Obsah

Čistenie Dolinského potoka a poľovného revíru dňa 30. apríla 2022

Typ: ostatné
Slovenský skauting, 64. zbor Levoča, 4. oddiel skautov a skautiek Živý prameň Kluknava za podpory a pomoci obcí Kluknava a Víťaz zorganizovali v sobotu 30. apríla 2022 upratovanie Dolinského potoka.

Približne 30 dobrovoľníkov od rána usilovne zbieralo odpad nielen z okolia, ale aj priamo z koryta Dolinského potoka. Z dvojkilometrového úseku sa podarilo vyzbierať cez 100 vriec odpadu a to nie len plastového, ale aj rôznorodého ako koberce, oblečenie, tašky či dokonca aj zničený bazén alebo matrace. Objemný odpad o hmotnosti 1900 kg vyzbieraný počas sobotňajšej brigády okolo Dolinského potoka bol dňa 02.05.2022 naložený a odvezený pracovníkmi Obce Kluknava. Ďalší kontajner, ktorý zabezpečuje Obec Víťaz bude využitý na dočistenie zostávajúceho približne 500 m úseku od kríža v Doline po rómsku osadu Víťaz-Dolina.

Dňa 30.4.2022 uskutočnili členovia Poľovníckej spoločnosti vlastníkov lesa a pôdy Kluknava v spolupráci s Urbárskou spoločnosťou Kluknava a Obcou Kluknava brigádu - upratovanie revíru okolo štátnej cesty a v časti Banská. Akcie sa zúčastnili členovia Poľovníckej spoločnosti vlastníkov lesa a pôdy Kluknava s rodinnými príslušníkmi a priateľmi poľovníctva. Z okolia štátnej cesty Margecany - Krompachy, prechádzajúcej revírom, bolo vyzbieraných 1540 kg odpadu, ktorý bol po separovaní odvezený na zberný dvor obce Kluknava. Týmto sa zároveň naša Poľovnícka spoločnosť zapojila do každoročnej akcie Slovenskej poľovníckej komory Čistý revír = čistá príroda.  

Spolu tak len počas tohto jedného sobotného dopoludnia pomohli dobrovoľníci – či už skauti, poľovníci, občania zúčastnených obcí, a všetci tí, ktorým záleží na našom životnom prostredí a na krajine, v ktorej žijeme odbremeniť prírodu takmer o 3,5 tony komunálneho odpadu.

V mene Obce Kluknava vyslovujeme poďakovanie všetkým zúčastneným, ktorí v sobotu 30. apríla 2022 obetovali svoj čas a námahu a urobili našu prírodu krajšou, čistejšou a nakoniec aj zdravšou. Veríme, že ich ušľachtilý príklad bude inšpiráciou aj pre ostatných obyvateľov, nielen našej obce!

 

Príspevok vznikol za pomoci spoluautorov:

Ing. Jozef Magda a Ing. Pavol Šimko, PSVLaP Kluknava


Vytvorené: 4. 5. 2022
Posledná aktualizácia: 4. 5. 2022 09:19
Autor: