Obsah

Obec Kluknava

fotoPrvá písomná zmienka o obci je z roku 1304, kedy sa spomína ako „CLICHNO“. V roku 1316 sa už spomína ako CLUCHNOW-CLYCHNOW,v roku 1336 ako KLUKNOW,v roku 1786 ako KLUKNAWA a v roku 1920 ako KLUKNAVA. Slovenské meno má podľa kľuky Hornádu, ktorá je zavinená Dolinským potokom, ktorý obcou preteká. Kluknava ako samostatná obec vznikla na základoch staršej Richnavy. Materiál zo zničeného richnavského hradu bol použitý ako stavebný materiál na stavbu kaštieľa v Kluknave.

17.08.2017

Kandráčovci v Kluknave

Kandráčovci v Kluknave

Vystúpia na Kluknavských folklórnych slávnostiach 3.9.2017.

Detail

15.08.2017

Návrhy na zmenu cestovného poriadku autobusových spojov 1

Návrhy na zmenu cestovného poriadku autobusových spojov

Na základe výzvy spoločnosti Eurobus, a.s. Košice, dopravný závod Spišská Nová Ves ohľadom prerokovania cestovného poriadku pravidelnej autobusovej dopravy oznamujeme občanom obce,

Detail

28.07.2017

Prerušenie distribúcie elektriny 1

Prerušenie distribúcie elektriny

dňa 22.8.2017

Detail

24.07.2017

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ 1

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ

Starosta obce Kluknava v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z.z., § 12, ods. 1 zvoláva mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Kluknava na deň 27. júla 2017 (štvrtok) o 16,30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Kluknave.

Detail

19.07.2017

Aktuálny stav účelovej komunikácie Zlatník Opátka. 1

Aktuálny stav účelovej komunikácie Zlatník Opátka.

Riaditeľstvo SC KSK informuje verejnosť.

Detail

03.09.2017 od 14:30

Kandráčovci vystúpia na slávnostiach v Kluknave! 1

Kandráčovci vystúpia na slávnostiach v Kluknave!

Tento rok sa v septembri uskutoční už XIII. ročník kluknavských folklórnych slávností „A ot Kľuknavi śedzem miľ“, na ktoré Vás už teraz srdečne pozývame. Okrem folklórnych skupín vystúpi na slávnostiach aj známa slovenská hudobná skupina Kandráčovci. Všetkých srdečne na toto podujatie, ktoré sa bude konať 3. septembra 2017, pozývame! O dobrú zábavu a hudbu je už teraz postarané!

Detail

27.07.2017

LENDAK - Juliáles

16.7.2017

Detail

13.07.2017

Vonkajší fitness v obci

Dňa 12. júla 2017 boli v obci Kluknava, konkrétne na detskom ihrisku: vo Vierbinách, pod obecným úradom a v Štefanskej Hute, namontované 4 exteriérové prvky na cvičenie, tzv. steppery.

Detail

10.07.2017

Kluknava a Štefanská Huta

Pohľad z vtáčej perspektívy.

Detail

19.06.2017

Ženy v akcii

17.06.2017

Detail

19.06.2017

TJ FC Kluknava - Ukončenie jarnej sezóny

17.jún 2017

Detail

História obce a života jej obyvateľov

Kluknava sa nachádza v Spišskom regióne. Vznikla po roku 1300 v chotári staršej osady, zvanej Stará Richnava.Prvá písomná zmienka je z roku 1304, kde sa spomína ako Cluchnow, Clychnow. 1773 - Klukno, Kluckenau, Kluknawa, 1786 - Klekenau, Kluknó, Klukenau, Kluknowa, 1808 - Kluknó, Klukenaou, Klukńawa, 1863 - 1913 Kluknó. Súčasný názov Kluknava sa používa od roku 1920. Etymologický rozbor názvu Kluknava dokazuje miesto vzniku obce, slovo KLUK, pomnožné KLUKY - s významom chumáč, kúdeľ, spleť koreňov stromov, zo staroslovienčiny sa vyvinulo v ruštine klok, v poľštine klaki, v češtine kluk - klčovanie. Na mieste dnešnej Kluknavy boli v rannom stredoveku husté lesy. Klčovaním sa pracne získavala ďalšia orná pôda pre rozšírené osídľovanie. V povodí Kluknavského potoka sa usadzovali uhliarske a roľnícke rodiny. Obyvateľstvo je zväčša domáceho pôvodu, slovanského. Neustále ho pribúdalo a to prirodzenou natalitou i vnútornou kolonizáciou v 15. a 16. storočí. Osada patrila od 13. storočia pod panstvo Richnavského hradu. Panovník Matej Korvín ju v roku 1460 dal Imrichovi Zápoľskému a Šebastianovi z Rozhanoviec za 12 tis. zlatých. V roku 1461 dobyl Richnavský hrad Ján Jiskra, ale o rok ho získava späť Zápoľský a vlastní ho i s priľahlými obcami do roku 1528. Po Zápoľských sa majiteľom hradu stáva evanjelický rod Thurzovcov. Po ich vymretí sa v roku 1693 vlastníkom Spišského a Richnavského hradu s majetkom a prinaležitými obcami stáva zakladateľ spišskej línie katolíckych Czákyovcov - Štefan III., ktorý zomrel v roku 1699. Majetok si medzi sebou rozdelili početní príbuzní . Imrich III. Czáky získal Kluknavu a ďalšie obce. Bol prvým z kluknavskej vetvy Czákyovcov, ktorá splynula s iliašovskou vetvou v 19. storočí.Sídlo panstva z kluknavského kaštieľa prešlo do Smižian. Hilárovi Czákymu patril na konci 19. storočia celý kluknavsko-iliašovský majetok. Býval v Spišskom Hrhove.

foto kluknava