Obsah

Oznam o možnosti podávania požiadaviek, resp. pripomienok návrhov, podnetov k tvorbe cestovných poriadkov

Typ: ostatné
Oznam  o možnosti podávania požiadaviek, resp. pripomienok návrhov, podnetov k tvorbe cestovných poriadkov 1Oznam o možnosti podávania požiadaviek, resp. pripomienok, návrhov, podnetov k tvorbe cestovných poriadkov verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na obdobie 2020/2021 prostredníctvom obce - mesta.

Prešovský samosprávny kraj, odbor dopravy (ďalej len "PSK") v spolupráci so zmluvnými dopravcami SAD Prešov, a.s., SAD Humenné, a.s., SAD Poprad, a.s., BUS Karpaty, s.r.o., Stará Ľubovňa a spoločnosťou IDS Východ, s.r.o. oznamuje obciam a mestám, že dňom 15.7.2020 je možné podávať prostredníctvom PSK, odboru dopravy, požiadavky, resp. pripomienky, návrhy, podnety na tvorbu cestovných poriadkov verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na obdobie 2020/2021, t.j. na obdobie platnosti od 13.12.2020 do pravdepodobne 11.12.2021. Úplné informácie o poskytovaných službách v pravidelnej verejnej autobusovej doprave je možné získať na stránke: www.cp.sk. Aktuálne platné cestovné poriadky sú zverejnené aj na stránkach: www.po-kraj.sk, www.buskarpaty.sk, www.sad-po.sk, www.sadpp.sk, www.sadhe.sk. 

Požiadavky , resp. pripomienky, návrhy, podnety je možné podávať do: 15.8.2020 na adresu: obec@kluknava.sk, starosta@kluknava.sk. 


Vytvorené: 23. 7. 2020
Posledná aktualizácia: 23. 7. 2020 10:29
Autor: