Obsah

Obec Kluknava

fotoPrvá písomná zmienka o obci je z roku 1304, kedy sa spomína ako „CLICHNO“. V roku 1316 sa už spomína ako CLUCHNOW-CLYCHNOW,v roku 1336 ako KLUKNOW,v roku 1786 ako KLUKNAWA a v roku 1920 ako KLUKNAVA. Slovenské meno má podľa kľuky Hornádu, ktorá je zavinená Dolinským potokom, ktorý obcou preteká. Kluknava ako samostatná obec vznikla na základoch staršej Richnavy. Materiál zo zničeného richnavského hradu bol použitý ako stavebný materiál na stavbu kaštieľa v Kluknave.

22.05.2017

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 1

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z.z., § 12, ods. 1 starosta obce Kluknava zvoláva XIV. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Kluknava na deň 29. máj (pondelok) o 16,30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Kluknave.

Detail

19.05.2017

Výstup na Roháčku - 30. ročník

Výstup na Roháčku - 30. ročník

Klub slovenských turistov Kluknava pozýva na jubilejný výstup na Roháčku.

Detail

10.05.2017

Uzatvorená miestna komunikácia medzi Kluknavou a Štefanskou Hutou 1

Uzatvorená miestna komunikácia medzi Kluknavou a Štefanskou Hutou

Oznamujeme občanom obce, že z dôvodu opravy miestnej komunikácie bude cesta medzi Kluknavou a Štefanskou Hutou od zajtra 10. mája 2017 do piatka 12. mája 2017 uzatvorená.

Detail

02.05.2017

Bronzové umiestnenie Mgr. Mariána Zimmermanna

RUNWAY RUN priniesol bronz pre Zimmermanna

Bronzové umiestnenie Mgr. Mariána Zimmermanna

Detail

28.04.2017

ZŠ logo

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Základná škola Kluknava zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste

Detail

26.05.2017 od 15:00

Deň Matiek

Deň Matiek

26. mája 2017

Detail

03.06.2017 od 07:00

Výstup na Roháčku 2017

Výstup na Roháčku - 30. ročník

Klub slovenských turistov Kluknava pozýva na jubilejný výstup na Roháčku.

Detail

03.06.2017 od 17:00

Stavanie mája

Stavanie mája

3. júna 2017 pri Materskej škole

Detail

03.09.2017 od 14:30

Kandráčovci vystúpia na slávnostiach v Kluknave! 1

Kandráčovci vystúpia na slávnostiach v Kluknave!

Tento rok sa v septembri uskutoční už XIII. ročník kluknavských folklórnych slávností „A ot Kľuknavi śedzem miľ“, na ktoré Vás už teraz srdečne pozývame. Okrem folklórnych skupín vystúpi na slávnostiach aj známa slovenská hudobná skupina Kandráčovci. Všetkých srdečne na toto podujatie, ktoré sa bude konať 3. septembra 2017, pozývame! O dobrú zábavu a hudbu je už teraz postarané!

Detail

15.05.2017

Dobrovoľný hasičský zbor Kluknava - guľáš

13.5.2017

Detail

10.05.2017

Mobilný odber krvi 9. mája 2017

Mobilný odber krvi 9. mája 2017

Detail

28.04.2017

Zlatá svadba - Štefan a Žofia Pribičkoví

Štefan a Žofia Pribičkoví

Detail

28.04.2017

Zlatá svadba - Anna a Jozef Ščurkoví

Anna a Jozef Ščurkoví

Detail

20.03.2017

Oceňovanie - Najúspešnejší športovci regiónu Spiš 2016

16.03.2017 v Sp.Vlachoch

Detail

História obce a života jej obyvateľov

Kluknava sa nachádza v Spišskom regióne. Vznikla po roku 1300 v chotári staršej osady, zvanej Stará Richnava.Prvá písomná zmienka je z roku 1304, kde sa spomína ako Cluchnow, Clychnow. 1773 - Klukno, Kluckenau, Kluknawa, 1786 - Klekenau, Kluknó, Klukenau, Kluknowa, 1808 - Kluknó, Klukenaou, Klukńawa, 1863 - 1913 Kluknó. Súčasný názov Kluknava sa používa od roku 1920. Etymologický rozbor názvu Kluknava dokazuje miesto vzniku obce, slovo KLUK, pomnožné KLUKY - s významom chumáč, kúdeľ, spleť koreňov stromov, zo staroslovienčiny sa vyvinulo v ruštine klok, v poľštine klaki, v češtine kluk - klčovanie. Na mieste dnešnej Kluknavy boli v rannom stredoveku husté lesy. Klčovaním sa pracne získavala ďalšia orná pôda pre rozšírené osídľovanie. V povodí Kluknavského potoka sa usadzovali uhliarske a roľnícke rodiny. Obyvateľstvo je zväčša domáceho pôvodu, slovanského. Neustále ho pribúdalo a to prirodzenou natalitou i vnútornou kolonizáciou v 15. a 16. storočí. Osada patrila od 13. storočia pod panstvo Richnavského hradu. Panovník Matej Korvín ju v roku 1460 dal Imrichovi Zápoľskému a Šebastianovi z Rozhanoviec za 12 tis. zlatých. V roku 1461 dobyl Richnavský hrad Ján Jiskra, ale o rok ho získava späť Zápoľský a vlastní ho i s priľahlými obcami do roku 1528. Po Zápoľských sa majiteľom hradu stáva evanjelický rod Thurzovcov. Po ich vymretí sa v roku 1693 vlastníkom Spišského a Richnavského hradu s majetkom a prinaležitými obcami stáva zakladateľ spišskej línie katolíckych Czákyovcov - Štefan III., ktorý zomrel v roku 1699. Majetok si medzi sebou rozdelili početní príbuzní . Imrich III. Czáky získal Kluknavu a ďalšie obce. Bol prvým z kluknavskej vetvy Czákyovcov, ktorá splynula s iliašovskou vetvou v 19. storočí.Sídlo panstva z kluknavského kaštieľa prešlo do Smižian. Hilárovi Czákymu patril na konci 19. storočia celý kluknavsko-iliašovský majetok. Býval v Spišskom Hrhove.

foto kluknava