Rok 2015
typ zmluvný partner popis platná od
platná do
dodatok V-Elektra Slovakia, a.s., Matrin k zmluve o dodávke plynu 31.12.2015 31.12.2016
zmluva Poľnohospodárske družstvo v Kluknave o poskytovaní služieb 18.12.2015 31.12.2016
zmluva Ekover, s.r.o., Spišské Vlachy o zbere, odvoze, zneškod.kom.odpadu 17.12.2015 31.12.2016
dohoda Úrad PSVaR o podmienkach vykonávania MOS 16.12.2015 31.12.2016
zmluva Ministerstvo vnútra SR o výpožičke (protipovodňový vozík) 15.12.2015 23.11.2020
zmluva DEUS Bratislava o pripojení k informačnému systému 10.12.2015 neurčito
dohoda Úrad PSVaR o pomoci v hmotnej núdzi 08.12.2015 31.12.2016
zmluva Ministerstvo vnútra SR o darovaní cest.mot.vozidla 04.12.2015 neuvedené
zmluva Ondrej Šimoňák stavebné práce OV ŠH 04.12.2015 31.01.2016
zmluva Peter Jánošík, Kluknava o nájme hrobového miesta 02.12.2015           2025
zmluva Úrad PSVaR o poskytnutí príspevku 01.12.2015 neuvedené
zmluva Ministerstvo vnútra SR o poskytnutí dotácie 19.11.2015 31.03.2016
zmluva Igor Makatura o predaji požiarneho cestného autom. 13.11.2015  
zmluva HS-PLUS, s.r.o., Prešov o predaji 12.11.2015  
zmluva Kollárová Mária
o nájme hrobového miesta 03.11.2015           2025
zmluva Harman Pavel o nájme hrobového miesta 02.11.2015           2025
zmluva Jozef Kurilla, Richnava stavebné dielo - altánok 30.10.2015 31.12.2015
dohoda Úrad PSVaR o poskytnutí príspevku 30.10.2015 neuvedené
dohoda Úrad PSVaR o poskytnutí príspevku 27.10.2015 neuvedené
zmluva Podracký Vincent o nájme hrobového miesta 22.10.2015           2025
zmluva Prima banka Slovensko, a.s. o grantovom účte 21.10.2015 neuvedené
zmluva Lit.spol.Pravé orechové, Košice o realizácii projektu 19.10.2015  
zmluva Rychnavský Štefan o nájme hrobového miesta 13.10.2015           2025
zmluva Jozef Kurilla obnova, údržba drev.mosta 08.10.2015 30.11.2015
zmluva Magdaléna Ondášová o nájme hrobového miesta 05.10.2015           2025
zmluva HS - PLUS, s.r.o. Prešov o sprostredkovaní 01.10.2015 neuvedené
dohoda Úrad PSVaR o poskytnutí príspevku 01.10.2015 neuvedené
dohoda Úrad PSVaR absolventská prax 01.10.2015 31.03.2015
dodatok TJ FC Kluknava o poskytnutí dotácie 28.09.2015 31.12.2015
zmluva ÚS SČK-Miestny spolok Kluknava o poskytnutí dotácie 24.09.2015 31.12.2015
dodatok DEUS Bratislava elektronizácia verejnej správy 24.09.2015 31.12.2015
zmluva Ministerstvo dopravy VaRR SR o poskytnutí dotácie 22.09.2015 neuvedené
zmluva Komunálna poisťovňa VIG poistenie majetku 22.09.2015 neurčito
zmluva Kočík Imrich o nájme hrobového miesta 16.09.2015           2025
zmluva Ladislav Povaľač o nájme hrobového miesta 09.09.2015           2025
zmluva RAJO a.s. Bratislava školský mliečny program 02.09.2015 neurčito
zmluva RAJO a.s. Bratislava školský mliečny program 02.09.2015 neurčito
dodatok TJ FC Kluknava o poskytnutí dotácie 28.08.2015 31.12.2015
zmluva Eva Zimmermannová o nájme hrobového miesta 25.08.2015           2025
zmluva Komunálna poisťovňa VIG poistenie majetku 24.08.2015 neurčito
zmluva HS - PLUS, s.r.o., Prešov kúpa osobného automobilu 20.08.2015  
zmluva Ministerstvo vnútra SR o poskytnutí dotácie 17.08.2015  
zmluva Nadácia SPP, Bratislava o poskytnutí finančného príspevku 11.08.2015 neuvedené
zmluva Farnosť obce Kluknava o poskytnutí finančného príspevku 04.08.2015 15.12.2015
zmluva DHZ Kluknava o poskytnutí dotácie 29.07.2015 15.12.2015
zmluva SIGMA plus I, s.r.o., Krompachy o spolupráci 21.07.2015 30.08.2015
zmluva Komunálna poisťovňa VIG o spolupráci 21.07.2015 30.08.2015
zmluva Alena Kollárová o nájme hrobového miesta 21.07.2015           2025
zmluva EUROVIA SK, a.s. Košice poskytnutie fin.prostriedkov 07.07.2015 30.08.2015
zmluva Východoslov.distribučná, a.s. KE predaj nehnuteľnosti 03.07.2015  
zmluva Adriana Ondovová, SNV pracovná zdravotná služba 01.07.2015 01.07.2016
zmluva Jozef Kurilla Richnava oddychová zóna pri Drevenom moste 25.06.2015 30.09.2015
zmluva Ministerstvo kultúry SR poskytnutie dotácie 16.06.2015 neurčito
zmluva Anna Zimmermannová predaj nehnuteľnosti 08.06.2015  
zmluva ZO Únie žien Kluknava o poskytnutí dotácie 04.06.2015 15.12.2015
zmluva DD21 s.r.o. Prešov o údržbe a servise 02.06.2015  
dodatok

Xerox Limited, Bratislava

odkúpenie zariadenia 02.06.2015  
zmluva

Xerox Limited, Bratislava

o nájme zariadenia 02.06.2015 5 rokov
zmluva AV Audit, s.r.o. Sp.Nová Ves o poskytnutí audítorských služieb 28.05.2015 neuvedené
zmluva Rímskokatolícky FÚ, Košice o nájme nebytových priestorov 28.05.2015 04.07.2015
zmluva Prima banka o grantovom účte 26.05.2015  
zmluva Ministerstvo vnútra SR o výpožičke 18.05.2015 5 rokov
zmluva Správa ciest KSK

o úprave práv a povinností realiz.stavby v pozemnej komunikácii

12.05.2015 01.08.2015
zmluva Klub slovenských turistov Kluknava o poskytnutí dotácie 04.05.2015 15.12.2015
dohoda Úrad PSVaR o poskytnutí príspevku 01.05.2015 neuvedené
dodatok Ministerstvo pôdohosp.a rozvoja vidieka SR

o poskytnutí NFP k zmluve č.Z2214012069601

29.04.2015 neuvedené
zmluva Jozef Šmída, Kluknava o odbere elektrickej energie 23.04.2016 neurčito
zmluva SRRZ - Rodičovské združenie pri ZŠ o poskytnutí dotácie 16.04.2015 15.12.2015
zmluva ZO SZZP v Kluknave o poskytnutí dotácie 13.04.2015 15.12.2015
zmluva Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica o nájme nebytových priestorov 02.04.2015 neurčito
dohoda Úrad PSVaR o poskytnutí príspevku 02.04.2015 neuvedené
zmluva Eva Balogová, Ovčie o poskytovaní služieb 01.04.2015 neurčito
zmluva Ekover, s.r.o. Spišské Vlachy zber BRO 01.04.2015 neurčito
dohoda Úrad PSVaR o poskytnutí príspevku 31.03.2015 neuvedené
zmluva Eva Balogová, Ovčie o poskytovaní služieb 30.03.2015 neurčito
dodatok EUROVIA SK, a.s., Košice Regenerácia obce Kluknava 16.03.2015  
zmluva OZ FS Kluknavčanka o poskytnutí dotácie 11.03.2015 15.12.2015
zmluva Milan Kočík
o nájme hrobového miesta 24.02.2015           2025
zmluva Elena Kožárová kúpa výtlačku knihy 10.02.2015 neuvedené
zmluva TJ FC Kluknava o poskytnutí dotácie 02.02.2015 15.12.2015
zmluva Livonec, s.r.o. SNV prac.zdravot.služba 31.01.2015  
zmluva Ministerstvo vnútra SR darovanie vozidla 26.01.2015 neuvedené
zmluva ARKA-architekton.kanc. Košice vypracovanie územného plánu 22.01.2015  
zmluva EUROVIA SK, a.s., Košice Regenerácia obce Kluknava 22.01.2015  
zmluva Národná diaľničná spoločnosť, BA mýto 22.01.2015  
zmluva imvia - ENGINEERING s.r.o. Prešov na výkon stavebného dozoru 14.01.2015  
zmluva Slavomír Harmata, Sp.N.Ves dobudovanie kamerového systému 05.01.2015  
zmluva Ing. Štefan Kováč
o nájme hrobového miesta 05.01.2015          2025