska spoločnosť PS Kluknava

prenájom pozemku  12.07.2011  
zmluva  Marta Fremalová kúpa garáže  08.07.2011  
zmluva  Ondrej Šimoňák TJ šatne oprava budova "B"  04.07.2011  15.08.2011
dohoda  Úrad PSV a R aktivačná činnosť  01.07.2011  31.12.2011

 

I.polrok 2011

 

typ

 zmluvný partner popis  platná od  platná do
zmluva  Brantner, s.r.o. Krompachy zvoz odpadu  01.01.2011  31.12.2011
zmluva  In Film Praha s.r.o. prenájom nehnuteľnosti  07.01.2011  31.01.2011
dodatok  Milk - Agro spol. s r.o. preplácanie stravných lístkov  01.01.2011  
dodatok  Karmen veľkoobchod potravín preplácanie stravných lístkov  01.01.2011  
dodatok  Eva Balogová, Ovčie preplácanie stravných lístkov  01.01.2011  
zmluva  Dexia banka Slovensko a.s. o odov.údajov plat.styku e-Banka  04.01.2011  
dodatok  Dexia banka Slovensko a.s. o odov.údajov plat.styku e-Banka  04.01.2011  
dohoda  Úrad PSV a R aktivačná činnosť  14.01.2011  30.06.2011
dohoda  T-mobile zmena v osobe účastníka zmluvy o pripojení  01.02.2011  
dodatok  MUDr.Wares, MUDr.Šoltýs, MUDr.Kitková spotreba plynu  03.02.2011  15.12.2011
zmluva  Prakostav, s.r.o. Zberný dvor Kluknava  08.02.2011  31.03.2011
zmluva  RNDr. Jela Zimmermannová prenájom bytu v telocvični ZŠ  15.02.2011   4 roky
dodatok  PVPS, a.s.  Poprad likvidácia odpadových vôd  15.02.2011  
zmluva  EURO-recykling, s.r.o. zabezpečenie procesu VO  15.02.2011  
zmluva  Ing. Imrich Mitrík audítorská činnosť  22.02.2011  
zmluva  TJ FC Kluknava poskytnutie dotácie z rozpočtu  01.03.2011  rok 2011
zmluva  IFOsoft, v.o.s. Prešov programové vybavenie  02.03.2011  
zmluva  Farnosť Kluknava oprava kostola  10.03.2011  rok 2011
zmluva

 Puchalla & partners.s.r.o.

poskytovanie právnej služby  15.03.2011  
zmluva  Ondrej Šimoňák TJ šatne oprava  16.03.2011  30.03.2011
dodatok  Krajský úrad ŽP poskyt.fin.prostriedkov zo ŠR  23.03.2011  31.10.2011
zmluva  LT-consult, s.r.o. VO revitalizačných opatrení  25.03.2011  30.09.2011
dodatok  Ondrej Šimoňák TJ šatne oprava budova "A"  30.03.2011  20.04.2011
dohoda  Úrad PSV a R aktivačná činnosť  01.04.2011  30.09.2011
dohoda  Úrad PSV a R absolventská prax  01.04.2011  30.09.2011
dodatok  Ondrej Šimoňák TJ šatne oprava  15.04.2011  
zmluva  DEXIA banka Slovensko a.s. o spolupráci  26.04.2011  
dohoda  Úrad PSV a R príspevok na ochranu pred povodňami  11.05.2011  31.10.2011
zmluva  Vs distribučná a.s. odplatný prevod trafostanice  11.05.2011  
dohoda  Úrad PSV a R aktivačná činnosť  13.05.2011  31.10.2011
zmluva  Rímskokat.cirkev, f. sv.Gorazda nájom nebytových priestorov  17.05.2011  02.07.2011
zmluva  Mária Mamraková preplácanie stravných lístkov  20.05.2011  
zmluva  Úrad vlády SR poskyt.FP na revitalizáciu krajiny  24.05.2011  15.11.2011
zmluva  Kaping s.r.o. Prešov vybudovanie vodozádržných prvkov  25.05.2011  31.10.2011
zmluva  DEXIA banka Slovensko a.s. o bežnom účte pre príjem dotácií  07.06.2011