Obsah

Späť

Návrh - Dodatok č. 1 - Všeobecne záväzné nariadenie číslo 3/2020 o podmienkach poskytovania príspevku prijímateľovi opatrovateľskej služby na úhradu za poskytovanú opatrovateľskú službu

Vyvesené: 19. 4. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť