II.polrok 2014
typ zmluvný partner popis platná od
platná do
zmluva Ministerstvo vnútra-OU Košice dobudovanie kamerového systému 02.12.2014 07.07.2015
zmluva Balogová Eva, Víťaz o nájme  01.12.2014 31.12.2020
zmluva PD Kluknava odhŕňanie snehu 28.11.2014 31.12.2015
zmluva Hvizdoš Štefan o nájme hrobového miesta 12.11.2014           2024
zmluva Čechová, Ing.Šuster, Endrizal, Ing.Endrizalová predaj nehnuteľností 12.11.2014  
zmluva Pavol Ferenčák o odbere elektrickej energie 10.11.2014  
zmluva Šmidová Janette, Mgr. o nájme hrobového miesta 07.11.2014           2024
zmluva REKOND s.r.o. Široké o nájme nebytových priestorov 05.11.2014  
dohoda ÚPSVaR SNV o vykonávaní AČ - MOS 28.10.2014 30.04.2015
zmluva Štefan Ferenčák o nájme hrobového miesta 20.10.2014           2024
dodatok ÚPSVaR SNV o podmienkach vykonávania MOS 30.09.2014 31.12.2015
zmluva RAJO a.s., Bratislava nákup tovaru 30.09.2014 30.06.2015
zmluva RAJO a.s., Bratislava "Školský mliečny program" 30.09.2014 30.06.2015
zmluva V-Elektra Slovakia s.r.o.Martin o združ.dodávke zem.plynu 24.09.2014 31.10.1015
zmluva Ekoservis Slovensko s.r.o. vyhot.projekt.dokumentácie 24.09.2014  
zmluva Komunálna poisťovňa, a.s. prenájom reklamnej plochy 17.09.2014  
dohoda Šarišan o.z., Prešov o účinkovaní 31.08.2014 31.08.2014
zmluva

Ministerstvo dopravy, výst.a reg.rozvoja SR

poskytnutie dotácie na obstar.technickej vybavenosti
05.08.2014  
zmluva

Ministerstvo dopravy, výst.a reg.rozvoja SR

poskytnutie dotácie na obstar.nájomných bytov 05.08.2014  
dohoda ÚPSVaR SNV o poskytnutí príspevku - rozvoj zamestnanosti 01.08.2014 30.04.2015
zmluva Mgr. Milan Barlog dejiny Kluknavy 15.07.2014  
dodatok Ekover, s.r.o. Spišské Vlachy komunálny odpad 14.07.2014  
zmluva Štátny fond rozvoja bývania o úvere 14.07.2014  
zmluva Jozef Medvec kúpa nehnuteľnosti 03.07.2014  
zmluva Anna Humeňanská o nájme hrobového miesta 02.07.2014           2021
dohoda ÚPSVaR SNV                  
o vykonávaní AČ                    01.07.2014 31.12.2014

 

 

I.polrok 2014
typ zmluvný partner popis platná od platná do
zmluva Ministerstvo pôdohosp. o poskytnutí nenávratného FP 27.06.2014 30.06.2015
zmluva Kalos-fam, spol. s r.o. o nájme nebytových priestorov 24.06.2014  
dohoda ÚPSVaR SNV o podmienkach vykonávania MOS 23.06.2014 31.12.2014
dohoda ÚPSVaR SNV realizovanie prac.činn.občanmi v HN 23.06.2014 31.12.2014
zmluva Jozef Šuster o nájme hrobového miesta 23.06.2014           2024
zmluva Prima banka Slovensko o grantovom účte 11.06.2014  
zmluva Ministerstvo kultúry SR dotácia zo ŠR 05.06.2014 31.12.2014
zmluva Rímskokatolícky FÚ, Košice o nájme nebytových priestorov 03.06.2014 05.07.2014
dohoda ÚPSVaR SNV o vykonávaní AČ - DS 30.05.2014 30.11.2014
zmluva Magdaléna Podracká o nájme hrobového miesta 29.05.2014           2024
zmluva Ing. Alojz Furda o nájme hrobového miesta 26.05.2014           2024
zmluva Komunálna poisťovňa o poistení majetku 22.05.2014  
zmluva Rychnavská Elena o nájme hrobového miesta 21.05.2014           2024
zmluva Komunálna poisťovňa o poistení majetku 19.05.2014  
zmluva Gabriela Lovásová o nájme hrobového miesta 19.05.2014           2024
zmluva eCENTRE Slovakia s.r.o. o poskytovaní služieb 14.05.2014  
zmluva Ministerstvo kultúry SR dotácia zo ŠR 13.05.2014 31.12.2014
zmluva HOOK na dodávku ovocia a zeleniny 02.05.2014 30.06.2015
zmluva Prima banka Slovensko o grantovom účte 29.04.2014  
zmluva Komunálna poisťovňa poistenie zodpovednosti 25.04.2014  
zmluva Ing. Vladimír Andraščík o poskytovaní auditorských služieb 14.04.2014 15.05.2014
zmluva Dušan Piš, Kluknava o nájme hrobového miesta 07.04.2014           2024
zmluva Ekover, s.r.o. Sp-Vlachy o zbere biolog.rozložiteľ. odpadov 01.04.2014  
zmluva TZB-komplet,s.r.o. SNV rekonštr.plynofikácie a ÚK-Poľovník 31.03.2014 25.04.2014
dohoda MÚ Sp.Nová Ves o ukončení Zmluvy-záujmové vzdelávanie 31.03.2014  
zmluva Valéria Borzová o nájme hrobového miesta 10.03.2014           2024
zmluva Michal Kurilla kúpa nehnuteľnosti 06.03.2014  
zmluva Bytové domy SK s.r.o. Sabinov o budúcej kúpnej zmluve 28.02.2014 28.02.2016
zmluva Bytové domy SK s.r.o. Sabinov o nájme nehnuteľností 28.02.2014 01.04.2020
dohoda ÚPSVaR SNV o vykonávaní AČ - MOS 28.02.2014 30.09.2014
dohoda ÚPSVaR SNV o vykonávaní AČ - opatrovateľka 28.02.2014 31.05.2014
zmluva Ing. Marcel Medvec kúpa nehnuteľnosti 25.02.2014  
zmluva Peter Richnavský dejiny Kluknavy 24.02.2014 31.03.2014
zmluva Instal Kurilla s.r.o. o nájme nebytových priestorov 20.02.2014  
zmluva SZZP ZO Kluknava o poskytnutí dotácie 20.02.2014 15.12.2014
zmluva Janka Barteková o nájme hrobového miesta 29.01.2014           2022
zmluva Antónia Vrábľová o nájme hrobového miesta 20.01.2014           2022
zmluva Antónia Vrábľová o nájme hrobového miesta 20.01.2014           2022
zmluva NDS Bratislava mýto 10.01.2014  
dohoda ÚPSVaR SNV o podmienkach vykonávania MOS 02.01.2014 31.12.2014
dodatok ÚPSVaR  nájom nebytových priestorov 02.01.2014