Obsah

Prerušená distribúcia elektriny

Typ: ostatné
Prerušená distribúcia elektriny 1Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje občanom obce, že pre odberné miesto – Kluknava: celá miestna časť Štefanská Huta okrem časti Banské a okrem časti Limnigraf bude v dňoch 12. decembra. 14. decembra a 15. decembra 2017 v čase od 7,20 hod. do 15,00 hod. prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

V tejto súvislosti si dovoľujú upozorniť odberateľov na potrebu vykonania opatrení na predchádzanie vzniku škody. Podľa  ustanovenia § 31 ods, 1, písm. e/ bodu 5 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody  spôsobenej v dôsledku prerušenia distribúcie elektriny.


Vytvorené: 5. 12. 2017
Posledná aktualizácia: 5. 12. 2017 17:42
Autor: