Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12.07.2018

Zmluva o reklame

Zmluva o reklame

100,00 EUR

MEDIINVEST Consulting, s.r.o.

Obec Kluknava

11.07.2018

Zmluva o dielo

Zmluva

10 717,80 EUR

Jozef Kurilla

Obec Kluknava

02.07.2018

Zmluva o dielo

K-2018-387.3

13 010,53 EUR

Alkon SV, s.r.o.

Obec Kluknava

19.06.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

OPKZP-PO1-SC111-2017-23/123

90 084,00 EUR

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Kluknava

19.06.2018

Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikáte SSL

BAL-06-6-2018

636,00 EUR

Galileo

Obec Kluknava

18.06.2018

Zmluva o kontrolnej činnosti

Zmluva o kontrolnej činnosti

579,60 EUR

Obec Kluknava

EKOTEC spol. s.r.o.

24.05.2018

Zmluva o dielo na dodávku stavebných prác

K-2018-387.2

179 749,96 EUR

Alkon SV, s.r.o.

Obec Kluknava

18.05.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

2/2018

1,00 EUR

Obec Kluknava

Rímskokatolícky farský úrad

18.05.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

2018000550

25,00 EUR

Obec Kluknava

Milan Lisý

18.05.2018

Zmluva o grantovom účte

Zmluva o grantovom účte

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Kluknava

11.05.2018

Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v Obci Kluknava

Zmluva o spolupráci

10 000,00 EUR

Slovenský futbalový zväz

Obec Kluknava

10.05.2018

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa

ZO/2018A7963-1

54,00 EUR

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Obec Kluknava

02.05.2018

Zmluva o dielo 01/2018 o projektovej dokumentácii stavby

01/2018

330,00 EUR

Architektonický ateliér MEDIČI

Obec Kluknava

30.04.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kluknava v roku 2018

6/2018

600,00 EUR

Obec Kluknava

Klub slovenských turistov Kluknava

30.04.2018

Dohoda o poskytnutí príspevku §54

18/44/054/51

12 181,86 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Kluknava

25.04.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

2018000548

25,00 EUR

Obec Kluknava

Žofia Soľáková

20.04.2018

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

20,00 EUR

Obec Kluknava

Ľuboslav Legát

10.04.2018

Kúpna zmluva

KZ

90,10 EUR

Obec Kluknava

Jarmila Mertinková

09.04.2018

Kúpna zmluva

0289/3030/2018

9,00 EUR

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Kluknava

09.04.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kluknava v roku 2018

5/2018

1 050,00 EUR

Obec Kluknava

Slovenský zväz zdravotne postihnutých ZO Kluknava

09.04.2018

Zmluva o dielo na dodávku stavebných prác podľa Obchodného zákonníka

K-2018-387

177 398,62 EUR

Alkon SV, s.r.o.

Obec Kluknava

28.03.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

2018000098

25,00 EUR

Obec Kluknava

Radomír Vantruba

21.03.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

2018000224

25,00 EUR

Obec Kluknava

Anna Rychnavská

19.03.2018

Zmluva o dielo

ZoD

105 067,06 EUR

Štefan Grech

Obec Kluknava

16.03.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

2018000620

25,00 EUR

Obec Kluknava

Beáta Šmidová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: