Obsah

Výmena strešnej krytiny na budove múzea – Dom kurialistov s hospodárstvom, s.č. 189

Dňa 18.4.2018 bolo obcou Kluknava odovzdané stavenisko – budova múzea, Dom kurialistov s hospodárstvom, s.č. 189, na ktorom bude zrekonštruovaná strecha. Zlikvidovaná bude súčasná azbestovocementová krytina, ktorá bude nahradená štiepaným šindľom vyrobeným zo smrekovcového dreva. Likvidáciu krytiny zabezpečí firma RONAR s.r.o., Kmeťova 24, Košice v sume 5 460 € a osadenie novej – zo štiepaného šindľa – zrealizuje Štefan Grech, 059 93 Bušovce v sume 105 067, 06 €. Dátum ukončenia rekonštrukcie strechy je plánovaná najneskôr 30.7.2018.