Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27.11.2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kluknava v roku 2017

11/2017

300,00 EUR

Obec Kluknava

Slovenský zväz zdravotne postihnutých ZO Kluknava

10.11.2017

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

17/44/012/89

Neuvedené

Obec Kluknava

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

25.10.2017

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

17/44/010/45

Neuvedené

Obec Kluknava

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

25.10.2017

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie zo dňa 20.02.2017

CVČ

66,00 EUR

Centrum voľného času SNV

Obec Kluknava

17.10.2017

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb organizovaných obcou

16/2017

Neuvedené

Jozef Vaščák

Obec Kluknava

16.10.2017

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

Zmluva

Neuvedené

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kluknava

Obec Kluknava

16.10.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

2012000608

25,00 EUR

Obec Kluknava

Danuša Ujházyová

13.10.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

2017000541

7,00 EUR

Obec Kluknava

Imrich Béreš

09.10.2017

Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa

Zmluva

Neuvedené

MAPA Slovakia Digital, s.r.o.

Obec Kluknava

09.10.2017

Zmluva o poskytovaní služieb

01

2 132,00 EUR

MAPA Slovakia Digital, s.r.o.

Obec Kluknava

25.09.2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kluknava v roku 2017

10/2017

200,00 EUR

Obec Kluknava

SRRZ - Rodičovské združenie pri ZŠ v Kluknave

25.09.2017

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb organizovaných obcou

15/2017

Neuvedené

Stanislav Olejník

Obec Kluknava

18.09.2017

Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku

Dodatok č. 2

18 431,65 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Kluknava

07.09.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

2016000533

25,00 EUR

Obec Kluknava

Valéria Borzová

05.09.2017

Zmluva o dielo

Zmluva

2 040,00 EUR

MEDIINVEST Consulting, s.r.o.

Obec Kluknava

30.08.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

2017000334

25,00 EUR

Obec Kluknava

Zdena Tarasová

23.08.2017

Zmluva o nájme bytu

2/2017

125,60 EUR

Obec Kluknava

Martina Dančíková

21.08.2017

Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu č. 11/2016 uzatvorenej dňa 8.11.2016

Dohoda

Neuvedené

Obec Kluknava

Marek Vaľko

21.08.2017

Zmluva o spolupráci

Zmluva

100,00 EUR

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Kluknava

07.08.2017

Záväzná objednávka - zmluva o dielo

Zmluva

9 680,00 EUR

Vladimír Cvejkuš - 3MONT plus

Obec Kluknava

04.08.2017

Zmluva o dielo

Zmluva

500,00 EUR

Slavomír Szabó

Obec Kluknava

25.07.2017

Zmluva o poskytnutí služby

Zmluva

800,00 EUR

e-Gemini s. r. o.

Obec Kluknava

18.07.2017

Dotatok k dohode o poskytnutí príspevku

1

22 117,98 EUR

Obec Kluknava

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

10.07.2017

Zámenná zmluva

Zámenná zmluva

Neuvedené

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kluknava

Obec Kluknava

06.07.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

2017000071

30,00 EUR

Obec Kluknava

Vladimír Eperješi

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: