Obsah

Voľby

komun_volby Komunálne voľby 2014 

 

 

 

 

Výsledky komunálnych volieb

Výsledky hlasovania pre voľby starostu obce Kluknava (PDF 189 kB)

Výsledky hlasovania pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva vo volebnom obvode č. 1 (PDF 286 kB)

Výsledky hlasovania pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva vo volebnom obvode č. 2 (PDF 261 kB)

 

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

 

Miestna volebná komisia v Kluknave podľa zákona NR SR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že zaregistrovala kandidátov pre voľby starostu obce a pre voľby poslancov OZ:

Vyhlásenie kandidatúry pre voľbu starostu obce (PDF 195 kB)

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov OZ pre volebný obvod č. 1 (PDF 204 kB)

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov OZ pre volebný obvod č. 2 (PDF 199 kB)

 

Dokumenty

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2014 (PDF 213 kB)

Informácia pre voliča (PDF 259 kB)

Delegovanie do volebných komisií (PDF 265 kB)

Delegovanie člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie (RTF 42 kB)

Delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie (RTF 45 kB)

Kandidátna listina pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva (RTF 176 kB)

Kandidátna listina pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva - nezávislý kandidát (RTF 161 kB)

Kandidátna listina pre voľby starostu obce (RTF 159 kB)

Kandidátna listina pre voľby starostu obce - nezávislý kandidát (RTF 160 kB)

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí (RTF 131 kB)

Oznámenie o rozsahu výkonu starostu pre voľby do orgánov samosprávy obcí (RTF 124 kB)

Oznámenie o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí (RTF 124 kB)

Podávanie kandidátnych listín pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva (PDF 272 kB)

Oznámenie o vymenovaní zapisovateľa Miestnej volebnej komisie (PDF 267 kB)

Oznámenie o podávaní kandidátnych listín (PDF 192 kB)

 

Právne predpisy

Rozhodnutie predsenu NR SR č.191/2014 Z.z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí (PDF 189 kB)

Zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov (PDF 405 kB)

 

 

Ďalšie užitočné odkazy

webový portál Ministerstva vnútra SR týkajúci sa volieb do orgánov samosprávy obcí 2014

 

 

volby_europarlamentVoľby do Európskeho parlamentu

 

 

 

 

 

Delegovanie do volebných komisií (PDF 259 kB)

Právo voliť do Európskeho parlamentu (PDF 268 kB)

Informácia pre voliča občana iného členského štátu Európskej únie (PDF 289 kB)

Informácia pre voliča o spôsobe hlasovania (PDF 247 kB)

Voličský preukaz (PDF 269 kB)

Žiadosť voliča iného štátu - EÚ (RTF 80 kB)

Zoznam podaných kandidátnych listín (PDF 267 kB)

Výsledky hlasovania v obci Kluknava vo volebnom okrsku č. 1 (PDF 243 kB)

Výsledky hlasovania v obci Kluknava vo volebnom okrsku č. 2 (PDF 240 kB)

 

volba_prezidentaVoľba prezidenta Slovenskej republiky

 

 

 

 

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení voľby prezidenta Slovenskej republiky (PDF 25 kB)

Voľba prezidenta republiky (PDF 194 kB)

Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky (PDF 28 kB)

Kandidáti na funkciu prezidenta Slovenskej republiky (PDF 19 kB)

Oznámenie o čase a mieste konania voľby prezidenta SR (PDF 185 kB)

Utvorenie volebných okrskov, určenie volebných miestností (PDF 321 kB)

Voličský preukaz (PDF 27 kB)

Sumarizácia výsledkov – Voľba prezidenta SR - 15. 3. 2014 – Obec Kluknava (PDF 242 kB)

Sumarizácia výsledkov – Voľba prezidenta SR II. kolo - 29. 3. 2014 – Obec Kluknava (PDF 227 kB)