Obsah

Prerušenie distribúcie elektriny - 3. júna 2020

Typ: ostatné
Prerušenie distribúcie elektriny - 3. júna 2020 1Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje občanom obce, že  pre odberné miest

Kluknava, č.d.  1-30, 37-49, 170, 223-228, 379, 553 - 558, 561, 563 - 568, 673, 675, 676, 678, 679, 681, 688, 691, 695, 724, 725 bude dňa 3. júna 2020 v čase od 12.20 hod do 15.00 hod. prerušená distribúcia elektriny z dôvodu opravy a pravidelnej údržby distribučnej sústavy. V tejto súvislosti si dovoľujú upozorniť odberateľov na potrebu vykonania opatrení na predchádzanie vzniku škody. Podľa  ustanovenia § 31 ods, 1, písm. e/ bodu 5 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody  spôsobenej v dôsledku prerušenia distribúcie elektriny.


Vytvorené: 28. 5. 2020
Posledná aktualizácia: 28. 5. 2020 15:24
Autor: