Obsah

Aktualne

V tejto kapitole nájdete informácie o rôznych športových a spoločenských akciách, termínoch rokovaní zastupiteľstva a o všetkým ostatným čo je späté so životom našej obce.


Prípadné námety a pripomienky sú vítané, rovnako ako informácie o športových a kultúrnych podujatí, ktoré budú organizované v katastri obce a priľahlých obciach. O akciách informujte úrad obce - kontakty 

 

Ing. Štefan Kováč
Starosta obce

Kalendár akcií

28.12.2017 od 10:00

Vianočný nohejbalový turnaj 1

Vianočný nohejbalový turnaj

O putovný pohár riaditeľky ZŠ Kluknava

Detail

Aktuality

15.12.2017

Blahoželanie Františkovi Lovásovi 1

Blahoželanie Františkovi Lovásovi

Vážení občania, srdečne blahoželáme nášmu občanovi Františkovi Lovásovi, č.d. 142, ktorý sa dnes dožíva významného životného jubilea 70. rokov svojho života. Jeho najbližší sa mu pri tejto vzácnej príležitosti prihovárajú týmito slovami:

Detail