Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16.10.2018

Rámcova zmluva

Rámcova zmluva

Neuvedené

Ekover, s.r.o.

Obec Kluknava

09.10.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

2018000183

25,00 EUR

Jozef Richnavský

Obec Kluknava

01.10.2018

Kúpna zmluva

Z201840090_Z

68 900,00 EUR

MEVA-SK s.r.o. Rožňava

Obec Kluknava

25.09.2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

900,00 EUR

Obec Kluknava

Štefan Sabo

06.09.2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

540,60 EUR

Peter Kakoš a Anna Kakošová

Obec Kluknava

05.09.2018

Dodatok č. 1 k ZoNFP

Dodatok č.1

Neuvedené

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Kluknava

27.08.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

337 707,23 EUR

Alkon SV, s.r.o.

Obec Kluknava

22.08.2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

25,50 EUR

Darina Tomašková

Obec Kluknava

17.08.2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

256,70 EUR

Jozef Peklanský

Obec Kluknava

15.08.2018

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

3 600,00 EUR tritisícšesťsto

Ing. Ivan Fejedelem

Obec Kluknava

08.08.2018

Zmluva o reklame

Zmluva o reklame

600,00 EUR

Alkon SV, s.r.o.

Obec Kluknava

03.08.2018

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci

160,00 EUR

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Kluknava

20.07.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

3 600,00 EUR

AIP projekt, s.r.o.

Obec Kluknava

16.07.2018

Zmluva o dielo

Zmluva

15 054,00 EUR

Štefan Grech

Obec Kluknava

16.07.2018

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania

Zmluva

3 000,00 EUR

Ultima Invest, s.r.o.

Obec Kluknava

12.07.2018

Zmluva o reklame

Zmluva o reklame

100,00 EUR

MEDIINVEST Consulting, s.r.o.

Obec Kluknava

11.07.2018

Zmluva o dielo

Zmluva

10 717,80 EUR

Jozef Kurilla

Obec Kluknava

02.07.2018

Zmluva o dielo

K-2018-387.3

13 010,53 EUR

Alkon SV, s.r.o.

Obec Kluknava

19.06.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

OPKZP-PO1-SC111-2017-23/123

90 084,00 EUR

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Kluknava

19.06.2018

Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikáte SSL

BAL-06-6-2018

636,00 EUR

Galileo

Obec Kluknava

18.06.2018

Zmluva o kontrolnej činnosti

Zmluva o kontrolnej činnosti

579,60 EUR

Obec Kluknava

EKOTEC spol. s.r.o.

24.05.2018

Zmluva o dielo na dodávku stavebných prác

K-2018-387.2

179 749,96 EUR

Alkon SV, s.r.o.

Obec Kluknava

18.05.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

2/2018

1,00 EUR

Obec Kluknava

Rímskokatolícky farský úrad

18.05.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

2018000550

25,00 EUR

Obec Kluknava

Milan Lisý

18.05.2018

Zmluva o grantovom účte

Zmluva o grantovom účte

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Kluknava

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: