Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Obec Kluknava

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaÚloha v org. štruktúreKontaktné spojenie
Magdová Ľudmila, Mgr.Obec Kluknava - Učiteľka MŠ

Telefón: 0534473214

Magdová Mária, Ing.Zastupiteľstvo - Poslankyňa
Komisia pre výstavbu a územné plánovanie - Predsedníčka
Komisia pre rozvoj Štefanskej Huty - Členka

Mobil: 0904325212

E-mail: stavma@mail.t-com.sk

Martiníková AdrianaObec Kluknava - Vedúca ŠJMŠ, pomocná sila v kuchyni, knihovníčka

Telefón: 0534473214