Rok 2016
typ zmluvný partner popis platná od
platná do
zmluva Poľnohospodárske družstvo v Kluknave o poskytovaní služieb 19.12.2016 31.12.2017
zmluva Ekover, s.r.o., Spišské Vlachy o zbere, zneškod. komun. odpadu 16.12.2016 31.12.2017
zmluva Žofia Čarnoká predaj nehnuteľností 07.12.2016  
dodatok Slovak Telekom, a.s. o poskytovaní verejných sIužieb 01.12.2016  
zmluva Peter Peklanský o nájme hrobového miesta 22.11.2016           2026
zmluva Východosl.distribučná, a.s. Košice Štefanská Huta - úprava NN a DP 21.11.2016 neuvedené
zmluva Správa bytov - Východ, s.r.o. o výkone správy 16.11.2016  
zmluva Mária Peklanská o nájme hrobového miesta 14.11.2016           2026
dodatok V - Elektra Slovakia, a.s., Martin o združ. službách dodávky zemného plynu 31.10.2016 31.12.2017
zmluva Prima banka Slovensko, a.s. o bežnom účte 31.10.2016  
zmluva Prima banka Slovensko, a.s. o bežnom účte 31.10.2016  
zmluva Štátny fond rozvoja bývania, Bratislava záložná zmluva 28.10.2016 neuvedené
dohoda ÚPSVaR Spišská Nová Ves aktivácia UoZ 24.10.2016 31.12.2017
dohoda ÚPSVaR Spišská Nová Ves o podmienkach vykonávania MOS 18.10.2016 31.12.2017
dodatok ÚPSVaR Spišská Nová Ves o poskytnutí príspevku 12.10.2016  
zmluva PORTAL, s.r.o. Žilina aplikácia GPS Coord Saver 11.10.2016  
zmluva Slovenská agentúra životného prostredia, B.Bystrica

o poskytnutí podpory z EF formou dotácie v rámci POD

03.10.2016  
dohoda ÚPSVaR Spišská Nová Ves o poskytnutí príspevku na AČ 30.09.2016 neuvedené
dodatok Bytové domy SK s.r.o. kúpa nehnuteľnosti - 12BJ 22.09.2016  
zmluva AIP Projekt, s.r.o. Košice dodávka projektovej dokumentácie 05.09.2016 05.10.2016
zmluva Ján Hvizdoš o nájme hrobového miesta 05.09.2016           2025
zmluva AV audit, s.r.o. SNV o poskytnutí auditorských služieb 02.09.2016  
zmluva Bytové domy SK s.r.o. kúpa nehnuteľnosti - 12BJ 25.08.2016  
zmluva Franko Štefan o nájme hrobového miesta 24.08.2016           2022
zmluva GRIFF s.r.o. Košice projekt.dokum. - rekonštrukcia MŠ 19.08.2016 15.09.2016
zmluva Kandrová Žofia o nájme hrobového miesta 19.08.2016           2021
zmluva

Košický samosprávny kraj

o poskytnutí dotácie 19.08.2016  
zmluva Vietoris, Ferenc o usporiadaní vlastníckych vzťahov 17.08.2016  
zmluva

Via Mirabilis, n.o.

o spolupráci 12.08.2016 31.10.2016
zmluva Prima banka Slovensko, a.s. o grantovom účte 10.08.2016  
zmluva Mgr. Anna Rigdová kúpa nehnuteľností 09.08.2016  
zmluva STAVOTERM Košice, s.r.o. stavebné práce - telocvičňa ZŠ 26.07.2016 30.09.2016
zmluva Štefan Grech, Bušovce stavebné práce - drevený most 12.07.2016 31.10.2016
zmluva Ing. Štefan Šípoš, Košice projekt.dokumentácia - vodovod 11.07.2016 neuvedené
zmluva Fond na podporu umenia o poskytnutí finančných prostriedkov 08.07.2016  
zmluva Folklórny súbor Kluknavčanka o poskytnutí dotácie 06.07.2016 31.12.2016
zmluva Monika Gaubmann o nájme hrobového miesta 29.06.2016           2026
dodatok

BYTOVÉ DOMY SK s.r.o. Krompachy

k zmluve o budúcej kúpnej zmluve 27.06.2016  
zmluva Uniatest Trade, s.r.o. Dubnica n.Váhom dodávka a montáž - detské ihrisko pri MŠ 24.06.2016 31.08.2016
zmluva

Slov.zväz zdravotne postihnutých ZO Kluknava

o poskytnutí dotácie 17.06.2016 31.12.2016
zmluva Darina Bindasová o nájme hrobového miesta 15.06.2016           2023
dodatok Ministerstvo kultúry SR k zmluve o poskytnutí dotácie 13.06.2016  
zmluva Michal Pjatek fekálne vozidlo 07.06.2016 neuvedené
zmluva Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kluknava o poskytnutí finančného príspevku 30.05.2016 31.12.2016
zmluva Darina Kováčová o nájme hrobového miesta 24.05.2016           2026
zmluva Marta Černooká o nájme hrobového miesta 24.05.2016           2024
zmluva Únia žien Slovenska ZO Kluknava o poskytnutí dotácie 19.05.2016 31.12.2016
zmluva

Košický samosprávny kraj

o poskytnutí finančného príspevku 18.05.2016  
zmluva Mediinvest Consulting, s.r.o. V.Šariš na prípravu a vypracovanie projektového spisu 17.05.2016  
zmluva Mediinvest Consulting, s.r.o. V.Šariš na prípravu a vypracovanie projektového spisu 17.05.2016  
zmluva Klub slovenských turistov Kluknava o poskytnutí dotácie 17.05.2016 31.12.2016
zmluva

Rodičovské združenie pri ZŠ v Kluknave

o poskytnutí dotácie 17.05.2016 31.12.2016
zmluva Žofia Richnavská o nájme hrobového miesta 10.05.2016           2026
dohoda ÚPSVaR Spišská Nová Ves o poskytnutí príspevku 28.04.2016 neuvedené
zmluva Ondáš Jozef o nájme hrobového miesta 19.04.2016           2026
zmluva AV audit s.r.o., Spišská Nová Ves o poskytnutí auditorských služieb 15.04.2016 neuvedené
zmluva ENVI - PAK, a.s. Bratislava o podmienkach prevádzkovania triedeného zberu odpadu 14.04.2016 neurčito
zmluva Dobrovoľná požiarna ochrana SR o poskytnutí dotácie 14.04.2016  
zmluva Prima banka Slovensko, a.s. o grantovom účte 14.04.2016  
zmluva IFOsoft Prešov programové vybavenie 08.04.2016  
zmluva Ministerstvo kultúry SR o poskytnutí dotácie zo ŠR 08.04.2016  
zmluva Tadeáš Čarnoký, Kluknava predaj nehnuteľnosti 04.04.2016  
zmluva DANEBOLA, s.r.o., Poniky na výkon činností ver.obstarávania 17.03.2016 30.11.2016
zmluva Rychnavská Alžbeta o nájme hrobového miesta 09.03.2016           2024
zmluva ENVI - PAK, a.s. Bratislava o uzavretí budúcej zmluvy 29.02.2016 neuvedené
dodatok ÚPSVaR Spišská Nová Ves k dohode č. 38/2015/§54 - ŠnZ 29.02.2016 neuvedené
zmluva Ringošová Anna o nájme hrobového miesta 25.02.2016           2026
zmluva

SIGMA plus I, s.r.o., Krompachy

merače rýchlosti 15.02.2016 15.03.2016
zmluva TJ FC Kluknava o poskytnutí dotácie 08.02.2016 31.12.2016
zmluva Univerzita Mateja Bela v BB o pedagogickej praxi 01.02.2016 30.06.2016
dodatok ÚPSVaR Spišská Nová Ves k dohode č. 69/§52/2015 25.01.2016 neuvedené
dodatok ÚPSVaR Spišská Nová Ves k dohode č. 38/2015/§54 - ŠnZ 20.01.2016 neuvedené
zmluva Ing. Šalamonová Zuzana o nájme hrobového miesta 21.01.2016           2026
zmluva Východoslovenská distribučná a.s. o výpožičke 19.01.2016 neurčito