Obsah

Späť

Návrh Všeobecne závazäzného nariadenia č.3_2022 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a robnými stavebnými odpadmi na území obce

Vyvesené: 12. 5. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť