Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Obec Kluknava

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaÚloha v org. štruktúreKontaktné spojenie
Gmucová Mária, Ing.Obec Kluknava - Stavebný úrad
Komisia pre výstavbu a územné plánovanie - Členka
Komisia pre verejné obstarávanie - Členka

Telefón: 0534299534

Mobil: 0901704438

E-mail: gmucova@kluknava.sk