Obsah

Späť

Číslo registratúrneho záznamu: 710/2022

„ Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Volovské vrchy na roky 2022-2051

Vyvesené: 31. 5. 2022

Dátum zvesenia: 16. 6. 2025

Zodpovedá: Správce Webu

Dokument zverejnený iba na elektronické úradnej tabuli

Späť