Obsah

Fotogaléria

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

Policajt v MŠ

Policajt v MŠ 11. 1. 2017

Slávik 2011

Slávik 2011 11. 1. 2017

Deň detí

Deň detí 2011 11. 1. 2017

Športový týždeň

Športový týždeň 11. 1. 2017

Výlet v ZOO

Výlet v ZOO 11. 1. 2017

Deň jablka 12.10.2011

Deň jablka 11. 1. 2017

Šarkaniáda 18.10.2011

Šarkaniáda 11. 1. 2017

Mikuláš 6.12.2011

Mikuláš 11. 1. 2017

Vianočná besiedka 14.12.2011

Vianočná besiedka 11. 1. 2017

Zimné radovánky

Zimné radovánky 11. 1. 2017

Karneval

Karneval 11. 1. 2017

beat up

Vesmír očami detí 11. 1. 2017

beat up

Dopravný deň 11. 1. 2017

beat up

Návšteva Hasičov 11. 1. 2017

beat up

MDD 11. 1. 2017

beat up

Tekvičkovo 11. 1. 2017

beat up

Divadielko 11. 1. 2017

prvá prechádzajúci
z 2
posledná