II.polrok 2012      
typ  zmluvný partner popis  platná od  platná do
zmluva Poľnohosp.družstvo v Kluknave odhrňovanie snehu 01.01.2013 31.12.2013
dohoda Úrad PSVaR Sp.N.Ves poskyt.prísp.na AČ formou DS 01.01.2013 31.03.2013
zmluva Jozef Kéri o nájme hrobového miesta 28.11.2012           2022
zmluva CVČ PRIMA Krompachy o nájme nebytových priestorov 26.11.2012 26.11.2012
zmluva MVR projekt s.r.o. Košice projekt - zateplenie ZŠ 20.11.2012 10.01.2012
zmluva GRIFF s.r.o. Košice zateplenie MŠ 20.11.2012 10.12.2012
zmluva Danuša Ujházyová o nájme hrobového miesta 06.11.2012 06.11.2022
zmluva PVPS, a.s. Poprad verejný vodovod 30.10.2012  
zmluva PVPS, a.s. Poprad verejný vodovod 30.10.2012  
zmluva Darien s.r.o. Košice zhotovenie ihriska 12.10.2012 19.10.2012
zmluva KM-MED s.r.o.,MUDr.Kitková nájom nebytových priestorov 01.10.2012  
zmluva Úrad PSVaR Sp.N.Ves nájom nebytových priestorov 01.10.2012  
zmluva Kovohuty a.s., Bratislava nákup umelého kameniva 13.09.2012 28.09.2012
dodatok Karpatská nadácia Košice o poskytnutí grantu 12.09.2012 31.10.2012
zmluva Magdaléna Podracká o nájme hrobového miesta 07.09.2012 03.09.2022
zmluva Ekover s.r.o. Sp.Vlachy zber a odvoz komun.odpadu 01.09.2012 31.12.2012
zmluva Kovohuty a.s., Bratislava nákup umelého kameniva 23.08.2012 31.08.2012
dohoda Úrad PSVaR Sp.N.Ves o posk.prísp.na podporu zam.§50j
15.08.2012 30.11.2012
dodatok BD Plus s.r.o. Krompachy staveb.práce-MŠ zateplenie 13.08.2012 31.08.2012
zmluva  PKVK-stav s.r.o. Gelnica MŠ-staveb.úpravy kuchyne 13.08.2012 31.08.2012
zmluva Komunálna poisťovňa a.s. o spolupráci 10.08.2012 25.08.2012
dohoda Úrad PSVaR Sp.N.Ves o poskytnutí príspevku na AČ 01.08.2012 31.01.2013
dodatok RWE Gas Slovensko odber plynu 27.07.2012 31.07.2014
zmluva  Kovohuty a.s., Bratislava nákup umelého kameniva 17.07.2012  
zmluva   Daniel Lovás odpredaj pozemku 16.07.2012  
zmluva Poľovnícke združenie Kluknava o poskytnutí dotácie 11.07.2012 31.12.2012
zmluva  Slov.zväz zdravotne postihnutých o poskytnutí dotácie 11.07.2012 31.12.2012
zmluva Ján Čižmárik  ČIŽO prenájom parkoviska na ihrisku 03.07.2012  
zmluva Miluša Richnavská + Kočík  J. a L.
odpredaj pozemku 03.07.2012  
  I.polrok 2012      

typ

 zmluvný partner popis  platná od  platná do
zmluva Rada rodičov RZ pri ZŠ o poskytnutí dotácie 20.06.2012 31.12.2012
zmluva Autobazár Vencel Smižany odpredaj motorového vozidla 18.06.2012  
zmluva Bd Plus s.r.o. Krompachy zateplenie MŠ 12.06.2012 31.08.2012
zmluva MPC Bratislava o vzájomnej spolupráci 28.05.2012 31.10.2014
zmluva Prima banka Slovensko, a.s. o grantovom účte 24.05.2012  
zmluva Klub slovenských turistov Kluknava o poskytnutí dotácie 21.05.2012 31.12.2012
zmluva Karpatská nadácia Košice o poskytnutí grantu 21.05.2012  
zmluva OZ - FS Kluknavčanka o poskytnutí dotácie 17.05.2012 31.12.2012
zmluva Baranová Mária o nájme hrobového miesta 17.05.2012            2022
zmluva Slovenská sporiteľňa, a.s. o vkladovom účte 04.05.2012  
dohoda Štefan Voda o podmienkach vykon. MOS 30.04.2012 31.05.2012
dohoda Vlasta Mihňáková o podmienkach vykon. MOS 30.04.2012 31.05.2012
dohoda Pavol Ringoš o podmienkach vykon. MOS 30.04.2012 31.05.2012
dohoda František Hamrák o podmienkach vykon. MOS 30.04.2012 31.05.2012
dohoda Patrik Hvizdoš o podmienkach vykon. MOS 30.04.2012 31.05.2012
dohoda Peter Gargalík o podmienkach vykon. MOS 30.04.2012 31.05.2012
dohoda Štefan Horvát o podmienkach vykon. MOS 27.04.2012 31.05.2012
zmluva Anna Findurová o nájme hrobového miesta 27.04.2012            2021
dohoda Úrad PSVaR Sp.N.Ves o poskyt.prísp.na podporu zamestn 26.04.2012 31.08.2012
zmluva ZO Únia žien v Kluknave o poskytnutí dotácie 25.04.2012 31.12.2012
zmluva Božena Čechová o nájme hrobového miesta 20.04.2012            2022
zmluva Ján Čižmarik - ČIŽO o nájme nebytového priestoru 16.04.2012  
zmluva Božena Čechová o nájme hrobového miesta 10.04.2012            2022
dohoda ÚPSVaR o zabezp. absolvent.praxe 01.04.2012 30.09.2012
zmluva DSS sv. Jána z Boha Sp.Podhradie o nájme hrobového miesta 29.03.2012            2022
zmluva František Lovás o nájme hrobového miesta 27.03.2012            2022
zmluva Úrad vlády SR dotácia z rezervy preds.vlády 06.03.2012 30.09.2012
zmluva Adela Berková o nájme hrobového miesta 12.03.2012            2022
zmluva Ing. Imrich Mitrík, Margecany o audítorskej činnosti 29.02.2012 20.03.2012
zmluva Prima banka Slovensko a.s. o grantovom účte 29.02.2012  
zmluva TJ FC Kluknava o poskytnutí dotácie 20.02.2012 31.12.2012
zmluva Štefan Cifra o nájme hrobového miesta 20.02.2012            2022
zmluva ÚS Slov. červeného kríža o poskytnutí dotácie 16.02.2012 31.12.2012
zmluva Ing. Kováč Pavel o nájme hrobového miesta 13.02.2012            2021
zmluva Kurilla Milan o nájme hrobového miesta 02.02.2012            2022
zmluva Balčák Jozef o nájme hrobového miesta 02.02.2012            2020
zmluva Majerník Peter o nájme hrobového miesta 30.01.2012            2020
zmluva Harčárová Eva o nájme hrobového miesta 27.01.2012            2019
zmluva Harčárová Eva o nájme hrobového miesta 27.01.2012            2017
zmluva Brutovský Karol o nájme hrobového miesta 27.01.2012            2017
zmluva Zimmermannová Anna o nájme hrobového miesta 17.01.2012            2021
dohoda Okresný súd Sp.N.Ves o zabezp.povinnej práce 16.01.2012 16.01.2013
zmluva Ringošová Elena o nájme hrobového miesta 13.01.2012            2020
zmluva Hamráková Mária o nájme hrobového miesta 11.01.2012            2014
zmluva Cenká Margita o nájme hrobového miesta 11.01.2012            2013
zmluva Ing. Mária Magdová o nájme hrobového miesta 09.01.2012            2017
dohoda Okresný súd Sp.N.Ves o zabezp.povinnej práce 02.01.2012 02.01.2013