číslo

 zmluvný partner  popis  vydaná dodacia lehota
49/2013 Spišprojekt SNV projekt zvis.dopr.znač. 20.12.2013 30.12.2013
  VSE a.s. Košice program Biznis 20.12.2013  
46/2013 Rastislav Skovajsa revízie plynových zariadení 28.11.2013 12.12.2013
45/2013 KSR-Kameňolomy SR Zvolen posypový materiál 28.11.2013  rok 2013
44/2013 ZUČEK s.r.o. Košice vianočné osvetlenie 22.11.2013 17.12.2013
43/2013 MOON-reklamné štúdio Krompachy infosystém OcÚ 21.10.2013 28.10.2013
42/2013 LE Cheque Dejeuner s.r.o. jedálny kupón 29.10.2013 30.10.2013
41/2013 TURKON s.r.o. Košice náhradné diely 21.10.2013  
40/2013 Ján Zeman Krompachy geodetické práce 18.10.2013 31.10.2013
39/2013 ASTEX Košice zhot.asfaltového krytu 21.10.2012  
38/2012 ASTEX Košice vysprávky výtlkov MK 21.10.2012  
37/2013 RamontBuilding s.r.o. Prešov sprac.žiadosti o dotáciu 18.10.2013  
36/2012 Jozef Hromjak-HERZ Poprad revízie elektroinštalácií 18.10.2013 31.10.2013
34/2013 PKVK-stav s.r.o. Gelnica stavebné práce 19.09.2013 31.10.2013
33/2013 MIVA Market s.r.o. Smižany kanc.a čistiace potreby 20.09.2013  
32/2013 Instal Kurilla s.r.o. Kluknava zemné práce 02.09.2013 16.09.2013
  Alza, Praha kancel.balík 27.08.2013  
28/2013 Hydromeliorácie š.p. Bratislava odbor.stanovisko k ÚP 02.08.2013  
27/2013 IK Tender service,s.r.o. Košice seminár 30.07.2013 31.07.2013
26/2013 Správa katastra Gelnica katastrálne mapové podklady 30.07.2013  
  Le Cheque dejeuner s.r.o stravné lístky 29.07.2013  
25/2013 Geodet.a kartograf.ústav Bratislava rastrové údaje 25.07.2013  
24/2013 Geodet.a kartograf.ústav Bratislava rastrové údaje 25.07.2013  
23/2013 Geodet.a kartograf.ústav Bratislava rastrové údaje 25.07.2013  
22/2013 Instal Kurilla s.r.o. Kluknava výkop hrobov v r.2013 23.07.2013 31.12.2013
21/2013 MIVA Market s.r.o. Smižany kancelárske potreby 19.07.2013  
20/2013 Šimoňák Ondrej Kluknava oprava omietok a dlažby 13.06.2013 20.06.2013
19/2013 Autoservis RKO P.Kováč,Kluknava prezutie pneumatík 13.06.2013 20.06.2013
18/2013 MIVA Market s.r.o. Smižany kanc.a čistiace potreby 06.06.2013  
17/2013 ROR, s.r.o. Krompachy krovinorez 20.05.2013 03.06.2013
16/2013 Ján Živčák Záhrad.MUŠKÁT Lieskovany výsadba trávy,kvetov,záhonov 20.05.2013 27.05.2013
15/2013 Sportika SK, Bratislava ochr.siete-multif.ihrisko 22.04.2013 06.05.2013
14/2013 Š. Zábojník, Harichovce kamenné lavičky 20.05.2013 03.06.2013
13/2013 P.Adamkovič-Pilvit, Víťaz-Dolina dosky 17.05.2013 24.05.2013
12/2013 Kurilla Jozef, Richnava 91 likvidácia čiernej skládky 17.05.2013 24.05.2013
11/2013 INSTAL Kurilla s.r.o. Kluknava 716 výkop hrobov, prípr.terénu 17.05.2013 31.05.2013
10/2013 Ekover s.r.o. Spišské Vlachy služby plošinou 17.05.2013 22.05.2013
9/2013 CBS Vydavateľstvo B.Bystrica aerofoto 15.05.2013 15.07.2013
8/2013 VIESTA Farby - laky Krompachy tovar na údržbu klziska 29.04.2013 13.05.2013
7/2013 KUBEŠ-Štefan Gonda, Sp.Vlachy geodetické práce 23.04.2013 26.04.2013
6/2013 MIVA Market s.r.o. Smižany kanc.a hygien.potreby 09.04.2013  
5/2013 MIVA Market s.r.o. Smižany kancelárske potreby 25.02.2013  
4/2013 Ing.arch. Eva Kupčihová, Prešov projekt.dokumentácia 18.02.2013 15.03.2013
3/2013 MIVA Market s.r.o. Smižany kancelárske potreby 22.01.2013  
2/2013 Agentúra East, s.r.o. Košice sprac.žiadostí na získ.prísp.Ekofondu 08.01.2013 31.01.2013
1/2013 Agentúra East, s.r.o. Košice sprac.žiadostí na získ.prísp.Ekofondu 08.01.2013 31.01.2013