Obsah

Prerušenie distribúcie elektriny

Typ: ostatné
Prerušenie distribúcie elektriny 1Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje občanom obce, že pre odberné miesto – Kluknava, č.d. 232-243, 245, 246, 296, 297, 299, 379, 381, 383-385, 387, 389-392, 394-400, 402, 403, 405-407, 411-413, 415, 430, 432, 433, 440, 444, 449-452, 719 a 720 bude dňa 22. mája 2020 v čase od 12.20 hod do 15.30 hod. prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.V tejto súvislosti si dovoľujú upozorniť odberateľov na potrebu vykonania opatrení na predchádzanie vzniku škody. Podľa  ustanovenia § 31 ods, 1, písm. e/ bodu 5 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody  spôsobenej v dôsledku prerušenia distribúcie elektriny. 


Vytvorené: 18. 5. 2020
Posledná aktualizácia: 18. 5. 2020 15:05
Autor: