Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Obec Kluknava

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaÚloha v org. štruktúreKontaktné spojenie
Magda Jozef, Ing.Zastupiteľstvo - Poslanec
Komisia pre výstavbu a územné plánovanie - Predseda

Mobil: 0917694285

Magdová Ľudmila, Mgr.Obec Kluknava - Učiteľka MŠ

Telefón: 0534473214

Magdová Mária, Ing.Obec Kluknava - Stavebný úrad
Komisia pre výstavbu a územné plánovanie - Členka
Komisia pre verejné obstarávanie - Členka

Telefón: 0534299534

Mobil: 0901704438

E-mail: stavur@mail.t-com.sk

Martiníková AdrianaObec Kluknava - Vedúca ŠJMŠ, pomocná sila v kuchyni, knihovníčka

Telefón: 0534473214