Obsah

Späť

Návrh - Dodatok č. 1 - Všeobecne záväzné nariadenie číslo 8/2019 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie poberateľovi dôchodkových dávok z rozpočtu obce

Vyvesené: 19. 4. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť