Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Obec Kluknava

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaÚloha v org. štruktúreKontaktné spojenie
Vaščák Vladimír, Ing.Hlavný kontrolór obce - Hlavný kontrolór obce

E-mail: ivvvaudit@centrum.sk